Jenny Danielsson

Jenny Danielsson

Marketing Manager Nordics , EazyStock at Syncron International

Som Marketing Manager, Nordics är Jenny fokuserad på att utbilda markanden om fördelarna med lageroptimering och EazyStock i synnerhet.

Jenny's Posts

Möt efterfrågan och lyckas som inköpare med Black Friday

Black Friday och utmaningar med inköp och lagerhållning Årets Black Friday kommer inträffa den 25e november och är en av årets största...Läs mer

Laptop screen showing graphs with a person's hand pointing with a pen at the screen

Utmanande efterfrågeprognoser och fluktuerande efterfrågan

Det har gått över två år sedan de långgående effekterna av Corona-pandemin började att påverka världshandeln. De dramatiska fluktuationerna i både efterfrågan...Läs mer