Jenny Danielsson

Jenny Danielsson

Marketing Manager Nordics , EazyStock at Syncron International

Som Marketing Manager, Nordics är Jenny fokuserad på att utbilda markanden om fördelarna med lageroptimering och EazyStock i synnerhet.

Jenny's Posts

man holding box in warehouse

Vinnande taktiker för lagerhållande företag under ekonomisk nedgång

Företag som använder rätt strategier inom inköp och logistik kan vinna fördelar under dessa unika, osäkra tider och under återgången ”till det...Läs mer

Minska kapitalbindning i lager

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Höga lagernivåer eller missad försäljning? Du känner säkert igen dilemmat. När konkurrensen är hård och kundkraven höga är hög servicegrad ofta nödvändigt...Läs mer