Vad innebär Brexit för lagerhantering och inköp

Dagen för Brexit, den 31 januari 2020

Efter ett antal turer lämnade Storbritannien EU den 31 januari, 2020. ”Skönt med ett beslut”, tycker nog många, för att i nästa ögonblick tänka ”Hjälp, vad gör vi nu?”.

Utträdet den 31 januari kommer följas av en övergångsperiod på ett knappt år, under vilket Storbritannien kommer att fortsätta tillhöra den inre marknaden med fri rörlighet. Saker och ting kommer alltså i princip att rulla på som vanligt fram till den 31 december 2020. Under den här perioden är tanken att förhandla fram ett frihandelsavtal med länderna i EU.

Frihandelsavtal med EU

Ett frihandelsavtal är en överenskommelse mellan två eller flera länder om tullar och andra handelshinder, och inom ett frihandelsområde lättar man tullarna på vissa, bestämda varor. EU har i dagsläget frihandelsavtal med ett antal olika länder; Kanada, Japan, Sydafrika, Norge och Mexiko för att nämna några. Man håller även på att förhandla fram avtal med bla USA, Australien, Brasilien, Argentina och nu alltså även Storbritannien.

Argentina och nu alltså även Storbritannien

Den stora frågan är om man verkligen kommer hinna få igenom ett frihandelsavtal som ska godkännas av EUs 27 medlemsstater, det brittiska parlamentet och Europaparlamentet på mindre än ett år? Det finns röster som inte tror att detta är rimligt och fruktar att förhandlingarna antingen kommer dra ut på tiden, eller att Storbritannien slutligen lämnar utan avtal på plats. Det skulle kunna bli en riktigt stenhård Brexit med andra ord.

Vad innebär detta för dig som handlar med Storbritannien?

Det är svårt att planera för en situation du inte vet hur den kommer att se ut. Men här kommer några konkreta tips för hur du kan vara så förberedd som möjligt.

  1. Du bör börja med att se över alla relationer med brittiska handelspartners och leverantörer. Hur ser policys, kontrakt, produktionskedjor och handelsmönster ut? Hur beroende är du av dessa, var ligger den största risken och vilka länkar är potentiellt svaga?
  2. Ansök om ett Eori-nummer hos skatteverket. Eori står för ”Economic Operator Registration and Identification” och skall anges i tulldeklarationerna som sannolikt kommer att krävas efter den 31 december 2020.
  3. Utbilda dig! Att handla med länder utanför EU är en annan sak än handel inom unionen. Tullverket erbjuder informationsträffar, webinarer och kurser som kan hjälpa att bli en bättre informerad inköpare:
  4. Håll koll på lagret. Oavsett Brexit kommer omvärlden bara bli mer labil och förändring är som bekant det ända konstanta. För att stå stadigt när det blåser gäller det att minimera onödiga risker, som att till exempel sitta på stora överlager och inkuranta artiklar.
  5. Effektivisera inköpsprocesserna och få mer tid till strategi och leverantörsrelationer. Framtidens inköpsavdelning är mer strategisk och mindre operativ än idag och som inköpare behöver du frigöra tid för att kunna se framåt, tänka innovativt och hitta lösningar. Leverantörsrelationer behöver också underhållas regelbundet så att du inte råkar ut för några överraskningar som kan innebära störningar i produktion eller leverans. Automatisera manuella processer så långt det går och se till att ha rätt verktyg på plats som stödjer detta.
  6. Sitt inte alltför stilla i båten. Att få panik och strypa alla investeringar är en naturlig reaktion när det blåser. Men historien har visat att det ofta lönar sig att fortsätta investera och satsa framåt. På en marknad med hög konkurrens behöver du ligga i framkant och att vara alltför försiktig kan straffa sig i längden. Försök att informera dig så mycket du kan och ta så genomtänkta beslut som möjligt. Har du en i grunden hälsosam kärnverksamhet skadar det inte att satsa framåt för att inte halka efter.

Vill du lära dig mer om automatisering eller EazyStock? Kontakta oss för en gratis demo.

Automatisera inköp

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev