STS Air-Pro förbättrar lagerhälsan radikalt när de går från Excel

EazyStock har hjälpt oss till bättre struktur, transparens och mer korrekta prognoser. Vi har tagit ett stort steg från vår tidigare manuella hantering i Excel, vilket har gjort enorm skillnad för vår lagerstyrning.
– Steve Parchment, Product Line Director på STS Air-Pro.

STS Air-Pro levererar reservdelar till flygindustrin, slangar och olika typer av tjänster. Deras verksamhet omfattar tillverkning av teflon-, metall- och gummislangaggregat samt distribution av reservdelar till kommersiella, militära och industriella flygbolag. Artiklarna skeppas ut i världen från Florida, USA, där man har lager, fabrik och kontor.

sts air-pro

Utmaning: Snabb tillväxt ledde till inkuranta artiklar och dålig koll på lagret

2018 växte STS Air-Pro snabbt och Steve Parchment fick jobbet som produktlinjechef. På den tiden användes främst Excel för att beräkna efterfrågeprognoser, inköpskadens och beställningskvantiteter. Lagerbrist var ett vanligt problem som tyvärr började få allt större konsekvenser.

Bristsituationerna triggade stora inköp för att undvika att få slut på storsäljande produkter och fler störningar i leveranserna. Detta ledde dock till ett växande överlager av produkter med en vikande efterfrågan.

När överlagret blev ett faktum hade STS Air-Pro inget centraliserat sätt att flagga problemet eller mäta dess omfattning. Man satte därför upp mål för att förbättra processerna och minimera situationer där det inte fanns tillräckligt med lager för att möta efterfrågan utan att för den sakens skull köpa in onödigt mycket.

STS Air-Pros kundlöfte och affärsmodell bygger på korta ledtider och snabba leveranser. Därför är det absolut nödvändigt att ha rätt delar till hands för att snabbt kunna tillverka de produkter som beställs. Även om det förekommer rutinbeställningar levererar man till största delen skräddarsydda lösningar för att passa olika typer av verksamheter. Beställningar varierar också mycket i både produktmix och orderstorlek. Den höga variationen i produkttyper och volymer i kombination med korta ledtider gör situationen för komplex för att manuellt prognostisera efterfrågan och bestämma orderkvantiteter.

Utöver sin egen tillverkning av slangar är STS Air-Pro även distributör för andra typer och slangvarumärken. Slangarna som STS Air-Pro inte tillverkar på plats har vanligtvis extremt långa ledtider från tillverkaren – något som kräver extra noggrann planering och prognostisering.

Lösning: Från manuella uträkningar i Excel till full automatisering med EazyStock

STS Air-Pro saknade en komplett och övergripande bild över lagret och behövde göra en förändring. Affärssystemets MRP (Material Requirements Planning) -modul var inte tillräcklig för att få den kontroll man behövde.

När Steve Parchment tog över ansvaret var en stor del av lagret överflödigt eller föråldrat till följd av dåliga inköpsbeslut. Affärssystemet kunde hantera vissa delar av lagerplaneringen, men efterfrågeprognostisering och inköp sköttes separat i Excel. Steve stod inför utmaningen att bygga om processer och infrastruktur för att få bättre överblick och kontroll.

Steve började söka efter en lösning för att kunna, inte bara samla all lagerinformation, utan även automatisera uppdatering av datan så att den alltid skulle gå att lita på. Valet föll slutligen på EazyStock, ett system som synkar med affärssystemet och löpande analyserar artikeldata för att kunna ge optimala prognoser och inköpsförslag.

Med EazyStock kunde STS Air-Pro äntligen centralisera lagerstyrningen och få en mer korrekt bild av hur lagret faktiskt såg ut.

Resultat: Mer professionell lagerstyrning som leder till minskade överlager och bättre lagerkontroll

Utöver full koll på lagerhälsan har STS Air-Pro nu även flyttat en stor del av den erfarenhet och expertis som tidigare fanns hos enskilda individer, till en transparant lösning som kan användas av hela organisationen. Detta gör det enklare att samarbeta och ta mer välgrundade beslut om prognoser och återanskaffning. EazyStock rekommenderar automatiskt beställningar som Steve kan granska tillsammans med sitt team och avgöra om de behöver göra några justeringar. När det inte finns några avvikelser kan beställningsprocessen helt automatiseras, och när systemet varnar för potentiella problem kan de analyseras och hanteras av hela eller delar av teamet.

Överskottslagret och andelen inkuranta artiklar i STS Airpros lager har krympt då EazyStock identifierat produkterna med sjunkande eller obefintlig efterfrågan. Med hjälp information från EazyStock kan teamet planera för att göra sig av med överlagret och förhindra ännu större inköp av utgående artiklar. Produktmixen på STS Air-Pro balanseras nu mycket bättre och snabba respektive långsamma artiklar köps in i de kvantiteter som behövs för att ordrar ska kunna fyllas.

Jag har sett hur lätt det är att hamna i situationer där man beställer för mycket för att inte riskera restsituationer eller lockas av stora inköp till billig enhetskostnad. Då tar det inte lång tid innan lagerhälsan är på botten men betydligt längre tid att bli av med det osunda lagret. När någon nu ber mig köpa något kan jag ta fram rapporter och göra en rationell bedömning om huruvida ett inköp är ett rimligt beslut eller inte.
Steve Parchment, Product Line Director på STS Air-Pro.

Hantering av nya lagerutmaningar under covid-19-pandemin

Trots att 2020 var ett utmanande år för STS Air-Pro på grund av den globala COVID19-pandemin och därmed avmattning inom flygindustrin, har Steve och hans team på STS Air-Pro kunnat anpassa sitt lager till den förändrade efterfrågan. EazyStock gjorde det möjligt för teamet att snabbt justera prognosen och simulera effekterna för att snabbt fatta beslut och anpassa sig till den nya marknadssituationen.

Innan EazyStock skulle detta tagit många timmar av manuellt arbete och analys, nu kunde man vara betydligt snabbare. EazyStock kommer fortsätta vara ett viktigt verktyg för STS Airpros återhämtning och hjälpa företaget skala upp lagret när efterfrågan återigen kommer igång så att de kan fortsätta hålla lagerhälsan på topp.