Central States Industrial (CSI) minskar sitt överskottslagret med 17%

I vår gamla lösning var efterfrågetypen statisk tills dess att vi gick in och gjorde manuella justeringar. Med EazyStock uppdateras detta nu automatiskt baserat på transaktionshistoriken. På så sätt kan vi vara säkra på att samtliga av våra tusentals artiklar alltid har rätt efterfrågetyp.
– Keri Potter, Director of Supply Chain & Logistics på Central States Industrial

Central States Industrial (CSI) levererar komponenter och system för hygien- och sanitetsprocesser, såsom rör, pumpar, filter och ventiler. Kunderna återfinns i en rad branscher inklusive mejeri, livsmedel, dryck, läkemedel och personlig vård/hygien. Företaget grundades 1977 och har sedan dess vuxit till över 180 medarbetare på huvudkontoret i Missouri och fyra distributionscenter runt om i USA. CSI erbjuder idag distribution, service & reparation, installation och anpassad tillverkning till kunder över hela världen.

CSI-Logo

Utmaning: Hitta den optimala lösningen för lagerstyrning vid byte av affärssystem

CSI hade länge använt sig av lagermodulen i affärssystemet Infor A+. När de bytte till Epicor ERP behövde de snabbt hitta en ny lösning för att beräkna efterfrågan av deras mer än 30 000 artiklar, spridda över fyra lagerställen. Den här gången sökte de dock inte efter ett enkelt tillägg till affärssystemet, de var redo att ta lagerstyrningen till nästa nivå och behövde ett system som kunde hjälpa dem dit.

I det gamla inköpssystemet var inköparna tvungna att manuellt uppdatera efterfrågemönstren för varje artikel. Detta var både tidskrävande och ineffektivt, och risken för felberäkningar stor. Nu ville teamet ta chansen att gå till en mer professionell prognostisering och även förbättra styrningen vid sina fyra amerikanska distributionscenter. De behövde kunna spåra volymen av varje artikel på varje plats och skicka överskottsartiklar på ett lager till andra ställen med större efterfrågan. På så sätt skulle man kunna utnyttja sitt befintliga lager bättre i stället för att ständigt köpa in nya artiklar.

Lösning: EazyStock integrerat med Epicor ERP

CSI utvärderade ett antal olika lösningar för lageroptimering och inköp, men valde slutligen EazyStock, främst av tre skäl:

  • EazyStock erbjuder en robust lösning med funktionalitet som inte bara matchade, utan överträffade CSIs förväntningar och behov. På så sätt kommer man kunna fortsätta utveckla processerna och växa med verktyget.
  • EazyStock ger flexibilitet för CSI i både produktion och distribution, och man kan välja att helt automatisera eller manuellt justera vissa parametrar om det skulle behövas.
  • En bra prissättningsmodell gjorde det enkelt att presentera EazyStock för företagsledningen.

CSI integrerade EazyStock med deras nya affärssystem Epicor ERP. Målet var att automatisera och förbättra efterfrågeprognoserna baserat på varje artikels unika efterfrågemönster. Man ville även spara pengar genom att omfördela artiklar till de lagerställen där de behövs bäst för att få en sundare fördelning, minimera överskott och förebygga inkurant lager.

”Inköpsteamet fick en riktig rivstart när de skulle lära sig både Epicor ERP och EazyStock samtidigt. Att hålla lagerstyrningen igång var prioriterat så det var viktigt att komma igång med EazyStock direkt, parallellt med det nya affärssystemet. Detta har visat sig vara en bra strategi,” berättar Keri Potter, Director of Supply Chain & Logistics.

Resultat: Mer sofistikerad lagerstyrning och ett hälsosammare lager

Sedan implementationen av EazyStock 2018, har Central States Industrial upplevt en konstant förbättring av lagerstyrningen och verktyget har visat sig vara, precis som man hoppats på, mer robust än deras tidigare lösning och med långt fler möjligheter att ta lageroptimeringen till nästa nivå. Allt eftersom en produkt rör sig genom dess livscykel antar den olika efterfrågemönster. Det kan till exemel gå från att vara ny på marknaden, till snabbrörlig mot en negativ trend för att slutligen dö ut helt och bli inkurant.

EazyStock gjorde det enkelt för oss att komma igång. Teamet är alltid tillgängliga för att svara på frågor eller hjälpa till att lösa problem. Den tid EazyStock har ägnat åt att svara på frågor och förklara hur och varför saker fungerar har verkligen bidragit till att vi ökat vår kompetens inom lagerhantering. Vi har kunnat utnyttja verktyget och snabbt se positiva resultat.
– Keri Potter, Director of Supply Chain & Logistics.

Tidigare var CSI tvungna att manuellt uppdatera efterfrågtyper för varje artikel. Med EazyStock analyseras och sorteras produkterna automatiskt in i nio olika typer av efterfrågan, vilka uppdateras dynamiskt varefter produkterna förflyttar sig genom dess livscykler. Baserat på detta beräknas prognoser för kommande månad, vilket CSI importerar till affärssystemet för att kunna lägga order på optimala beställningspunkter.

En annan viktig funktion för CSI är varningarna som genereras när kundordrar överskrider efterfrågeprognosen för en given period. Varningen dyker upp som en ikon på skärmen så att man snabbt kan ta action. På det här sättet behöver inte teamet kamma igenom varje artikelrad för att förutse var man riskerar att sälja slut.

CSI har även förbättrat fördelningen av lagret och inköparna kan nu söka på alla lagerställen för att se om artiklarna finns på någon annan plats innan de lägger en beställning från leverantören. På så sätt får man en jämnare fördelning och kan utnyttja hela lagernätverket på ett bättre sätt. Man spar pengar på expressbeställningar och på att frigöra lagerutrymme.

Med hjälp av EazyStock har CSI minskat överskottslagret med 17% och samtidigt ökat sitt hälsosamma lager, det vill säga de artiklar som erbjuder en hög ROI, med 29%.

Stödet från EazyStock-teamet gjorde att verktyget enkelt kunde integreras i deras dagliga arbete. Introduktionsutbildningar för alla berörda i kombination med en dedikerad ”Customer Success Manager” har hjälpt CSI att använda EazyStock till fullo. Sammantaget har CSI sedan implementationen av EazyStock sett en försäljningsökning på 20% samtidigt som man endast ökat lagret med 12%.