ABC Analys Awareness LP - PPC - EazyStock

ABC & XYZ-analys – för ökad servicegrad och sänkta lagernivåer

Ladda ner vår guide om hur man använder ABC-klassificering för ett bättre optimerat lager.

Om EazyStocks guide för bättre ABC-analys

I den här guiden introducerar vi ABC & XYZ analys och går igenom hur denna metod kan användas för att segmentera och kategorisera lagret så att du enklare kan prioritera och fatta rätt lagerbeslut.

Vi går även igenom hur ett verktyg för lageroptimering, såsom EazyStock, kan förfina och automatisera processen.

Ladda ner vår eBook nu!Guiden går igenom:

  • Grunderna i ABC och XYZ-analys
  • Hur ABC klassificering kan förbättra effektiviteten i lagerhanteringen
  • Fördelarna med avancerad mjukvara för lageroptimering
  • Hur du säkerställer att du lagerlägger rätt produkter för att nå ditt mål för servicegrad

Vad är ABC-analys och ABC-klassificering?

ABC-klassificering är en metod där man organiserar sitt lager och gör en lagerkategorisering av sina artiklar för att dessa ska vara enklare att hantera.

Klassificeringen i en ABC-analys baseras på hur viktig eller affärskritisk man anser en artikel vara. Detta skiljer sig så klart mellan företag men bästa praxis är att utgå från försäljningsvolym och att gruppera artiklarna i tre kategorier (A, B, eller C):

A-klassens – här finns viktiga, ofta affärskritiska produkter. Dessa har antingen ett högt värde eller så säljs dom i stora volymer.
B-klassens – dessa artiklar är viktiga för verksamheten, men inte lika kritiska som A-artiklar. De ligger i mellanlandet gällande värde och efterfrågan.
C-klassens – är varor med lågt värde som därmed har marginell betydelse för verksamheten.

Baserat på detta kan man sedan hantera de olika kategorierna utifrån deras karaktär, hur de skiljer sig åt i värde och/eller orderfrekvenser, och på så sätt uppnå bättre lagerstyrning.

Fördelarna med ABC-klassificering

ABC-klassificeringen kommer hjälpa er att förbättra er lagerhållning på flera sätt:

Fokusera er tid och resurser

ABC-analysmodeller lyfter fram vilka artiklar i ert lager som är de viktigaste, så att du kan fokusera dina resurser på att hantera de som betyder mest.

Ställ in riktade lagerpolicyer

Lagerklassificeringstekniker hjälper dig att implementera lagerpolicyer för varje kategori. Du kan sedan ställa in olika uppfyllelsemål, säkerhetslagernivåer och ombeställningsparametrar. Du kan till exempel fokusera på att förbättra tillgängligheten för dina A-artiklar, framför dina B- och C-artiklar.

Lagra rätt produkter för att möta efterfrågan

Genom att använda ABC-klassificering kan du hålla lagernivåerna under kontroll, utan att påverka lagertillgängligheten negativt.

Vill du lära dig mer? Ladda ner vår kostnadsfria guide nu!

Automatisera ABC-analysen med EazyStock

EazyStock är en mjukvara som sköter alla beräkningar åt dig – och optimerar och automatiserar era inköp och lager. För en mer sofistikerad och automatiserad hantering är ett verktyg som EazyStock ovärderligt och du kommer snabbt att se resultat på lagernivåer och servicegrader. Mjukvaran klarar av en mycket mer komplex analys av alla SKUer på lagret, som dessutom uppdateras dagligen.

EazyStock kompletterar ditt affärssystem och hjälper dig optimera lagernivåerna, öka dina servicegrader och
minimera överlager
. Resultatet blir mycket bättre kontroll, mer korrekta rapporter och snabbare hantering än du kan ha i ditt affärssystem.

Glöm ineffektiva manuella processer – frigör istället tid till värdeskapande aktiviteter. EazyStock kopplas enkelt samman med ditt affärssystem och returnerar optimerade inköpsordrar. Du behöver bara ingripa när systemet kallar på dig.

Välj EazyStock för ett optimerat lager och automatiserade inköp

Ensure stock availability

Säkerställ lagertillgänglighet

Se till att ni alltid har rätt produkter i rätt tid för att hålla hög kundnöjdhet och undvika utförsäljning.

Optimise demand forecasts

Bättre efterfrågeprognoser

Avancerade algoritmer ger er träffsäkrare efterfrågeprognoser baserade på alla produkters unika livscykler, trender och säsongsvariationer.

Lower inventory levels

Sänk lagernivåer

Bli av med överskottslager och föråldrade artiklar. Frigör kapital till investeringar i ditt företag.

Automate re-ordering

Automatisera inköp

Skapa automatiska orderförslag som ni kan välja att genomföra direkt i EazyStock eller skicka informationen till ert Microsoft Dynamics affärsystem.

Accurate replenishment

Noggrann varupåfyllnad

Beräkna automatiskt vivåer för säkerhetslager, ombeställningspunkter och orderkvantiteter för att säkerställa optimerade lagernivåer.

Be smarter with suppliers

Smartare leverantörshantering

Lägg era ordrar mer kostnadseffektivt genom att överväga leverantörers leveransscheman, ledtider, rabatter och kostnader. Hantera varierande scheman för era olika distrubutörer och se till att ni tar helger och produktionsscheman i beräkning.

Improve efficiency & save time

Förbättra effektiviteten och spara tid

Slipp manuella kalkylark och spara tid som kan läggas på strategi och innovation.

Get a fast ROI

Få snabb ROI

Dra nytta av snabb ERP -integration och kom igång snabbt med ett system som är enkelt att hantera. Med EazyStock får ni dessutom alltid relevant information till hands med uppdaterade KPIer och rapporter.

Ett urval av våra nöjda kunder

ABC & XYZ-analys för ökad servicegraden och
sänkta lagernivåer

I den här guiden introducerar vi ABC & XYZ analys och går igenom hur denna metod kan användas för att segmentera och kategorisera lagret så att du enklare kan prioritera och fatta rätt lagerbeslut.

Vi går även igenom hur ett verktyg för lageroptimering, såsom EazyStock, kan förfina och automatisera processen.

 

whitepaper

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev!

Nya insikter     En gång i månaden    Avregistrera när som helst