Region Jönköpings län sänker lagervärdet och ökar servicegraden

Det bästa med EazyStock är att vi kan lita på att rätt artiklar nu lagerförs, vilket påverkar lagervärde och omsättningshastigheten positivt. ABC-klassificeringen är superb, likaså prognoserna och rapporterna.
– Lennart Johansson, Områdeschef

Region Jönköpings Län är en av Sveriges 21 regioner som ansvarar för länets hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling. Avdelningen för materialförsörjning lagerför och distribuerar förbrukningsmaterial till regionens alla verksamheter, samt vårdgivare som har avtal med regionen inom vårdval.

TL_Region-Jonkoping-

Utmaning: Behov av effektivare processer för inköp och höga krav på servicegrad

När regionens förra system för lagerstyrning slutade supporteras undersökte man marknaden efter en mer modern lösning, som skulle kunna garantera den höga servicegraden som förväntas samt effektivisera processer för påfyllnad och inköp.

Med höga krav på leveranssäkerhet behövde man ett verktyg som inte bara optimerar lagret, utan även automatiserar inköp och påfyllnad för att komma bort ifrån tidsödande, manuella processer.

Lennart Johansson är områdeschef på Region Jönköpings län:

Vi sätter kunden i fokus och det är viktigt att kunna förutse efterfrågan och agera snabbt för att hålla hög servicegrad. Vi valde att investera i EazyStock för att effektivisera våra processer och ge planerarna verktygen de behöver för att kunna fatta snabbare och smartare beslut. Tidigare gjordes mycket jobb manuellt och vi såg stor potential i form av sänkta lager och högre servicegrad med hjälp av EazyStock.
Lennart Johansson, Områdeschef på Region Jönköpings län.

Lösningen: EazyStock + Jeeves ERP

Efter att scannat marknaden fann man EazyStock som har en färdig integration med Jeeves, ett molnbaserat, svenskt affärssystem för medelstora organisationer.

Lennart Johannson fortsätter:

Förväntningarna på EazyStock var höga, vi såg framför oss en lösning som hjälper oss hålla hög leveranssäkerhet till våra kunder och samtidigt ha rätt artiklar i lager och hålla lagervärdet på ett minimum.

Integrationen med affärssystemet Jeeves gick smidigt och resultaten började snabbt rulla in.

Resultatet: Minskat överlager och smidigare inköp

Med EazyStock som komplement till Jeeves ERP kan Region Jönköpings län nu låta systemet sköta inköp av optimala kvantiteter för att levererar den högsta möjliga servicegraden till dess kunder.

Servicegraden har förbättrats avsevärt samtidigt som har sänkt lagernivåerna och sparat mycket tid som kan användas till värdeskapande aktiviteter.

Region Jönköpings län såg resultat tidigt efter att de kommit igång med EazyStock.

Vi har valt att starta upp ett område i taget och göra noggranna uppföljningar för att säkerställa att allt blir korrekt och att vi får de resultaten vi förväntade oss. Hittills har det varit över all förväntan. Vi har sett att våra överlager har minskat och beställningarna från våra leverantörer går så mycket snabbare och lättare. Vi kommer nu rulla ut EazyStock till samtliga områden och förväntar oss stora besparingar på minskade lager och högre servicegrad mot våra kunder. Det bästa med EazyStock är att vi kan lita på att rätt artiklar nu lagerförs vilket påverkar lagervärde och omsättningshastigheten positivt. ABC-klassificeringen är superb, likaså prognoserna och rapporterna.
avslutar Lennart Johansson, Områdeschef på Region Jönköpings län.

Vill du också minska din lager, öka servicegraden och automatisera inköp? Boka en demo med en av våra experter idag!