Hur man förbättrar noggrannheten i efterfrågeprognoser

För att kunna reducera lagret utan att riskera lagerbrist krävs efterfrågeprognoser med hög träffsäkerhet.

Noggrann efterfrågeprognoser säkerställer att du har rätt produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt för att möta din efterfrågan.

Efterfrågeprognoser är en kritisk aspekt av lagerhantering och ger enorma fördelar och bidrar till tillväxt om lyckas med det på ett bra sätt.

Lagerhållande företag letar ständigt efter sätt att förbättra sina lagerhanteringsprocesser för att optimera effektiviteten.

Lagerprognoser har enorm stor påverkan på hela din verksamhet, från försäljning till logistik och finansiering.

Att prognostisera efterfrågan är balansen med att alltid ha rätt produkter i lager, vid rätt tidpunkt och på rätt plats för att möta kundernas efterfrågan.

Samtidigt som du inte bör överprognostiserar så att du får för mycket kapital bundet i överlager eller riskerar föråldrade lagerartiklar.

Och om du underpprognostiserar får du lagerbrister och går miste om försäljning.

Om du lär dig behärska dessa tekniker kan du drastiskt förbättra chanserna konsekvent hålla rätt nivåer av lagerförda artiklar, på rätt lagerställen, över tiden. Genom att förstå efterfrågan kommer ditt företag bli mer konkurrenskraftigt och på sikt generera högre vinst.

I den här eGuiden kommer vi gå igenom hur man analyserar olika efterfrågamönster och hur man korrekt kategoriserar och prognostiserar efterfrågan.

Fortsätt läs vidare genom att få access direkt till din eGuide nedan.

Fler liknande artiklar

A close-up of a laptop with the screen showing a bar chart with orange bars, with a blue line chart over the top. The orange block shows an increasing trend, and the blue line is around the middle of the orange block but ends above it. The background is two shades of orange. How to calculate forecast accuracy and forecast error.
Blogg

Beräkning av prognosfel för träffsäkrare efterfrågeprognoser

Vad är prognosnoggrannhet och prognosfel? Ett sätt att kontrollera kvaliteten på din efterfrågan är att beräkna prognosfelet. Ett prognosfel är…

Black binoculars lying flat on a green background. The photo is taken from above. Demand forecasting techniques for better inventory management
Blogg

8 tips för bättre efterfrågeprognoser

Efterfrågeprognoser handlar om att se in i framtiden och spelar en avgörande roll inom lagerstyrning, inköp och logistik. Om du…

Forklift Tractor Loading Package Boxes into Cargo Container at a warehouse
Blogg

Beräkna den optimala beställningspunkten

Tyvärr, vi har vi inte den varan inne just nu” är en fras som ingen någonsin vill behöva använda, men…

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet