Övervinn fraktstörningar orsakade av oroligheter på Röda havet

Därför är det globala fraktproblem just nu

Återigen upplever den globala sjöfarten potentiella långsiktiga störningar. Denna gång på grund av attacker mot rederier på Röda havet och även på grund av Panamakanalens torka.

FN:s handels- och utvecklingsorgan, UNCTAD, har uppgett att Suezkanalen, som förbinder Röda havet med Medelhavet hanterade cirka 12-15 % av den globala handeln 2023. Denna siffra rasade med 42% mellan december 2023 och januari 2024.

Stora rederier och fraktfartyg tar vanligtvis vägen från Asien genom Suezkanalen, till hamnarna i Europa. Efter oroligheterna som brutit ut har redarna tvingats styra om sina rutter längs den längre vägen förbi Godahoppsudden. Även om detta undviker potentiella attacker, tar det mycket längre tid och påverkar tillgängligheten och priserna för containrar och fartyg.

Enligt SVT nyheter innebär det en stor kostnadsökning för sjöfrakter, som exempel uppges att en 40-fotscontainer som fraktas mellan Shanghai och Rotterdam har stigit i pris från 1000 till 4900 USD (24/1-2024).

Även alternativa sjöfartsrutter står inför störningar på grund av den extrema torkan i Panamakanalen och omgivande områden.

UNCTAD förklarade att dessa långvariga avbrott, särskilt inom containersjöfarten, direkt hotar globala försörjningskedjor, vilket ökar risken för försenade leveranser och höjda kostnader.

Vad betyder oroligheterna på Röda havet för globala försörjningskedjor?

De stora säkerhetsriskerna som just nu råder på Röda havet innebär att rederier undviker att använda Röda havet och Suezkanalen och istället väljer att omdirigera sina fartyg till att gå via Godahoppsudden. De företag som fraktar varor från Sydostasien till Europa (och i viss mån USA) kan förvänta sig följande två direkta effekter:

1. Förseningar

Att avleda fartyg runt Afrikas kust tar längre tid, närmare bestämt 10-14 dagar längre och med släpande förseningar för dockningen kan det bli cirka 20-30 dagar senare.

Företag kan även vända sig till att ersätta delar av sträckorna med lastbils-, flyg- och järnvägsalternativ. Järnvägslinjen som förbinder Kina med Europa har sett ökade godstransporter de senaste åren, men påverkas just nu också av en annan konflikt med pågående sanktioner mot Ryssland.

2. Ökade kostnader

Fraktcontainrar

Än en gång kan vi förvänta oss höjda priser på container, särskilt mellan Kina och Europa. UNCTAD rapporterar att priserna på containrar från Shanghai till Europa har mer än tredubblats och ökat med 256%.

The Shanghai Containerised Freight Index (SCFI) uppger att kostnaden för att frakta en 20-fots container tidigare låg på cirka 851 USD. Nu under mitten av december var denna siffra uppe på 1497 USD, och avslutade året 2023 på 2694 USD. Hittills, 2024, har de ökat ytterligare till 4500 USD.

Även om detta är långt under den höga prislappen på 14000 USD som kunde ses under toppen på fraktstörningarna under Covid-19-pandemin, så är det enbart en liten tröst för företag som behöver tillskjuta extra budget nu för att få hem sina produkter.

Ytterligare transitkostnader

Som oftast när det råder oroligheter i världspolitiken så har även priser på olja ökat. Enligt Michael Zimmerman, partner på det globala managementkonsultföretaget Kearney, kommer en omdirigering av ett fartyg som reser till Rotterdam att lägga till nästan 5000 nautiska mil eller 3500 kilometer till resans längd. Detta kommer att lägga till mellan 500 000 till 100 0000 USD till kostnaden för resan, som kommer att föras vidare till containerkunder som använder fartyget.

Ökade försäkringspremier

Försäkringspremierna har också ökat, vilket ökar de totala transportkostnaderna. Flera källor, inklusive The Guardian, The Maritime Executive och L’Orient Today, rapporterar att riskpremien före krisen var 0,07 % av fartygets värde i början av december 2023, men den har stigit till mellan 0,5 och 0,7 %.  Rederierna svarar på krisen genom att lägga till tillägg på sina fraktkostnader, som inkluderar:

 • En tilläggsavgift för Röda havet
 • Beredskapstillägg
 • Krigsrisktillägg

3. Kapacitet

Omdirigering av fartyg från Röda havet orsakar även kapacitetsproblem. Enligt www.supplychainmovement.com har Panama Canal Authority minskat antalet fartyg som kan passera dagligen från 38 till 24. Dessa restriktioner förväntas finnas kvar till sommaren.

Förseningarna begränsar hamnkapaciteten, och hamnstockning kan förvärra fraktförseningar på grund av ändringar i tidtabellen, förskjutna containers och det kinesiska nyåret, samt öka väntetiderna för containrar med upp till tre dagar.

Strategisk påverkan

Det finns många strategiska överväganden för att hantera förseningarna. Nu är det dags att överväga alternativ för att minimera effekterna av leveransstörningar för att säkerställa att kundernas efterfrågan kan tillgodoses.

Efter Covid-19 pandemin började företag hitta sätt att bygga in motståndskraft i sin försörjningskedja för att klara framtida störningar. De som gjorde det borde klara av utmaningarna bättre.

Om du inte gjorde det, är det nu hög dags att utveckla planer för att säkerställa att du klarar av eventuella kostnadshöjningar.

Kortsiktiga lösningar för störningar i globala försörjningskedjor

Prioritera dina beställningar och de mest värdefulla föremålen

 • Kolla på gods under transport, få uppdaterade leveransdatum och uppdatera kunder.
 • Granska beställningar som inte har skickats ännu och förstå hur de kommer att skickas.
 • Identifiera dina viktigaste produkter och deras prognostiserade efterfrågan för att avgöra om du behöver öka orderkvantiteten tillfälligt. Du kan definiera en produkts betydelse baserat på dess värde för ditt företag, till exempel de högsta marginalerna eller den mest efterfrågade. 
 • Överväg omfördelning av lager. Till exempel, om du har ytterligare lager i ett lager, kan du flytta detta till ett lager som riskerar att bli slut för att täcka beställningar och ersätta det med nya artiklar.
 • Öka temporärt orderkvantiteter och avropa lager vid behov. Även om större beställningar inte garanterar att leverantören kommer att kunna skicka varorna till dig, säkrar det dem hos din leverantör och hjälper till att garantera lagret. På längre sikt, för att säkerställa att du kan hålla det extra lagret.

Upprätthåll bra leverantörskommunikation

 • Prata med dina leverantörer regelbundet för att förstå eventuella ändringar av leverans- och ledtider så att du kan uppdatera dina kunder och bygga in dessa i dina planer.
 • Om du använder en mjukvara för lageroptimering, uppdatera systemet regelbundet för att få nya rekommenderade beställningar, koll på påfyllningsgrader och säkerhetslagernivåer. Mjukvaran kan sedan beräkna eventuella brister i kvantiteter så att du kan göra beredskapsplaner i tid. Du kan också informera ditt säljteam om kommande lagerbrister så att de kan justera planer och marknadsföring av produkter som kan ha mer lager tillhands.

Skaffa nya leverantörer

 • Hitta alternativa, närmare leverantörer som kan hjälpa dig att fullfölja beställningar. Även om de kan vara dyrare, bör köp från närmare leverantörer minska ledtiderna.
 • Att utvidga din leverantörsportfölj ger dig en backup-möjlighet vid framtida störningar, vilket vi förklarar mer i under långsiktiga lösningar. Detta kan ta lite tid att sätta upp initialt, men en diversifierad leverantörsbas kommer att skydda dig på lång sikt.
 • Att hitta nya leverantörer kan hjälpa dig att undvika straffavgifter eller behålla hög kundservice.

Se över transportmetoder

 • Att identifiera nya rutter kan hjälpa dig att få det lager du behöver. Mjukvara för lageroptimering kan hjälpa dig att planera den optimala beställningsfördelningen över olika leverantörer för att undvika lagerbrister samtidigt som marginaler bevaras, undviker kundmissnöje och tar de mest hållbara besluten.
 • Flygfrakt. Även om flygfrakt kostar mer, kan det vara ett alternativ för prioriterade artiklar, eftersom kostnaden för utebliven försäljning kan vara högre. Du kommer att behöva lägga dessa beställningar snabbt, eftersom fraktplan kommer att vara mycket efterfrågade och kostnaderna kommer att fortsätta att stiga.
 • Blanda olika fraktkanaler. För vissa produkter kan du kombinera sjö-, flyg- och järnvägsfrakt. När ditt lager kommer ut på marknaden kan du betala expressleveransavgifter för att få varorna så snabbt som möjligt.

Upprätthåll bra kommunikation med kunder

 • Om du vet att du riskerar att få slut på produkter, prata med dina kunder så att de kan göra beredskapsplaner.
 • Överväg att schemalägga kundleveranser för att uppfylla fler kundorder utan lager. Till exempel, om en kund vanligtvis beställer en månads lager, kan du överväga att dela upp leveransen i två-veckors intervaller.
 • Om du inte kan absorbera ytterligare leveranskostnader kan du behöva föra över dem till dina kunder, så var uppriktig och transparent för att upprätthålla goda relationer.

Mer långsiktiga lösningar för störningar i globala försörjningskedjor

Förutom att identifiera kortsiktiga lösningar, titta på långsiktiga strategier för försörjningskedjan och öka motståndskraften i försörjningskedjan för att snabbt kunna reagera på framtida störningar i försörjningskedjan.

Ett bra ställe att börja utvärdera din försörjningskedjas motståndskraft är genom att titta på hur du har reagerat på tidigare problem i försörjningskedjan. Detta hjälper dig att identifiera möjligheter att stärka din leveranskedja, vilket kan inkludera:

Digitalisering av försörjningskedjan

Digitalisering av försörjningskedjan omfattar många områden för försörjningskedjor och lagerhantering, som syftar till att automatisera manuella processer och ge större synlighet i försörjningskedjan.

Framväxten av molnbaserad mjukvara gör det mycket enklare att implementera mjukvara som är skräddarsydd för just ditt företags behov utan betydande kapitalinvesteringar.  

AI-driven lageroptimering

Att använda mjukvaror för lageroptimering kan automatisera dina lagerhanteringsprocesser för att förbättra effektiviteten, öka prognosnoggrannheten och låta dig fatta informerade beslut baserat på data för att reagera på förändrade globala ekonomiska förhållanden.

Mjukvaror för lageroptimering som EazyStock tar hänsyn till historiska försäljningsdata, säsongsfluktuationer, trender och säsonger för att optimera lagernivåer, ställa in lämpliga säkerhetslagernivåer och upprätthålla goda servicenivåer.

Eftersom mjukvaran är molnbaserad kan den enkelt ansluta till ditt befintliga affärssystem, så att du kan vara igång på kort tid.

De AI-drivna algoritmerna kan förbättra efterfrågeprognosens noggrannhet, medan dynamisk rapportbyggnad ger den data du behöver, när du behöver den.

Ökad spårbarhet och synbarhet

När dina varor väl är på väg är det svårt att spåra exakt var de befinner sig i försörjningskedjan. Att digitalisera din försörjningskedja innebär att du kan introducera nya och bärbara teknologier som använder Internet of Things (IoT). IoT låter dig ansluta enheter eller objekt till ett digitalt nätverk för att övervaka deras resa till din destination.

Att ansluta objekt med hjälp av sensorer och spårningsenheter som NFC, QR-koder, streckkoder och taggar ger insikter för att minska kostnaderna och öka servicenivån.

Du kan också bygga in ytterligare säkerhet genom att lägga till block chain-teknik. Varje block innehåller flera transaktioner, och när ett nytt block läggs till kopplas det till det senaste blocket i kedjan. När den väl har lagts till i kedjan kan den inte ändras, vilket gör den manipulerings- och hacknings säkrare. Detta ökar förtroendet för en försörjningskedja genom att ge mer transparens och spårbarhet.

Lagerhanteringsbuffrar

Att införa lagerhanteringsbuffertar kan minska riskerna och hjälpa till att möta oväntade efterfrågansökningar.

Ett exempel på en lagerbuffert är säkerhetslager. Det är här du håller en beräknad mängd extra lager för att möta oväntade beställningar. Att beräkna rätt belopp är avgörande för att undvika att binda pengar och riskera att aktier blir föråldrade samtidigt som leveransstörningar minskas.

Att ha en strategi för att implementera kapacitetsbuffertar kan hjälpa dig när du behöver stöd för att möta ytterligare efterfrågan. Detta kan vara övertid eller tillfällig personalrekrytering.

Ett annat exempel på en kapacitetsbuffert är att betala för nödbeställningar, som med den nuvarande störningssituationen i Röda havet.

Tidsbuffertar kommer också att hjälpa till med den nuvarande situationen. Du kan beställa material eller lager för att komma fram tidigare än nödvändigt för att undvika flaskhalsar eller produktionsstörningar i tillverkningen. Du kan också bygga in tidsbuffertar genom att fördröja kundleveranser, vilket bör användas som en sista utväg.

Se över leverantörsportföljen

Leverantörer är avgörande för framgång. Om de inte kan förse dig med de varor du behöver för att möta efterfrågan riskerar du att förlora kunder till konkurrenter. Om du inte redan gör det, se till att du granskar dina leverantörer regelbundet och utvärderar baserat på nyckelkriterier, såsom ledtider, pris, minimiorderkvantiteter (MOQ), mötesbeställningar OTIF, pålitlighet och alternativa leverantörer. Du kan sedan välja den mest effektiva leverantören för att leverera det du behöver.

Genom att förstå hur bra dina leverantörer presterar kan du bygga relationer, ta upp frågor och ordna förmånliga priser och leveransalternativ.

Reshoring, nearshoring och multishoring

En förlängning av leverantörsrecensioner är att diversifiera var dina leverantörer befinner sig för att minska effekten av störningar i försörjningskedjan. Om du förlitar dig på leverantörer från Sydostasien som är billigare men har längre ledtider, kommer den nuvarande störningen att få en betydande inverkan.

Reshoring eller nearshoring innebär att hitta leverantörer antingen i samma land som din slutdestination (reshoring) eller närmare sin plats (nearshoring). Artiklar kan kosta mer att producera, men du kanske kan möta efterfrågan bättre som du annars skulle gå miste om på grund av leveransproblem.

Du kan bygga upp en portfölj av leverantörer som har liknande artiklar på olika platser. Detta kallas multishoring och låter dig sprida ut din risk. Om du till exempel har leverantörer i Sydostasien, USA och Europa kan du ringa din leverantör i Europa när det är problem med leveranser från Sydostasien.

Öka motståndskraften i försörjningskedjan med lageroptimering

Prata med en av våra experter om du vill veta mer om hur mjukvara för lageroptimering kan hjälpa till att minska störningar i leveranskedjan och öka din motståndskraft i leveranskedjan.

Motståndskraftig supply chain
cardboard box and stack of parcels behind it on wooden floor in a warehouse how to manage excess stock
Blogg

Överlager: Orsaker, konsekvenser och lösningar

Överlager, är en av lagerhållande företags största utmaning. Även företag med effektivt lagerkontroll, kan ackumulera felaktiga artiklar i sitt lager...

Different coloured cogs of different sizes connected on a yellow background supply chain risk mitigation strategies supply chain risk strategies
Blogg

Navigera i osäkerhet och hantera störningar i försörjningskedjan

I en verklighet präglad av osäkerhet i försörjningskedjor måste vi navigera genom efterfrågevariationer, global politisk och ekonomisk instabilitet, naturkatastrofer, extrema...

A locked padlock with three keys in on a blue background cyber security
Blogg

Cybersäkerhet inom Supply chain: 5 metoder för att minska risker

Det är ingen överraskning att med det växande antalet digitala intrång och cyberattacker blir säkerheten inom försörjningskedjor en allt större...

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev