Hur uppnår man effektiv lagerpåfyllnad?

Lagerpåfyllnad är en viktig aspekt av lagerhantering eftersom det säkerställer att rätt artiklar återanskaffas för att möta kundernas efterfrågan. Lagerpåfyllnad är processen för att flytta artiklar inom leveranskedjan så att de är redo att plockas och skickas för att slutföra ordrar i tid.

Effektiv lagerpåfyllnad

Om du skulle fråga någon som jobbar med supply chain management skulle denna person utan tvekan säga att det är en svår balansgång att hålla optimerade lagernivåer för en effektiv lagerpåfyllnad.

Men, om planeringen av lagerpåfyllnad görs på rätt sätt kan de ha en stor positiv inverkan på din verksamhet genom att förbättra den operationella effektiviteten, minska riskerna inom supply chain samt i slutändan förbättra produktiviteten.

Här kommer en snabb överblick av vad lagerpåfyllnad är och hur bra metoder för återanskaffning kan addera värde till din verksamhet.

Hur fungerar lagerpåfyllnadsprocessen?

När varor lämnar ett lager, eller används vid produktion, kommer team som jobbar med återanskaffning säkerställa att de har varor att fylla på hyllorna med som är redo att plockas vid nästa order.

Detta betyder att lagerhanteringsteam hela tiden behöver övervaka lagernivåer och göra inköp med fokus på att beställa hem rätt artiklar i rätt tid för att säkerställa lagertillgängligheten.

Varför är effektiva återanskaffningsmetoder så viktiga?

Effektiva återanskaffningsmetoder säkerställer ett smidigt flöde av artiklar när de förflyttar sig inom leveranskedjan. I slutändan leder hög lagertillgänglighet, till följd av effektiva återanskaffningsprocesser, till höga servicegrader som i sin tur säkerställer hög kundnöjdhet.

Vad är den ekonomiska effekten av effektiv lagerpåfyllnad?

Lagerpåfyllnad kan ha en signifikant påverkan på ett företags risk kopplad till lagret och därmed företagets ekonomi.

I verkligheten har de flesta företag inte rörelsekapital för att lagerlägga alla artiklar för att kunna garantera 100% tillgänglighet. Istället balanseras kostnaden för att ha artiklar på lager, som lagerkostnader och kassaflödesproblem, med risken att inte ha tillräcklig mängd artiklar på lager som kan leda till förlorade sälj eller dyra restordrar.

Ett smart lagerpåfyllnadsteam kommer att kunna balansera dessa lagerinvesteringsrisker genom att:

  • Göra korrekta prognoser för lagret – med hjälp av statistiska efterfrågeprognostekniker
  • Prioritera vilka artiklar som ska finnas hemma, baserat på prognoserna, en artikels volatilitet, plockfrekvens och försäljningskostnad.

När detta är gjort kan teamet sedan sätta sevicegradsmål baserat på dessa faktorer, tex ett högre servicegradsmål för artiklar som är billigare att sälja och har en konstant hög efterfrågan, jämfört med artiklar som är dyra och har låg och/eller oregelbunden efterfrågan.

Med välfungerande återanskaffningsprocesser får företag en mycket starkare ekonomisk position. Detta eftersom de kommer att kunna investera rätt mängd rörelsekapital i lagret för att fylla ordrar och optimera sälj, utan att riskera att bygga upp överlager till följd av för stora inköp.

Återanskaffningsprocesser genom leveranskedjan

Välfungerande inköp kan addera värde genom leveranskedjan:

Tillverkare – säkerställer ett kontinuerligt flöde av råmaterial och förhindrar kostsamma förseningar i produktion.

Distributörer – gör det möjligt att fylla kundordrar i tid, hålla kunderna lojala och få de. Att komma tillbaka för att köpa mer.

Retailers – hjälper att förebygga förödande ”slutsålt”-scenarion vilket leder till positiva kundrecensioner vilket är viktigt för alla varumärken.

Hemligheten bakom en välfungerande återanskaffningsprocess är optimerade lagernivåer i varje steg inom leveranskedjan. Detta kan göras genom att centralisera lagerplaneringen, så att efterfrågeprognoser och inköp görs med en helhetssyn av leveranskedjan. Genom att göra på detta sätt förebygger man att det blir för mycket, eller för lite, lager på varje steg och håller på så sätt investeringarna under kontroll med optimerade lagernivåer.

Stock replenishment and the supply chain

Kostnadseffektiv återanskaffning

En viktig uppgift för alla inköpsteam är att förhandla bästa pris för artiklar de beställer igen, för att försäljningspriset ska kunna vara så lönsamt som möjligt.

Men, när man tittar på helheten är det inte alltid som ”bästa pris” är det mest kostnadseffektiva sättet att köpa in en produkt. En smart inköpsstrateg kommer att förstå nyanserna av utbud och efterfrågan gällande artiklarna som beställs och analysera faktorer som:

Ledtid – hur snabbt behöves ordern? Är det värt att betala mer för snabbare leverans för att kunna leverera till viktiga kunder?

Kvantitet – är rabatten som kommer med att beställa hem ett större antal artiklar tillräckligt stor för att täcka lagringskostnaderna och binda upp kapital?

Min/max kvantiteter – baserat på prognoser, vilka artiklar är bäst att lägga till i en order för att nå en leverantörs lägsta orderkvantitet?

Att analysera lagernivåer, prognoser och leverantörsbegränsningar ger en djup förståelse som gör det lättare att göra inköp till rätt pris. Med inköp inom försörjningskedjan som granskas alltmer av ledningsgrupper kommer sänkta kostnader kopplade till återanskaffning (som inte påverkar servicegraderna) att ses som väldigt gynnsamt.

Tillgång lagerartiklar

En effektiv inköpsprocess

En effektiv inköpsprocess inkluderar:

Att hantera var och en av dessa faktorer i ett affärssystem (ERP) eller ett lagerhanteringssystem (WMS) kan vara svårt. Lagerplanerare använder ofta kalkylblad (tex Excel) för att göra sin prognos och beräkna påfyllningsparametrar inklusive säkerhetslager, beställningspunkter och beställningsmängder.

Företagen börjar därför investera i system för påfyllning av lager och programvara som effektiviserar återanskaffning på följande sätt:

Manuella inköp

Automatiserade inköp

Att uppdatera kalkylark tar mycket tid Kalkylark behövs inte längre
Data blir snabbt föråldrad eftersom utbud och efterfrågan förändras snabbt Inköpsförslag uppdateras dagligen baserat på uppdaterade prognoser och lagernivåer
Kalkylark leder till möjliga mänskliga fel Mjukvarufunktionaliteter inkluderar notiser för onormal aktivitet, tex förändrad efterfrågan, rapporter som visar om det finns risk för att en artikel tar slut på lager etc
Felaktigheter leder till att saker går fel, tex artiklar som är slut på lager och ordrar som ej kan levereras Inköpsteam har mer kontroll över planeringen för återanskaffning vilket eliminerar tiden som spenderas på ”att släcka bränder”
Ordercykeln (tiden mellan ordrar) är långsammare, tex beställning görs när det är möjligt, inte när den borde läggas Ordercykeltider kan sättas upp så att ordrar läggs automatiskt vid specifika beställningspunkter
Konstant sitta och hantera siffror vilket leder till mindre tid för strategi Mindre tid spenderas på att gör prognoser, planering och inköp vilket leder till mer tid för strategiskt tänkande

Hjälp ditt företag att dra nytta av smart inköpsstrategi

Återanskaffning har potentialen att påverka varje del av ett företag – från tillverkning till marknadsföring. Det är därför av största vikt att konstant leta efter sätt att förbättra din inköpsprocess.

Om du vill förbättra din inköpsprocess eller vill veta mer om hur en mjukvara för automatisk varupåfyllnad kan hjälpa ditt företag, kontakta EazyStocks experter för mer detaljer.

Close up of piles of coins stacked next to each other with coins scattered on the table in front of the pile inventory replenishment best practice to increase profits
Blogg

6 metoder för bättre varupåfyllnad

Vad är varupåfyllnad? Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker...

A wall of carboard boxes stacked next to and on top of each other, set back and forward in their stacks steps to reduce excess and obsolete inventory
Blogg

5 strategier för att reducera ditt överlager

Om du söker på ordet ”överlager” kommer du att finna en uppsjö av företag som erbjuder sig köpa upp ditt...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet