Vinnande taktiker för lagerhållande företag under ekonomisk nedgång

Företag som använder rätt strategier inom inköp och logistik kan vinna fördelar under dessa unika, osäkra tider och under återgången ”till det normala” ha en större konkurrensfördel och fortsatt tillväxt.

När den globala världsekonomin fortsatt inte helt har återhämtat sig från efterdyningar av Covid-19 pandemin, och med ett efterföljande krig i och med Rysslands invasion av Ukraina och en stigande inflation, är det många lagerhållande företag som har det utmanande.

Snabba kostnadsökningar, räntehöjningar och minskad efterfrågan kräver större uppmärksamhet på lagerhantering och prognostisering. Oavsett hur de närmaste månaderna utvecklas kommer volatilitet i efterfrågan, inflation och osäkerheter att påverka lagerhållande företag.

Men denna tid kan också ses som en möjlighet för nödvändig förändring inom organisationen. Med rätt strategier inom inköp, logistik och supply chain kan ni navigera genom en lågkonjunktur och komma ur som vinnare. Churchill ska ha sagt ”never let a good crisis go to waste”, vilket känns högst aktuellt att applicera när det gäller att vända krisande tider till sin fördel.

I denna artikel kommer vi att visa er några av de viktigaste stegen och förslag på åtgärder för att rusta organisationen för en ekonomisk nedgång och skapa möjligheter till att kunna blomstra även under en ekonomisk nedgång.

Vad den senaste lågkonjunkturen lärde oss

I en artikel från McKinsey & Company (2022), analyseras resultatet hos cirka 40 börsnoterade distribuerande företag under förra lågkonjunkturen 2007 till 2009. Man fann att 20 procent av företagen överträffade konkurrenternas resultat, både under nedgången och under återhämtningen.

Graph showing distributors outperforming during downturn

De distributörer som kom att få en betydande strategisk fördel gentemot sina konkurrenter hade laserfokus på lönsamhet under nedgången, stor betoning på marginalhantering genom disciplinerad prissättning och kategorihantering, noggrann kontroll av kostnader och slutligen viljan att investera i prioriterade tillväxtmöjligheter.

4 tips för lagerhållande företag under en ekonomisk nedgång

#1 Eliminera onödiga lagerkostnader och minska lagervärden

Alla företag har olika förutsättningar (och utmaningar) och ingen lösning passar alla. Men eliminering av onödiga lagerkostnader vågar vi sticka ut hakan och mena att borde vara en prioriterad åtgärd som både banar väg för att eliminera risker och frigöra kapital till andra åtgärder och satsningar.

Det finns flera fördelar med att hålla nere lagerkostnader och att sänka sitt lagervärde. För det första minskar det direkta kostnader såsom lagring, hantering, försäkring och underhåll av lager.

För det andra ökar det likviditet eftersom lager kräver kapital och om ni inte säljer varorna i tid kan det leda till negativt kassaflöde och svårigheter att upprätthålla en hälsosam finansiell position. Slutligen kan för stora lager leda till att ni tvingas skriva av varor som en förlust.

Att hålla nere lagerkostnader ger också direkta konkurrensfördelar, såsom möjligheten att hålla lägre priser, vilket kan leda till ökad efterfrågan och högre försäljning. Lägre lagerkostnader gör det också möjligt för ert företag att vara mer flexibelt och snabbare anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden eller förändringar i efterfrågan.

Slutligen, kan eliminering av onödiga lagerkostnader möjliggöra att ni kan återinvestera kapitalet i andra strategiska projekt som till exempel att investera i riktade säljaktiviteter eller i digitaliseringsprojekt.

#2 Digitalisera och automatisera så mycket som möjligt

Med ett modernt affärssystem (ERP) får du realtidsinsikter för att effektivisera processer och datahantering över hela er organisation. Många affärssystem innehåller också funktionalitet för att stödja viss lagerhantering och inköpsprocesser. De flesta företag behöver dock mer avancerade och anpassade system för att förbättra plocknoggrannheten, lagerflexibilitet, säkerhet och kundservice.

Mer avancerade system för lager kan lämpligtvis vara ett WMS och ett lageroptimeringssystem. Att investera i rätt mjukvaror kommer att ge er den nödvändiga informationen för att kunna prestera mer effektivt och fatta välgrundade beslut.

Mjukvaror för lageroptimering förbättrar er lagertillgänglighet, ökar effektiviteten och optimerar lagernivåer. EazyStock, är ett system för lageroptimering som automatiserar prognostisering och inköpsprocesser och gör det lättare att få mer träffsäkra prognoser, planera och beställa rätt mängd artiklar. Genom att automatisera prognoser och orderkvantiteter får ni pålitlig prognosdata och kan enklare upprätthålla optimala lagernivåer. Rätt artiklar, i rätt mängd (och i rätt tid) möjliggör stora kostnadsbesparingar genom att ni minskar manuellt arbete och får ner lagernivåerna samtidigt som ni upprätthåller hög servicenivå.

Lagerhanteringssystem (WMS-system) ökar noggrannheten i lagerstyrningen och automatiserar arbetsprocesserna som krävs för att hantera artiklarna väl på lagret. Bitlog, är ett sådant WMS-system som stöttar de dagliga aktiviteterna på lagret, med fokus på lagerkontroll och förflyttning av varor som finns i lagret. Med full koll på både vad som köps in till ert lager med ett lageroptimeringssystem, och hur ert befintliga lager hanteras med ett WMS-system får ni full koll på era lagernivåer och förbättrar effektiviteten.

digital översikt av befintligt lager

Det finns stora vinningar i att digitalisera manuella lagerprocesser, även under tider av ekonomisk nedgång. Det sparar tid och pengar, optimerar processer samt ger er möjlighet att rikta mer resurser på andra prioriterade uppgifter.

#3 Skapa starka leverantörsrelationer och eliminera risker

När onödiga kostnader har eliminerats och tidigare manuella processer digitaliserats och automatiserats har man frigjort mer tid och kapital som kan användas till mer strategiska uppgifter. En sådan viktig uppgift är att värna om sina leverantörsrelationer och partnerskap.

För att säkerställa en konjunktursäker försörjningskedja måste ni säkerställa att ni har starka leverantörsrelationer. Ett pålitligt leverantörsnätverk är också grundläggande för att säkerställa att du även i krisande tider har rätt lager för att möta kundernas efterfrågan. Många företag ser över sitt leverantörsnätverk för att belysa ineffektivitet och för att identifiera sätt som kan minimera risker vid försörjningsstörningar. Att säkerställa kontinuitet i leveranser är beroende av bra kommunikation mellan er och era leverantörer.

Det är viktigt att leverantörer delar information om nuvarande och framtida risker med er. Det kan till exempel vara att förstå och kartlägga deras beroende gentemot sina leverantörer så att ni kan kartlägga risker ner på varje nivå i er försörjningskedja. Denna kartläggning kommer också att belysa potentiella flaskhalsar under en ekonomisk nedgång och ge er gemensamma möjligheter att förebygga dom.

Börja med att bedöma hur kritisk varje leverantör är för er organisation och se till att ni upprepar denna process regelbundet. Andra mätvärden för leverantörsbedömning inkluderar hur mycket ni spenderar på varje leverantör, huruvida beställningar kommer fram i tid och är fullständiga, deras cybersäkerhet, finansiella situation, ledtider, enhetspriser och minsta beställningskvantitet (MOQ).

Slutligen genom att samarbeta med leverantörer kan ni säkerställa att ni får varor i tid och att ni kan förhandla om bättre priser. Ett effektivt sätt att göra detta är att utnyttja prognoserna från ert lageroptimeringssystem så att leverantörerna ser er kommande ordergång och blir mer villiga att anpassa sina villkor och prissättning. Ni kan se läsa mer om leverantörshantering i EazyStock här.

#4 Skapa synergieffekter mellan dina affärsprocesser

För lagerhållande företag kan tider av ekonomisk nedgång vara extra utmanande, men det finns möjligheter att gå vinnande ur dessa situationer genom att skapa synergieffekter mellan affärsprocesser. Genom att utnyttja modern teknologi och smarta verktyg som ERP-system, WMS-system och lageroptimeringssystem ihop kan du minska dina lagerkostnader på ett effektivt sätt och få full kontroll över ditt lager.

En lågkonjunktur är alltid unik och skiljer sig från föregående, och påverkar företag olika så ni måste navigera utifrån era förutsättningar. Med det sagt, så är ”business as usual” antagligen en dålig strategi. Mjukvaror för lageroptimering, som EazyStock kan ge dig det bästa av två världar – minska lagrets kostnader, och se till att ni har rätt produkter på plats samtidigt som ni ökar era servicenivåer.

Se till att vara ett av dom företagen som överträffar sina konkurrenter och går vinnande ur en ekonomisk nedgång! Om ni är nyfikna på hur ett lageroptimeringsverktyg som EazyStock kan hjälpa, boka en demo här.

Motståndskraftig supply chain

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev