SCM Turbomotive reducerade sitt lager med 16% och förbättrade sin omsättning

Tidigare gjorde vi ABC-analyser kvartalsvis för att klassificera lagret. Nu justerar EazyStock automatiskt alla lagerparametrar dagligen på ett mycket mer sofistikerat sätt.
– Amy Johnson, Supply Chain Manager på SCM Turbomotive.

SCM Turbomotive, en ledande återförsäljare av turboaggregat och rengöringssystem för dieselpartiklar, har reducerat deras lager av nya varor med 16% och återtillverkade produkter med 21% under deras första 12 månader med EazyStock.

När SCM Turbomotive behövde automatisera inköpsprocesserna och optimera sina lagernivåer vände de sig till EazyStock för att hitta den optimala lösningen. SCM Turbomotive är en ledande återförsäljare av turboaggregat och rengöringssystem för dieselpartikelfilter. Från huvudkontoret i Huddersfield, UK, hanterar de över 50 000 artiklar och komponenter till nya och servade turboaggregat som distribueras över Europa. Man säljer både nya produkter, återtillverkade system och reservdelar till service av äldre modeller.

SCM-logo

Utmaningen: Effektivisera inköpsprocesser och hantera fluktuerande leverantörsledtider

SCM Turbomotive har som mål att kontinuerligt förbättra kundservicen och förbättra tillgängligheten av deras produkter. Med detta i åtanke genomförde supply chain-teamet en genomlysning av orderprocesserna och insåg snabbt att det fanns potential till bättre effektivitet och precision genom ökad automatisering och optimering av lagret för att frigöra mer uppbundet kapital.

“Som så många andra företag brukade vi försöka få ut data från ett antal olika källor och sedan använda Excel för att beräkna lager- och inköpsparametrar. Denna manuella, tidskonsumerande process gjorde det i princip omöjligt att bli mer effektiva,” säger Amy Johnson, Supply Chain Manager på SCM Turbomotive.

I tillägg till detta behövde teamet finna sätt att hantera osäkerheterna i deras leverantörsledtider. Dessa kunde variera från två veckor till så mycket som fyra månader, vilket innebar att risken för att hamna i bristsituationer var stor. Med alla beräkningar i Excel var det omöjligt att hantera den graden av fluktuerande ledtider på över 30 000 artiklar och korrekt beräkna optimala beställningspunkter, säkerhetslager mm.

Lösning: EazyStock för automatisering och optimering av inköp, leverantörsledtider och lager

SCM Turbomotives supply chain-team var säkra på att de skulle kunna förbättra processerna genom att investera i ett system för lager- och inköpsoptimering. Ledningsgruppen var snabbt med på tåget när de såg potentialen, både för att förbättra de interna processerna och för att förbättra servicegraden mot dess kunder. Man bestämde sig för EazyStock och med hjälp av en dedikerad Customer Success Manager konfigurerades systemet för SCM’s verksamhet.

Jag visst att vi hade mycket att vinna på att förbättra lageromsättningen och produkttillgängligheten. Det fanns så mycket potential i att få loss kapital för att kunna investera i andra delar av verksamheten. Vi behövde bara hitta bra verktyg och processer för att nå dit och rätt partner för att guida oss på vägen.
– Glyn Welsby, Managing Director på SCM Turbomotive.

Resultatet: Smartare inköp, förbättrad lageromsättningshastighet och korrekt data för att kunna ta informerade beslut

EazyStock har förändrat sättet SCM Turbo arbetar med lager och inköp i grunden. Inköpsoch supply chain-teamet har nu ett molnbaserat verktyg som kan göra avancerade beräkningar av efterfrågan, optimera lagernivåer och automatisera inköp.

Amy fortsätter: “Tidigare gjorde vi ABC-analyser kvartalsvis för att klassificera lagret. Nu justerar EazyStock automatiskt alla lagerparametrar dagligen på ett mycket mer sofistikerat sätt”.

Utmaningen med varierande leverantörsledtider har i princip lösts med hjälp av EazyStocks funktionalitet för dynamiska ledtider. SCM Turbo har nu koll på ledtiden för varje enskild artikel. Systemet uppdaterar orderkvantiteter och säkerhetslager automatiskt, vilket hjälper till att förebygga bristsituationer.

På tolv månader har SCM Turbo reducerat sitt lager av nya varor med 16% och förbättrat sin omsättning av lågmarginalprodukter. Lagret av återtillverkade produkter har sjunkit med hela 21% under samma period.

Med tydlig, korrekt och uppdaterad lagerinformation har SCM Turbomotive blivit mer strategiska när det kommer till lagerhantering och inköp och man har nu en tydlig plan för att hålla lagernivåerna till ett minimum utan att tumma på servicegraden. En bonus för teamet är att mjukvaran har effektiviserat deras inköpsprocesser och de har mycket mer tid över till värdeskapande aktiviteter.

EazyStock är mer kraftfullt än något Excelark någonsin kan bli. Vi använder EazyStock till att göra alla beräkningar så att vi kan ägna mer tid åt att analysera data och ta välinformerade beslut.
– Glyn Welsby, Managing Director på SCM Turbomotive.
Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet