Skeppar du luft? Fyll containrar med EazyStocks Order fill-up

3 min läsning

Fyll upp containrar med smartare inköp

    Share

  • Twitter-Icon
  • facebook-icon
  • linkedin-icon
  • atrate-icon

Tänk dig följande situation. Du håller på att lägga en order av artikel “A” och upptäcker att du inte når upp till den minsta kvantiteten, vikten eller värdet som återförsäljaren kräver. Så vad gör du? Kanske slänger du in några extra A-artiklar för att dom nog kommer att gå åt någon gång i framtiden, ett par dyrare B-artikel för att komma upp i ett tillräckligt högt värde, och slutligen ett antal billiga C-artiklar som precis får ordern att nå upp till miniminivån. Du inser i och för sig att du inte har någon prognostiserad efterfrågan för B- och C-artiklarna, men vad ska du göra? Ordern måste ju komma upp till rätt nivå.

Nu har du lyckats uppnå leverantörens krav och du kan lägga beställningen i tid för att hinna få leverans innan A-artiklarna tar slut på lagret. Men utöver det har du ju nu en massa extra B och C-varor som tar upp hyllplats, binder upp kapital och kostar pengar. Som grädde på moset kanske du veckan därpå inser att du behöver beställa x antal D-artiklar, från samma leverantör, för att täcka din prognostiserade efterfrågan… vilket sätter igång samma process igen. Och snart har du byggt upp ett kostsamt överlager som kan vara svårt att bli av med.

Känner du igen scenariot? Du är tyvärr inte ensam. Många inköpare måste dagligen hantera liknande situationer och lita på magkänslan för att välja ut slumpvisa produkter för att fylla upp beställningar. Så behöver det inte vara. Och det är här EazyStock’s order fill-up-funktionalitet kommer in.

Vad är EazyStocks Order fill-up?

Order fill-up är en unik funktion för EazyStock, som hjälper dig hålla lagret under kontroll samtidigt som du blickar framåt. När du ska lägga en beställning från en leverantör som kräver ett visst ordervärde, volym eller vikt, kommer Order fill-up att rekommendera artiklar där det finns en framtida efterfrågan. På så sätt fyller du upp ordrarna med varor som faktiskt kommer att gå åt, snarare än med slumpvist plockade artiklar som kanske, eller kanske inte, kommer att sälja.

Om vi tar exemplet ovan skulle EazyStock rekommendera dig att fylla upp ordern med D-artiklar snarare än extra A, B och C-artiklar. På så sätt binder du inte upp onödigt kapital och du har tillräckligt med lager för att täcka framtida behov av D-artiklarna.

Sluta skeppa luft

Ett annat exempel är när du behöver fylla upp containrar för att optimera transporter. Även här är det vanligt att gå på magkänsla och låta slumpen avgöra vad som kommer skeppas över världshaven. Eller så slutar det med att du skickar över halvtomma transporter, vilket i slutändan blir både dyrt och ineffektivt.

Hur funkar detta i EazyStock

EazyStock är ett automatiserat lageroptimeringsverktyg som hjälper dig att ha rätt produkter i lager, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Mjukvaran analyserar konstant dina artiklar och sorterar in dom i nio olika efterfrågetyper. Med grund i detta kommer systemet sedan att lägga förslag på inköpsordrar för att hålla lagret på en optimal nivå.

Efter att du har bekräftat dina initiala orderrader i EazyStock går du till leverantörens profil och klickar på ”Order fill-up”. Där får du en komplett lista över artiklar som leverantören tillhandahåller, tillsammans med framtida rekommenderade ordrar. Du anger vilket ordervärde, volym eller vikt leverantören kräver och får då förslag på artiklar som du kan lägga till för att uppnå minimikraven och samtidigt uppfylla framtida efterfrågan. Är du nöjd med beställningen klickar du bara ”create order lines” och skickar iväg beställningen.

EazyStock order fill-up view

Fördelarna med EazyStocks order fill-up

Order fill-up är en populär funktion hos våra kunder som används regelbundet. Det är lång ifrån ovanligt med minimikrav från leverantörer, vilket kan vara en utmaning för inköpare. Med Order fill-up-funktionaliteten kan du spara mycket pengar genom att beställa varor du faktiskt kommer att behöva, istället för att låta slumpen avgöra vad som kommer med i ordern. Som en bonus kommer du att minska antalet beställningar och spara tid som annars skulle läggas på att manuellt gå igenom orderrader.

Så med detta sagt; bättre lagerprecision, högre kontroll, mindre överlager, mer fritt kapital, lägre antal ordrar och bättre effektivitet – har du verkligen råd att ignorera EazyStocks Order fill-up-funktionalitet? Läs mer om automatiserade inköp med EazyStock eller kontakta oss för att lära dig mer.
Tillgång lagerartiklar

Share
time

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst