Intervju: 7 svar om Säsongsvariationer – från EazyStocks logistikexpert

4 min läsning

Tags: Blogg, Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning, Tips & Tricks

Dominik Seidel   18 december 2017


Interview article

Plötsligt avviker efterfrågan extremt, skjuter högt upp eller långt ner. Säsongsvariationer beter sig som en berg och-dalbana och innebär hög eller låg efterfrågan för vissa produkter, under en viss period på året.
Generellt är företagen medvetna om dessa förändringar, men att hantera det är en större utmaning. Om inte säsongsvariationer analyseras i tid, kan det påverka hela försörjningskedjan.
Eftersom detta ämne ofta orsakar problem har vi genomfört en intervju med med en av vår mest erfarna logistikexperter, Peter Drakeley, Head of Customer Success på EazyStock,

I intervjun ger Peter dig ett par infallsvinklar gällande säsongsvariationer och typiska utmaningar som våra kunder står inför på detta område.

F: Hej Peter! Trevligt att ha dig som logistikexpert här. Du jobbar dagligen med våra kunder här på EazyStock. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Peter Drakeley Head of Global Customer Success, EazyStock

Peter Drakeley

Som Head of Customer Success på EazyStock ansvarar jag för att våra kunder får ut maximalt av EazyStock i form av höjd servicegrad, minskade lagernivåer och förenklade processer. I över ett decennium har jag arbetat med att optimera logistikkedjor för några av världens största företag som Mazda, JCB och Safran Group – likväl många små och medelstora bolag.

 

F: Dagens ämne är Säsongsvariationer. Visst är det så att detta är något som många företag fightas med – framförallt nu runt jul?

Ja, Säsongsvariationer kan vara ett stort problem för företag i nästan alla branscher. Detta kan bero på säsongsbetonade faktorer som påverkar konsumenternas köpbeteende, till exempel jul eller Black Friday. Men det kan även vara kopplat till vädret, såsom ökad försäljning av frostskydd under vintern eller trädgårdsutrustning till våren.

I extrema fall har jag sett företag som har mer än 50% av sin totala årliga försäljning under en kort, specifik period. Att en betydande del av försäljningen kommer från intermittenta säsongstoppar innebär givetvis att företagen under dessa tider, behöver rätt lagernivå för att kunna möta den ökade efterfrågan och undvika att förlora försäljning. Inte heller vill du ha så mycket på lager att du riskerar överlager när säsongen är slut, så ja, det är en tuff utmaning som kräver en fin balans.

Ordner mit Saisonalität Bestellungen

F: Wow, det låter verkligen som något man behöver ha stenkoll på. Har du några tips vad man bör ha i åtanke för att vara förberedd på säsongsvariationer?

De viktigaste utmaningarna med säsongsvariationer är:

  • Att förstå när topparna kommer att ske
  • Den relativa storleken på dessa toppar jämfört med normal efterfrågan
  • Att förstå den osäkerhetsnivå som förknippas med prognostiserade toppar

Förstår man dessa tre faktorer kan man proaktivt öka lagret i tid för säsongstopparna, till den nivå som krävs. Även säkerhetsläget behöver öka med motsvarande mängd för att ta hänsyn till eventuell osäkerhet i prognosen. I perioderna när försäljningen av säsongsbetonade produkter vanligtvis är lägre är det viktigt att du kan göra en bedömning av försäljningen som kommer att ske utanför säsongstopparna och planera därefter.

F: Så, med dessa faktorer i bakhuvudet – Vilka är de mest typiska utmaningarna du har stött på ute hos företag?

Det viktigaste, och förmodligen det svåraste om du inte har rätt verktyg, är en exakt bedömning av de tre faktorer som jag förklarade tidigare, men också att göra den exakta bedömningen i rätt tid.

Om du till exempel behöver öka tillgängligt lager för att ta hänsyn till säsongstoppar, vilket även sätter extra press på dina leverantörer, måste du vara extra transparent för att ge leverantörerna tid att tillgodose ökade ordervolymer. Ofta bli ledtiderna längre vid en stor ökning av ordervolym.

Detta blir lättare om man har möjlighet att göra en tidigt prognos, helst för ett år fram och för en speciell tidsperiod, så att du kan beställa i god tid och på så sätt förbereda leverantörerna. För detta behöver du ha stenkoll på trender i din bransch och på säsongsvariationer.

