Viktiga trender och strategier inom inköp och supply chain 2023

Det är en mängd faktorer som påverkar trenderna inom inköp och supply chain. Tekniska framsteg, politik och ekonomi, klimat och globala händelser som Covid-19 och brist på fraktcontainrar – är alla faktorer som ligger utom vår kontroll.

Men det är faktorer som vi kan bygga upp bättre beredskap för. Många av de trender och strategier som vi nu ser är i fokus är just ämnade att göra det enklare för inköpare att tackla utmaningar och bättre förstå potentiella risker och mildra påverkan av störningar.

Vi har samlat några av de viktigaste trenderna och strategierna att hålla koll på under 2023.

ps. Du kan även läsa om dessa trender i vår lite längre eGuide.

Den globala ekonomiska situationen och supply chains

Den globala ekonomiskt ansträngda situationen, energikrisen och kriget i Ukraina har påverkat köpkraft och kostnader – inte bara för slutkonsumenter.En överhängande lågkonjunktur hägrar under 2023, med eventuella konflikter och strejker inom näringslivet som följd.

Inflationen stiger och pengar kostar mer än någonsin. Detta gör det extra viktigt för inköpare och ekonomichefer att se över sitt lagervärde och hur de lagerhåller sina varor. Att hålla för mycket lager binder upp kapital och kostnaden för att köpa in fel varor till lagret är högre nu än tidigare.

Att ha kontroll på sitt lagervärde är viktigt för att kunna hålla nere kostnader och säkerställa att företaget har rätt varor i lager. Genom bra systematik och att sätta upp inköpsstrategier kan inköpare och ekonomichefer hjälpa företaget att undvika att binda upp kapital i onödigt lager och därmed hålla nere kostnaderna.

Ökad användning och fokus på förbättrade prognoser

Träffsäkra efterfrågeprognoser är nyckeln för att hålla koll på lagret och veta vilka artiklar det är man ska lagerhålla, i hur stora mängder och när, utan att binda upp kapital. Det är också grunden för att förbättra strategisk planering för olika risker och scenarier relaterade till inköp.
Rätt säkerhetslager är också av största vikt för att fortsatt kunna möta oväntade toppar i efterfrågan och förbättra kundservice eftersom lagernivåerna bli att bättre möta efterfrågan.

Bristfälliga prognoser medför en hög risk för lagerbrist eller överskott och ett föråldrat (nu extra kostsamt) lager. Det kan också göra det ansträngt för leverantörer om du inser att du har underskattat och behöver brådskande ordrar.

Mjukvaror för efterfrågeprognoser kan integreras med ditt affärssystem för att automatiskt generera en efterfrågeprognos som tar hänsyn till efterfrågevariationer, säsongsvariationer, trender och kampanjer. Genom att kombinera förbättrade prognoser med lämpliga säkerhetslagernivåer kan du minska risker och upprätthålla goda servicenivåer. Du kan läsa mer om hur man skapar noggranna efterfrågeprognoser i vår artikel här.

Ökad transparens i försörjningskedjan

Nya tekniker hjälper att öka transparensen inom försörjningskedjan. Till exempel möjligheten att kunna spåra varor från att de lämnar leverantören till att de anländer i ditt lager och sedan levereras till kunden underlättar en smidigare försörjning av artiklar.

Transparensen ökas också via genom att nya tekniker och system enklare ger tillgång till samma viktiga information, till alla som behöver den.

Genom att ansluta de olika verktygen till ditt affärssystem kan du få tillgång till mer information i olika stadier i försörjningskedjan. Till exempel uppdaterar ett verktyg ditt affärssystem med en leveranstid, som affärssystemet sedan skickar till ditt lageroptimeringssystem. Den här nya informationen gör att programvaran för lageroptimering låter dig veta om du fortfarande kan uppfylla dina beställningar eller om det finns risk för att lagret tar slut. Att kunna svara snabbt och bibehålla din kundservicenivå kan ge dig en konkurrensfördel gentemot de som inte är förberedda.

Mer samarbeten och leverantörshantering över hela försörjningskedjan

Även om du sitter på de bästa system för lagerhantering, så kommer en robust försörjningskedja vara en förutsättning för att lyckas. Om dina leverantörer inte kan leverera det du behöver, när du behöver det, kommer kunderna välja att beställa från dina konkurrenter.

Du bör därför ha processer för att få insyn om ledtider, priser, plats, minsta beställningskvantitet, kvalitet, miljöpåverkan, pålitlighet och alternativ för varje leverantör. Det finns många mjukvaror med anpassade funktioner som kan rekommendera den mest lämpade leverantören för att leverera varje beställning i tid och till lägsta kostnad.

Att bygga starka leverantörsrelationer och samarbeten minimerar också riskerna och hjälper när det blir störningar.

Som de senaste utmanande tiderna har visat, så var det många som hade problem att få tillgång artiklar och komponenter. Leverantörer som låg geografiskt långt bort fick svårt med fabriksnedstängningar och förvärrades av brist på fraktcontainrar och leveransförseningar.
Reshoring eller nearshoring är en trend vi kommer se mer av under 2023 som en strategi för att minimera de problem och risker som orsakas av långa leveranser. Detta kan man se ske särskilt för tillverkande företag. Till exempel har en del större företag redan flyttat tillbaka tillverkningsanläggningar till Europa och USA, eller till sina närliggande länder från Kina eller andra asiatiska länder för att sprida ut risker och få större kontroll.

Vissa företag etablerar bilaterala eller andra avtal eller samarbetsformer. Honda har till exempel en separat försörjningskedja för att stödja den kinesiska hemmamarknaden och en för att betjäna andra marknader.

Frakt via flyg

Ökat behov av olika typer av buffertar

Buffertar är metoder som kan ligga utanför vanliga arbetsmetoder, och som under 2023 kan bli att behövas användas mer för att möta hög efterfrågan. När det är extra kostsamt att lagerhålla artiklar, kan det bli utmanande att möta högre efterfrågan.Då kan olika typer av buffertar hjälpa.

Du kan använda en lagerbuffert, till exempel säkerhetslager, där leverantörer har långa ledtider eller kundorder är oregelbundna. En kapacitetsbuffert som expressorder, att använda flygfrakt istället för sjöfart, betala övertid eller ta in tillfällig personal är en annan typ av buffert som kan hjälpa för att möta efterfrågan. Man kan också välja att använda en så kallad tidsbuffert, vilket är att man väljer att dröja med att skicka varorna till sin kund. Detta bör dock ses som en sista utväg för att inte riskera att förlora kunder.

Ökad användning av molntjänster (SaaS) i hela försörjningskedjan

Digitala leverantörsnätverk kan hjälpa till att skapa motståndskraft och minska påverkan av störningar i försörjningskedjan. Tekniska framsteg fortsätter under 2023 att ge än fler möjligheter att förbättra och effektivisera sina processer.

Mjukvarulösningar som erbjuds som molntjänster (SaaS) ger tillförlitliga och säkra alternativ för företag som vill digitalisera och modernisera sina processer. De flesta lösningarna kan ansluta till befintliga ERP- eller affärssystem för att förstärka processer och hantering av lager. Genom att lägga till specifika moduler för lagerhantering till ditt befintliga ERP kan du hantera dina leverantörer, förbättra prognosnoggrannheten, sätta buffertlager och säkerhetslager, klassificera ditt lager och automatisera dina processer för lagerhantering.

Ökad användning av automatisering, artificiell intelligence och block chain

Supply chain automation erbjuder många användningsområden. På lager kan till exempel uppgifter som kan innebära risk för en person, såsom att bära tunga föremål genom ett lager eller hämta föremål från höga hyllor, ersättas robotlösningar Det kan också öka tillverkningshastighet och förbättra processernas effektivitet genom att snabbt bearbeta stora mängder data.

Artificiell intelligence (AI) gör det möjligt för system att lära sig att utföra uppgifter eller genomföra processer över tid, och hitta mer effektiva sätt. Algoritmerna som används av AI ger bättre kvalitet på data och analysunderlag för att möjliggöra bättre informerade beslut.

Maskininlärning använder algoritmer, programvara eller system för att lära sig och justera utan specifik programmering från en människa. Maskininlärning analyserar trender, känner igen avvikelser och erbjuder insikter. Du får mer synlighet i din försörjningskedja genom att koppla ditt ERP-system till prognosverktyg för efterfrågan och optimering av lager. Detta kan sedan förbättras genom att lägga till AI-aktiverad programvara och enheter. Ju bättre informerad du är, desto större chans har du att fatta de bästa besluten om lagerhalten och driftskostnaderna.

Robotarm som visar automatisering av lager

Internet of Things

Internet of Things (IoT) kopplar enheter eller objekt till ett digitalt nätverk så att de kan övervakas globalt. Det finns många tillämpningar för IoT-enheter inom supply chain som kan skicka tillbaka information till ditt centrala lager eller företagssystem från leverantörsfrakt till kundleverans. Du kan redan använda enheter som smarta sensorer eller RFID-taggar för att spåra produkter i ditt lager. Att använda anslutna enheter i lager ökar effektiviteten och säkerheten. Realtidsplatseringsspårare gör det enkelt för anställda att hitta objekt snabbt. Tillsammans med automation, konstgjord intelligens eller robotar, kan de planera den snabbaste och säkraste plockrutten.

Blockchain

Liknande IoT, ger Blockchain mer transparens genom hela leverantörskedjan genom att integrera olika element i en plattform. Olika parter i leverantörskedjan, såsom transportörer och logistikleverantörer, kan använda samma plattform för att uppdatera andra parter, skicka fakturor och betalningar.

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet har på senaste fått ökad uppmärksamhet inom supply chain management. Från dataintrång till att hålla system som gisslan, kan cyberattacker förstöra leverantörskedjan på sekunder. Om du inte redan har gjort det, utvärdera risken genom din digitala leverantörskedja och se till att du skyddar dig mot attacker. Bestäm hur du ska minska eventuella risker och kommunicera din handlingsplan till alla relevanta interna och externa parter. Se över dina processer regelbundet för att upprätthålla säkerhetsnivåer och överväga nya metoder och säkerhetsprotokoll.

Javascript på en datorskärm

Ökat fokus på proaktiv lagerhantering

Under de närmste årens störningar inom supply chain så var det många företag som bytte lagerhanteringsstrategier. Den tidigare populära strategin lean, med just-in-time leveranser byttes ut till just-in-case strategier. Genom att ha en andel lager ”i fall att” händelse av en kapacitets- eller leveransstörning, så kunde man fortfarande möta efterfrågan.

Det är troligt att vi kommer att se en viss återgång till mer lean lagerhantering under 2023. Med den ekonomiska nedgången och en eventuell annalkande recession kommer efterfrågan förmodligen att sjunka ytterligare.

Vi har diskuterat fördelarna och nackdelarna med just-in-time och just-in-case lagerhantering i vår bloggpost, där vi rekommenderar att man utnyttjar en mix av de olika strategierna för att dra fördelar från båda.Till exempel, exakta efterfrågeprognosmetoder tillåter dig att kombinera säkerhetslager som används i just-in-case med kapitalhantering från just-in-time. I stället för att gissa nivån på nödvändigt säkerhetslager, kan du beräkna en kostnadseffektiv nivå som minskar risken för att lager blir gammalt.

Fokus på hållbarhet och miljöpåverkan i försörjningskedjan

Klimatförändringar och frekvensen av naturkatastrofer sätter hållbarhet högt på konsumenternas agendor även under 2023. Att använda lokala leverantörer och digitalisera försörjningskedjan för att förbättra effektiviteten kan gå hand i hand med en grönare försörjningskedja.

Förutom att konsumenter ställer högre krav, så reglerar fler lagar även att företag agera hållbart och etiskt, som till exempel Tysklands Supply Chain Due Diligence Act. Företag som bryter mot mänskliga rättigheter eller förstör miljön kan få böter på upp till två procent av årsomsättningen och eventuellt åtal.

Två viktiga områden att fokusera på är gröna försörjningskedjor och cirkulär ekonomi.

Gröna leverantörskedjor

Fler företag kommer att prioritera att granska sin energianvändning och transportval för att bli mer miljöansvariga. Att göra smartare inköpsbeslut kan också minska ditt koldioxidavtryck, vilket hänger ihop med en av de tidigare punkterna om att förbättra sina prognoser. Genom att bättre veta vilka varor som bör lagerhållas kan du minska ner på frakter (speciellt för expressbeställningar) och även bättre maximera utrymmet i fraktcontainrar.

En bättre beställningsprocess innebär att dina leverantörer får snabbare, mer konsekvent orderinformation för att hjälpa dem att kombinera dina beställningar i partier för att minska antalet försändelser.

Många företag kommer även se över miljövänligare fordon till sina frakter, och vilka möjligheter det finns att både spara pengar på att dra ner energiförbrukningen och vara miljövänligare i sina lagerlokaler genom tex special isolerade dörrar, uppgradera belysning, se över återvinning och alternativa förpackningar.

Den cirkulära ekonomin

Den cirkulära ekonomin kan hjälpa till med hållbarhet och spara pengar. När priset på råvaror ökar kan företag bryta ner sina färdiga produkter och återföra dem till sin råvaruform för återanvändning eller återförsäljning.

Gartner rekommenderar att företag engagerar sig i produktdesign tidigt för att se över materialval. Du bör också överväga hur du kan hjälpa dina kunder att förlänga deras produkts livslängd genom tjänster för reparation och underhåll av era produkter. Slutligen, överväg att bilda partnerskap med cirkulär ekonomi.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet