Produktnyheter, April 2020

Våra utvecklare jobbar dagligen med att se till att EazyStock lever upp till dina höga förväntningar på avancerad lageroptimering. I den här bloggposten presenterar vi några av våra senaste features som gör oss lite extra stolta.

Prognostisering av komponenter via Bill of Materials (BOM)

Vad är nytt?

Bill of Materials, eller BOM, är komponenter som behövs för att tillverka eller montera ihop en produkt.
EazyStocks nya funktion för att prognostisera komponenter räknar automatiskt ut optimala orderrekommendationer och lagernivåer för varje komponent. Allt du behöver göra är att knappa in din BOM i systemet och låta EazyStock tala om för dig vad, när och hur mycket du behöver beställa, baserat på efterfrågan av den färdiga produkten.

Hur hjälper detta dig?

Arbetar du med tillverkning eller montering vet du säkert hur komplext det kan vara att prognostisera efterfrågan av alla delar i din produktion. Många komponenter är ofta beroende av varandra och en saknad del kan skapa stora störningar på produktionsgolvet.
Med den här nya funktionen kommer du alltid kunna ha rätt delar i lager så att produktionen kan hållas igång och rätt slutprodukter levereras i tid till dina kunder!

Prognostisering av komponenter via “Bill of Materials (BOM)”
Prognostisering av ”Bill of Material (BOM)” i EazyStock

Planerade händelser (”Planned Events”) för att hantera framtida ordrar

Vad är nytt?

En planerad händelse är när din kund har en i förväg planerad aktivitet där efterfrågan är känd, till exempel schemalagda reparationer och underhåll. Med den här nya funktionen i EazyStock gör systemet två orderrekommendationer: en baserad på din prognos, exklusive eventet, och en baserad på din planerade, i förväg kända efterfrågan.

Hur hjälper detta dig?

Genom att tala om för EazyStock när du har en planerad händelse och vilka artiklar som kommer behövas, kommer du att få korrekta orderförslag i god tid innan händelsen sker. Detta ger dig en rad olika fördelar:

  • Planerade händelser, såsom schemalagda reparationer och underhåll, kan ske som planerat.
  • Du kan använda ev. överskottslager för dina planerade händelser, och på så sätt reducera dina lagernivåer.
  • Leverantörer får information i god tid om framtida efterfrågan, vilket även gör deras planering enklare.

Genom att dela upp din i förväg kända efterfrågan och dina ”vanliga”, okända efterfrågan, kommer du kunna prognostisera med mycket bättre precision. Planerade händelser kommer inte ”äta upp” lagret som behövs för den okända efterfrågan. I stället kan korrekta inköpsparametrar beräknas, vilket kommer reducera dina lagernivåer och förbättra din servicegrad.

Planerade händelser för inköp av lager
Planerade händelser i EazyStock. Högst upp kan du filtrera på specifika händelser, under ser du en lista på händelser och den planerade efterfrågan för produkterna som är kopplade till dessa.

Fyllnadsgrad (fill rate) som nyckeltal

Vad är nytt?

Servicegrad är ett viktigt nyckeltal för organisationer som hanterar lager, men vissa företag har inte tillräckligt med data tillgänglig för att kunna mäta denna KPI på ett korrekt sätt.

Fyllnadsgrad eller ”fill rate” på engelska, är ett nyckeltal som ger dig ett annat sätt att mäta din leveransförmåga. Fyllnadsgraden jämför ditt tillgängliga lager på en specifik dag med efterfrågetransaktionerna samma dag.

Om du skickar partiella leveranser kan du mäta ”item fill rate”, eller fyllnadsgraden på artikelnivå. Detta mäter procenten av artiklar som skulle kunnat levereras från lagret. Till exempel, om din efterfrågan är 100 enheter av produkt x och du har tillräckligt med lager att leverera 80 enheter, så är din ”fill rate” 80%.

Om inte kan du i stället använda ”picks fill rate”, eller fyllnadsgrad på plocknivå. Jämfört med ”item fill rate” mäter du då procenten av plock (dvs efterfrågetransaktioner) som skulle kunna ha levererats till fullo från ditt tillgängliga lager.

Fyllnadsgraden kan aggregeras och visas på olika sätt, till exempel per lagerställe eller per en specifik leverantör.

Fyllnadsgrad (fill rate) som nyckeltal eller KPI
Fyllnadsgrad (fill rate) som nyckeltal i EazyStock

Hur hjälper detta dig?

Om du saknar data för dina faktiska leveranser, dvs när en beställning kommit fram till kunden, kan fyllnadsgrad ge dig ett annat sätt att mäta hur väl du kan leverera till kund. Det är helt enkelt ett smart sätt att hålla koll på din servicegrad-ish, även om du inte har all data tillgänglig.

Fler nyheter under 2020

Detta var alltså några av de nyaste funktionerna i EazyStock. Vi släpper ständigt nya features så var beredd på många spännande nyheter under året som kommer. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så riskerar du inte att missa någonting!

Close up of colleagues gathering around a table to discuss charts and graphs planning Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet
Blogg

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet