Bromsade investeringar i mjukvaror kan stå er dyrt i längden

Vi befinner oss i en ekonomisk nedgång där vi behöver navigera oss i ett landskap med höjda priser och en inflation som skjuter i höjden. För att minska risken att den ekonomiska nedgången får allt för stora inverkningar på lönsamhet eller orsakar skulder, så tar många företag nu och ser över sina kostnadskalkyler och investeringsprioriteringar för att hitta besparingsmöjligheter.

Ett laserfokus på nedskärningar och lönsamhet kan också leda till att företag flyttar sitt fokus och investerar i andra nya prioriterade investeringar. De första områdena som brukar få se sina budgetar kraftigt åtstramade är marknadsföring och mjukvaror (licenskostnader och molntjänster).

Det kan tyckas vara ett enkelt och snabbt sätt att göra kostnadsbesparingar genom att skala ner på molntjänster eller bromsa påbörjade investeringar i mjukvaror. Dock kan kortsiktiga besparingar riskera att skapa långvarig ineffektivitet och missade tillväxtmöjligheter.

Företag bör noggrant utvärdera vilka konsekvenser som slopade investeringar i mjukvaror kan leda till och överväga alternativa strategier för att optimera sina investeringar.

Effektiv lagerhantering

Effektiv lagerhantering behöver ett väldesignat och bra implementerat system för att få koll, bevaka och analysera lagernivåer, samt för att planera och förutse framtida lagerbehov.

Ett bra lagerhanteringssystem kan ge realtidsinformation om lagernivåer, varor i lager och vilka varor som behöver återanskaffas. Mer avancerade system kan också hjälpa till att identifiera långsamt rörliga artiklar och tillhandahålla information om försäljningstrender och kundbeteende, vilket indikerar framtida lagerbeslut.

Utan ett effektivt lagerhanteringssystem kan det lätt bli komplicerat för att på ett effektivt sätt hålla reda på lagernivåer. Utan koll på lagernivåer är risken hög att ni bygger upp för stort lager eller att ni får lagerbrist – båda kan stå ert dyrt. Överlager binder upp kapital i lager, och om det säljs i för låg takt kan lagret bli inkurant. Medans lagerbrist leder till direkt förlorad försäljning och missnöjda kunder.

Om man skär ner på molntjänster och verktyg som är ämnade till att ge er effektiv lagerhantering så riskerar ni att skapa oreda. Det går inte att understryka hur viktigt ordning och reda är för att göra rätt inköp och hålla koll på lagret, och framför allt hur kopplat det är till bundet kapital. Oreda leder till högre grad av manuellt arbete, personberoenden, sämre arbetsmiljö och att produkter lättare blir inkuranta.

Lageroptimering

Lagerhantering fokuserar på att hantera beställt lager, lagerhållning och att få ett effektivt flöde av varor.

Lageroptimering är den föregående processen till lagerhantering som säkerställer att ni har det nödvändiga lagret för att möta efterfrågan samtidigt som lagerkostnaden sänks, eftersom rätt lager hålls. Lageroptimering brukar förklaras som balansen mellan hög servicenivå med lägsta möjliga investering i lagervaror.

En närbild på kartonger orsakad av slopad ivestering i mjukvaror

Mjukvaror för lageroptimering kan ge långsiktiga fördelar genom att prognostisera efterfrågan, hantera utbudsvariabler och dynamiskt justera lagerparametrar. Ni kan läsa mer om grunderna till lageroptimering i vår artikel här.

Även om ditt affärssystem till viss del kan användas för att hantera enskilda lagerartiklar, blir det snabbt mer avancerat med flera artiklar och ett intervall av artiklar. Mjukvaror för lageroptimering överträffar kapaciteten hos ett affärssystem tack vare funktioner på statistiskt aggregerad nivå.

Optimering på aggregerad nivå analyserar flera produkter, olika lager och mönster för att optimera nivåer, minska kostnader och förbättra effektivitet. I huvudsak säkerställer optimering av lager på aggregerad nivå att du lagerför rätt kvantiteter för att möta kundernas efterfrågan och förbättrar kundnöjdheten samtidigt som överskottslager och tillhörande kostnader minimeras.

Molnbaserade mjukvarulösningar (Software as a service)

Många företag väljer i dag molnbaserade mjukvarulösningar, ofta även kallade Software as a Service (SaaS). I samband med investering av molnbaserade tjänster uppstår ofta både kostnader för licenser, konfiguration och anpassningar vilket kan vara betydande kostnader.

Men det är viktigt att också se på vilka andra kostnadsposter som kan minskas av dessa investeringar och vilka fördelar de har mot andra programvaror. Vi har nedan sammanfattat några av fördelarna:

  • Kostnadsbesparingar: Molnbaserade tjänster kräver vanligtvis mindre investeringar i förväg eftersom det inte krävs installering av någon hårdvara på plats. Detta innebär också att det är lägre kostnader för löpande underhåll och uppgraderingar. Det innebär också oftast en mindre risk att investera i en molnbaserad mjukvara då de flesta lösningarna har årskontrakt som kan avslutas vid kontraktets slut.
  • Skalbarhet: Det är enklare att skala och anpassa molnbaserade lösningar beroende på företagets behov. Det kan handla om att lägga till eller ta bort användare, öka eller minska kapaciteten eller justera sammanlänkande resurser efter behov, utan betydande kostnader.
  • Tillgänglighet: Molnbaserade tjänster går att komma åt var som helst ifrån (så länge det finns internetanslutning), vilket gör det enklare för samarbete och för realtidsuppdateringar och att de kan användas oavsett om ni arbetar på distans, på kontoret eller på lagret.
  • Säkerhet: Bra molnleverantörer investerar mycket i säkerhetsåtgärder, så att det finns robusta säkerhetsåtgärder som skydd mot dataintrång och cyberattacker. För att kontrollera om en leverantör möter höga säkerhetskrav leta efter de säkerhetscertifieringarna, som ISO27001.
  • Automatiska uppgraderingar: Molnbaserade tjänster erbjuder vanligtvis automatiska uppdateringar och uppgraderingar, vilket kan hjälpa till att säkerställa att lösningen alltid är uppdaterad med de senaste uppdateringarna och nyaste funktionerna.

Sammantaget erbjuder molnbaserade tjänster större flexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella programvarusystem. De tillåter också företag att anpassa sig till förändrade affärsbehov och dra nytta av ny teknik när det blir tillgängligt.

EazyStock mjukvara för lageroptimering

EazyStock är en molnbaserad, ISO27001-certifierad mjukvara för lageroptimering som ger kunderna en molninfrastruktur. Det tillåter våra kunder att komma åt sitt system från vart som helst och har alternativ för säkrare access, administratörsroller och rollbegränsningar.

Lagerklassificeringsfunktionen grupperar lagervaror dynamiskt med hjälp av nyckelegenskaper, inklusive värde, för att säkerställa att företag fokuserar på de mest värdefulla artiklarna. EazyStock ger en mer detaljerad nivå av lagerkontroll genom att automatiskt gruppera artiklar i matriser och ställa in lagertillgänglighet för varje grupp.

Med regelbundna algoritmuppdateringar justerar EazyStock prognoser, säkerhetslagernivåer och efterfrågeplanering för att säkerställa att de förblir korrekta för att hålla optimala lagernivåer.

Genom att använda EazyStock i sin inköpsprocessen kan ni se kostnadsbesparingar tack vare minskning av lagernivå, förbättrad effektivitet och automatiserade beställningsförslag att granska och godkänna. Årsavgiften för EazyStock inkluderar alla uppdateringar och löpande utbildningstillfällen, så det finns ingen anledning att hitta någon extra budget för att täcka eventuella kostnader som kommer som en överraskning.

Ni får också en dedikerad Customer Success Manager som kommer att arbeta med dig för att förstå era specifika behov, implementera och löpande svara på frågor om hur ni kan arbeta mer effektivt i er inköpsprocess.

Om ni behöver hjälp med lageroptimering, kontakta oss för att förstå hur EazyStock kan hjälpa er att hitta kostnadsbesparingar istället för att ni minskar era investeringar i mjukvaror.

Om ni vill läsa vidare om viktiga åtgärder för att rusta verksamheten för en ekonomisk nedgång kan ni läsa vår artikel ”Vinnande taktiker för lagerhållande företag under ekonomisk nedgång”.

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev