Säsongsvariationer i efterfrågan

Att beräkna efterfrågan och planera inköp för artiklar med säsongsvariation kan vara en riktig utmaning.

Att beräkna efterfrågan och planera inköp för artiklar med säsongsvariation kan vara en riktig utmaning. I den här guiden går vi igenom fem steg mot att ta kontroll över säsongslagret och planera för topparna i efterfrågan. 

Man brukar prata om fyra olika orsaker till efterfrågevariationer som man behöver ta hänsyn till när man prognostiserar efterfrågan. En av dom är säsongsvariation, vilket är när svängningar i efterfrågan upprepas med jämna tidsintervall. Intervallen ska vara lika långa men kan ha olika längd, alltifrån ett dygn till en vecka, månad eller ett år.

Säsongsvariationer i lagerstyrning kan uppkomma av många olika skäl. Helgdagar är en uppenbar orsak. Julgransprydnader säljs ju till exempel endast i november-december och kräfthattar i augusti. Andra orsaker kan vara väder; snöskyfflar på vintern och parasoll på sommaren.

Oavsett orsaken kan säsongsartiklar vara svåra att prognostisera och hantera. Säsongsbetonade toppar i efterfrågan påverkar hela försörjningskedjan så det är viktigt att de hanteras så proaktivt som möjligt.

Det står mycket på spel runt de stora helgdagarna

Många branscher har säsongsvariationer i sin efterfrågan på grund av säsongsbundna produkter medans andra kanske är mer bundna till högtider. För många handlare står storhelgerna för så mycket som hälften av den årliga försäljningen. Halloween, Black Friday, jul och nyår är några av årets mest intensiva perioder. Har man då inte rätt artiklar i lager riskerar man att tappa viktiga inkomster och göra kunderna missnöjda. Eller så slutar det med dyra överlager av produkter som inte går att sälja när säsongen är över. Man måste dessutom räkna med att leverantörer och tillverkar är under stor press och kanske har längre ledtider än vanligt, vilket gör det svårare att fylla på om lagret skulle ta slut.

Att köpa in rätt mängder lager är en prekär balansgång och misstag kan få allvarliga konsekvenser. Om du förstår hur säsongsbetonade köpmönster påverkar din verksamhet kan du öka dina servicegraden utan att höja lagernivåerna och på så sätt positionera dig bättre på marknaden.

I denna eGuide går vi igenom fem metoder för att ta kontroll över säsongsartiklar och lager.

  • Identifiera vilka produkter som påverkas av säsongsefterfrågan
  • Förutse kommande toppar och dalar
  • Förutse den relativa storleken av dessa toppar jämfört med dess vanliga efterfrågan
  • Förstå den osäkerhetsnivå som förknippas med prognostiserade toppar
  • Inkorporera ledtider och säkerhetslager när du beräknar beställningspunkterna

Fortsätt läs vidare genom att få access direkt till din eGuide nedan.

Fler liknande artiklar

Blogg

Identifiera säsongsvariationer vid efterfrågeprognostisering

Nu är det dags igen. Årets mest intensiva period med Halloween, Black Friday, jul och nyår i ett enda svep….

Presents stacked flat on a pale blue background to represent a Christmas tree seasonal sales seasonal forecasting
Blogg

Tips om säsongsvariationer från en Lageroptimeringsexpert

Vad innebär säsongsvariation inom lageroptimering? Kanske har du upplevt att efterfrågan på en produkt går som en berg- och dalbana…

Black binoculars lying flat on a green background. The photo is taken from above. Demand forecasting techniques for better inventory management
Blogg

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du…

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet