SWEP växlar upp sin leveransservice med EazyStock

SWEP har valt EazyStock för att förbättra sin lagerstyrning. Syftet är att säkerställa högsta möjliga leveransservice till kunderna genom att optimera den globala försörjningskedjan.

SWEP är en av världens ledande leverantörer av kompaktlödda plattvärmeväxlare. Med EazyStock kan SWEP generera mer exakta kundprognoser och erhålla en bättre avkastning på kapital investerat i konsignationslager. Detta åstadkoms genom mer frekventa efterfrågeprognoser och mer exakta beräkningar av säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter.

Vårt mål är att erbjuda högsta möjliga service, därför är det viktigt för oss att ha ett robust lagerplaneringssystem på plats”, säger Gunilla Karlsson, logistikchef på SWEP. “EazyStock är ett kraftfullt system för lagerstyrning och lageroptimering som går snabbt att implementera och dessutom till en rimlig kostnad.

“Internt utvecklade Excellösningar och andra databasverktyg duger inte längre för lagerstyrning om företag önskar uppnå en hög effektivitet. De internt utvecklade systemen saknar oftast funktionalitet för att hantera komplexiteten som krävs för att följa artiklarnas dynamiska livscykel per automatik”, säger Daniel Martinsson, affärsområdeschef för EazyStock, Syncron International AB. “Vi ser fram emot att hjälpa SWEP uppfylla sina mål, både med att säkerställa hög servicenivå och maximalt nyttjande av kapital investerat i lager.”

Om SWEP

SWEP är en av världens ledande leverantörer av kompaktlödda plattvärmeväxlare (BPHE, Brazed Plate Heat Exchangers) med tillhörande produkter och tjänster. SWEP tillhandahåller effektiva lösningar för luftkonditionering, kyla, värme, fjärrvärme och industriapplikationer, baserade på den senaste teknologin. SWEP strävar efter att alltid erbjuda bästa prestanda, ekonomi och service. För mer information, besök www.swep.net