Om du på förhand kan visa din leverantör en plan för hela året, identifiera eventuella utmaningar, både för dig och leverantören, och sedan utveckla en gemensam plan, har du bra förutsättningar att skapa bra rutiner för dina säsongsvariationer.

Besprechung Saisonalität Bestellungen

F: Har du ett konkret exempel på en situation i ett företag vad gäller detta?

Absolut! Vi arbetar med företag över alla typer av branscher som står inför olika säsongsutmaningar. Jag kan ta ett exempel med ett känt energibolag som är en av våra kunder.

Bolaget garanterar sina kunder att underhålla hushållsapparater och värmeutrustning, vilka i huvudsak är centrala värmesystem. Varje vinter, när många samtidigt slår på värmen och upptäcker att saker inte fungerar som de borde, har de en signifikant peak i efterfrågan.

Garantierna ger inget utrymme för misslyckade reparationer eller långa väntetider för åtgärder. För att öka komplexiteten ytterligare servar de många olika typer av centralvärmesystem, vilket innebär att de har ett stort antal olika delar på lager att hantera.

 

F: Hur löser de efterfrågan, och vad kan man göra generellt för att undvika dessa problem?

Det fungerar precis som jag har beskrivit ovan. Varje del har sin egen tillhörande prognos och de flesta delarna grupperas i säsongsgrupper. Dessa aggregerade säsongsfaktorer för alla delar i en grupp kan på så vis beräknas och prognosen justeras därefter. De delar som inte ingår i en säsongsgrupp har sina egna individuella säsongsprofiler och prognoserna justeras därefter. De delar som inte visade tillräckligt stark säsongsrelaterad korrelation utesluts automatiskt från säsongsprognoserna.

Baserat på de säsongvarierande prognoserna beräknar vi en orderprojektion (känd som orderschema i EazyStock) som företaget kan skicka till sina leverantörer så att de i sin tur har möjlighet att förbereda för toppar och dalar under hela året.

Denna process är nästan helt automatiserad och alla avvikelser ger användaren en ”alert” så att denne kan ta åtgärder baserade på data från EazyStock.

EazyStock surfplatta och mobil

F: Sista frågan; Vad tror du om framtiden? Blir säsongsvariationer ett allt viktigare ämne?

På konsumentsidan kommer det definitivt alltid att finnas stora säsongsvariationer och företag kommer alltid att konkurrera om försäljning. Särskilt med den alltmer dominerande e-handel där konsumenterna har ännu fler val, och ”alternativa” leverantörer bara några klick bort. Långa leveranstider på grund bristande lager tolereras inte längre och det är därför avgörande att ha rätt produkter i lager under dina viktigaste försäljningsperioder.

Företagen kommer också att konkurrera om att få produkter från leverantörer som bara finns i en begränsad kvantitet. Dessa kommer utan tvekan att gå till de företag som är mest proaktiva och lägger tidiga beställningar.

Inom B2B, med fler IoT-aktiverade enheter, bör det teoretiskt bli lättare för företag att skapa prognoser baserade på sannolikhetsberäkningar. Detta bör innebära bättre noggrannhet i både ”vanliga” och säsongsbetonade prognoser. I praktiken finns det dock fortfarande stora stora utmaningar.

Sist men inte minst är tillgången till denna typ av data som vi precis nämnde i allmänhet

begränsad till en liten grupp av företag som godkänts av tillverkarna. Återigen innebär detta svårigheter för företag utan tillgång till denna typ av data att konkurrera om de inte kan lova leverans i tid till ett rimligt pris – vilket innebär att de måste utnyttja transportmetoder med lägst kostnad och ha varorna till hands i förväg snarare än att skicka ut varorna efter kundens efterfrågan.

I båda fallen behöver företagen en korrekt säsongsprognos och kommunicera efterfrågan till leverantörerna så tidigt som möjligt.

Tack så mycket Peter, för de insikter du har gett oss.
Till er som har läst: I nästa intervju som kommer ger vi er praktiska råd för SCM och logistik. Under tiden kan du ladda ner vårt White Paper nedanför och läsa om utmaningar som de flesta återförsäljare står inför över jul och nyårs-helgen.
 


Whitepaper - Hantera variationer i efterfrågan