Ergofast ökar sin servicegrad markant

EazyStock har hjälpt oss förbättra servicegraden till våra kunder ordentligt och samtidigt reducerat våra lagernivåer. Med hjälp av EazyStock har våra medarbetare blivit mer effektiva och pricksäkra i sitt dagliga arbete med inköp och lager.
– Madeleine Jorild, Purchase & Logistics Manager at Ergofast

Ergofast AB, har levererat infästningslösningar och produkter till den professionella byggindustrin sedan 1992. Företaget har verksamhet i Sverige och Norge och arbetar med en mängd produkter i premiumsegmentet för att erbjuda innovativa och säkra infästningsprodukter med god ergonomi. Ergofast arbetar med några av marknadens bästa produkter som distribueras via ledande återförsäljare.

ergofast

Utmaning: Manuella processer och för stora lager på grund av bristfälliga prognoser

Ergofast hade stora utmaningar med sin inköpsprocess. Beslut kring inköp baserades nästan enbart på prognoser från säljkåren och deras förväntade försäljning. Detta, i kombination med manuella och tidskrävande processer, resulterade i alltför stora lager, undermåliga prognoser och otillfredsställande servicegrader. De hade svårigheter att ta faktabaserade beslut på strategisk och operativ nivå för att kontrollera lagret.

Lösningen: EazyStock för bättre överblick och kontroll av lagret

Ergofast beslutade sig för att implementera EazyStock med målsättningarna att:

  • Öka servicegraden och säkerställa att rätt produkter finns tillgängliga i rätt tid.
  • Öka produktiviteten genom automatisering av prognostisering och inköp.
  • Få en bättre överblick av lagret, ta kontroll och effektivisera den dagliga lagerplaneringen.
  • Minska lagernivåerna för artiklar som riskerar bli inkuranta.

Resultat: Ökad servicegrad och reducering av lagernivåer

Övergången till EazyStock gick snabbt och vinsterna blev uppenbara snart efter införandet. På bara sex månader ökade de sin servicegrad med 12 procentenheter. Ergofast har uppnått betydande förbättringar i form av:

  • Ökade servicegraden med 12 procentenheter
  • Reducerade lagret med 22%
  • Reducerade överlagret med 35% på aktiva artiklar

Vill ni också minska era lagernivåer, öka servicegraden och automatisera inköp? Boka en demo med en av våra experter idag!

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet