Blinkfyrar har snabb tillväxt utan ökade lagernivåer

Det ska vara lätt att beställa. För att hålla rätt lagernivåer behöver vi ju veta hur efterfrågan ser ut över tid, vilket vi snart märkte att vi kunde med EazyStock.
– Mattias Mäkelä, Strategisk inköpare på Blinkfyrar.

Blinkfyrar levererar produkter för trafiksäkerhet till privata aktörer och entreprenörer, såväl som till stat och kommuner. Företaget grundades 1960 och är idag marknadsledande försäljare av produkter såsom vägmärken, material för trafikavstängning, trafiksäkerhetsutrustning och digitala vägmärken i Sverige. Huvudkontoret ligger i Staffanstorp, och man har sju lagerställen samt filialer i Stockholm och Sundsvall.

Blinkfyrar

Utmaning: Expandera med kontroll och hantera ett växande antal produkter och leverantörer

Blinkfyrar har under de senaste åren expanderat kraftigt och företagets uttalade ambition är att fortsätta växa och utveckla marknaden med god lönsamhet. Man har satsat mycket på innovation och breddat produktutbudet. För att kunna expandera med kontroll behövde man få kontroll över lagret och effektivisera processerna för inköp och återanskaffning.

Vi jobbade alldeles för mycket på känsla och hade inte riktigt koll på hur förbrukningen såg ut. Trots att åtskilliga timmar i veckan gick åt till att hålla koll på leverantörer och se till att produkterna kom fram till våra kunder i tid, kände vi att vi inte hade tillräcklig kontroll.
Mattias Mäkelä, strategisk inköpare på Blinkfyrar.

Blinkfyrar började med att undersöka de befintliga lösningarna i företagets affärssystem, Microsoft Dynamics NAV, och implementerade dess funktion för att lägga inköpsförslag. Det ledde till en klar förbättring, men man upptäckte snabbt att förslagen inte baserades på korrekta siffror eftersom systemet inte räknar ut parametrar såsom säkerhetslager och beställningspunkter.

”Vi fick försöka hinna med att göra uträkningar för alla produktgrupper manuellt, vilket i praktiken inte fungerade när vi växte. Så vi insåg rätt snart att vi behövde ett mer kraftfullt system och utvärderade ett antal verktyg innan vi fastnade för EazyStock,” förklarar Mattias Mäkelä, strategisk inköpare på Blinkfyrar.

Lösning: EazyStock integrerat med Dynamics NAV

Blinkfyrar utvärderade ett antal verktyg innan dom beslutade sig för att hösten 2016 integrera EazyStock med Dynamics NAV. Orango, leverantörer av verksamhetsnära IT och partner till EazyStock, hjälpte till med implementationen och såg till att den gick snabbt och smidigt. Den initiala planen var att börja implementera 3 lagerställen men man insåg snabbt att man ville lägga till ytterligare 4. Hela processen tog drygt 2 månader och man har nu varit live med systemet sedan januari 2017.

Resultat: Tillväxt utan ökade lagervnivåer och effektivare inköp

Blinkfyrar har fortsatt växa och har sedan implementationen av EazyStock och snabbt ökat sin omsättning, utan att höja lagervärdet. Men det som man ser tydligast i verksamheten är vinsterna med enklare beställningar.

Verktyget är väldigt enkelt att använda. Jag kommer in klockan åtta och börjar alltid med att starta upp EazyStock och göra mina beställningar fram till nio… Sen går jag och äter frukost och när Simon Welander är inköpare på Blinkfyrar: jag kommer tillbaka har allt kommit in och jag kan maila över ordern.
Simon Welander, inköpare på Blinkfyrar.

Simon fortsätter att förklara att man har en mer professionell orderprocess och kan på så sätt minimera risken för mänskliga fel:

”Så fort jag godkänner ordern försvinner den och min kollega, som kanske också är inne i systemet, kan inte lägga samma order. Risk för dubbelbeställningar och andra mänskliga fel minimeras. Och alla timmar jag nu sparar kan jag ägna åt att förbättra relationerna med våra leverantörer, förenkla produkter och processer och helt enkelt se till att våra kunder är fortsatt nöjda.”

”Vi har påbörjat en ny strategisk resa där vi ska på ett tryggt och säkert sätt guida alla som är ”på väg”, vilket innebär att vi vill öka omsättning, lönsamhet och marknadsandelar. En viktig pusselbit i detta är EazyStock, att systemet fungerar och att vi använder det optimalt. Gör vi detta kommer vi ha rätt produkter på rätt lagerställen utan att behöva lägga så mycket tid och energi på beställningar,” säger Simon.

”Vi ser EazyStock som en del i vår inköpsstrategi och hoppas kunna sänka lagernivåerna ytterligare,” avslutar Mattias.