Jenny Danielsson

Jenny Danielsson

Marketing Manager Nordics , EazyStock at Syncron International

Som Marketing Manager, Nordics är Jenny fokuserad på att utbilda markanden om fördelarna med lageroptimering och EazyStock i synnerhet.

Jenny's Posts

Laptop screen showing graphs with a person's hand pointing with a pen at the screen

Utmaningar med efterfrågeprognoser – hur hanterar man fluktuerande efterfrågan

Det har gått över två år sedan de långgående effekterna av Corona-pandemin började att påverka världshandeln. De dramatiska fluktuationerna i både efterfrågan...Läs mer

Engpässe Frachtcontainer Featured

Containerbristen – optimera dina inköp och fyll effektivt containrar

Varför är det brist på containrar? Effekterna av Covid-19 har varit långtgående och orsakat stor påverkan på de globala logistikkedjorna. Sjöfartsindustrin har...Läs mer