GSAB får en mer sofistikerad inköpsprocess

EazyStock gör det möjligt för oss att hålla en hög servicenivå till våra kunder till minsta möjliga kostnad.
– Jan Kraft, VD på GSAB.
GSAB

GSAB säljer produkter där glas ingår såsom duschväggar, interiöra väggar och dörrar för kontor och hem, uterum och räcken. Företaget har funnits i över 70 år på den nordiska marknaden och har idag även kunder utanför Norden.

GSAB säljer sina produkter via återförsäljare såsom glasmästare, byggare och hantverkare som jobbar professionellt med glas. Med sitt varumärke, Invitrea, marknadsförs även produkterna mot konsumenter.

Utmaning: Manuella processer ledde till dåligt optimerade lagernivåer

GSAB hade byggt upp ett excelbaserat system för lagerplanering och inköp, något som fungerade tillfredsställande till en början, men i takt med att företaget expanderade växte produktutbudet och därmed komplexiteten. Det blev allt svårare att prognostisera efterfrågan och servicegraderna för vissa produkter började sjunka.

GSABs affärsidé bygger på ett brett sortiment, kvalitet och excellent service och det har alltid varit viktigt att sätta kunden i centrum. Detta ledde till att man tidigt såg allvaret i situationen och bestämde sig för att uppdatera sina processer för lagerstyrning.

Man bestämde sig samtidigt att investera i ett systemstöd för lageroptimering och inköp som komplement till affärssystemet Jeeves ERP.

Lösning: EazyStock + Jeeves ERP

GSAB använder Jeeves ERP, ett molnbaserat affärssystem för små-medelstora företag som vill ligga i framkant. EazyStock tillhandahåller en färdig integration för optimerade lager och inköp.

GSAB valde att implementera EazyStock för att:

  • Få mer precisa efterfrågeprognoser
  • Förbättra tillgängligheten av produkter till kund
  • Minimera manuellt arbete för lagerplanering och inköp
  • Eliminera överlager och minimera risken för inkuranta artiklar
  • Få bättre kontroll på lagerutvecklingen med mer transparens och tydliga nyckeltal
Implementationen av EazyStock gick helt enligt plan, tack vare den färdiga adaptern till Jeeves
säger Jan Kraft, VD på GSAB.

Resultat: Högre servicegrad, lägre kapitalbindning och mer sofistikerade inköpsprocesser

Idag har GSAB en glasklar överblick av sitt lager med full kontroll över servicegrad och kapitalbindning.

”Jag anser att funktionaliteten i EazyStock är utmärkt då det är ett väldigt komplett men ändå lättanvänt verktyg. EazyStock gör det möjligt för oss att hålla en hög servicenivå mot våra kunder till minsta möjliga kostnad då systemet säkerställer att alla produkter inte har mer lager än vad som efterfrågas. Som användare av EazyStock får du en helt ny överblick av lagret vilket medför att du kan agera proaktivt när efterfrågan förändras för individuella artiklar.”

GSAB fortsätter att kontinuerligt förbättra servicegrader och lagernivåer med EazyStock. Tack vare systemet har man kunnat fortsätta överträffa kundernas förväntan på service och samtidigt fria upp kapital som kan användas för värdeskapande aktiviteter och tillväxt.