Case studies
in Tillverkande industri

Tillverkande industri

Inom tillverkande industri är det en stor utmaning att producera optimala batch-storlekar och samtidigt hålla lagernivåerna på ett minimum. För att kunna göra det är det avgörande att lagerlägga rätt artiklar. Om en del saknas riskerar man hela batchen. Oavsett om ni arbetar med ”make-to-stock” eller ”make-to-order” är tillförlitliga efterfrågeprognoser väsentliga för att garantera att ni har rätt delar i lager och därmed kan producera rätt produkter i rätt tid. EazyStock förbättrar inte bara era efterfrågeprognoser dramatiskt, verktyget kommer även att hålla reda på leverantörer och ta ledtider med i beräkningen.  EazyStock kan automatisera BOM (bill of material) prognoser och dynamiskt uppdatera ombeställningsparametrarna för BOM komponenter. Med korrekta efterfrågeprognoser justerar EazyStock automatiskt beställningsparametrar för varje artikel i stycklistan och identifierar tydligt varor som färdiga sammansättningar, underenheter eller komponenter.

Blinkfyrar-CS-SE
Tillverkande industri

Blinkfyrar har snabb tillväxt utan ökade lagernivåer

Blinkfyrar levererar produkter för trafiksäkerhet till privata aktörer och entreprenörer, såväl som till stat och kommuner. Företaget grundades 1960 och är...

GSAB-CS-SE
Tillverkande industri

GSAB får en mer sofistikerad inköpsprocess

GSAB säljer produkter där glas ingår såsom duschväggar, interiöra väggar och dörrar för kontor och hem, uterum och räcken. Företaget...

Abenda-CS-SE
Tillverkande industri

Abena Healthcare håller hög servicegrad trots snabba förändringar

Abena Healthcare tillverkar och levererar hälso- och sjukvårdsprodukter till företag och organisationer i över 80 länder världen över. Det familjeägda företaget...

SCM-Turbo-CS-SE
Tillverkande industri

SCM Turbomotive reducerade sitt lager med 16% och förbättrade sin omsättning

SCM Turbomotive, en ledande återförsäljare av turboaggregat och rengöringssystem för dieselpartiklar, har reducerat deras lager av nya varor med 16%...

CSI-CS-SE
Tillverkande industri

Central States Industrial (CSI) minskar sitt överskottslagret med 17%

Central States Industrial (CSI) levererar komponenter och system för hygien- och sanitetsprocesser, såsom rör, pumpar, filter och ventiler. Kunderna återfinns i...

Design-Ready-Controls-CS-SE
Tillverkande industri

Design Ready Controls har fått bättre kontroll och högre prognosprecision

Design Ready Controls utvecklar och tillverkar kontrollpaneler, skräddarsydda efter kundernas specifika behov. Högkvarteret ligger i Minnesota, USA och kunderna, som...