Hur molntjänster gör er supply chain mer konkurrenskraftig

Många av de mer traditionella strategierna inom supply chain har sitt ursprung från en tid med stabilare omvärldsförhållanden.

När marknaden och förutsättningar är mer förutsägbara och efterfrågan stabil, kan lagerplanerare och inköpare fokusera på effektiviseringsprojekt och verksamhets- och kostnadsbesparingar.

Idag står inköpare och lagerplanerare inför utmaningar som snabbt förändrade efterfrågemönster, volatilitet och fraktstörningar.

En ny undersökning från Accenture visade att 53 % av beslutsfattare inom supply chain management tyckte att Covid-pandemin har fått dom att tänka över sina övergripande supply chain strategier. För många företag är några av lösningarna att använda molntjänster för att effektivisera och digitalisera verksamheten.

Molntjänster, som ofta kallas för lösningar i “molnet” är enkelt uttryckt att köra IT-program och lagring av data över internet, snarare än att använda en lokal server.

Övergång till molntjänster inom supply chain management

Moln-baserade tjänster har funnit i många år, dock verkar övergången för applikationer inom supply chains ha varit aningen försiktigare än inom många andra branscher.

Det kan finnas flera olika skäl bakom en tveksam attityd till molnet. Historiskt sett har en osäkerhet varit IT-säkerhet och risken för dataintrång. I en supply chain-kontext är det inte bara den egna informationen som sätts på spel – det finns alltid en risk att leverantörer, partner och kunder också påverkas.

De tidigare farhågorna kring IT-säkerhet har dock minskat avsevärt de senaste åren eftersom molnlösningar har visat sig vara otroligt säkra. Möjligtvis ser riskerna annorlunda ut jämfört med traditionell fysisk server-lösning, eller lokalt körda program. Men i takt med att försörjningskedjorna blir mer komplexa och påverkade av digitalisering och globalisering, är det livsviktigt att investera i rätt verktygför att fortsätta sin tillväxt.

Den främsta anledningen till att företag väljer att flytt över till molnet är kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten. Men molnet driver också hastighet, smidighet och transparens, vilket kommer att ge en rad olika fördelar till ditt företag.

 

Fördelar med molntjänster inom supply chains

Att ersätta fysiska server-lösningar, eller lokalt körda program med molntjänster och SaaS-lösningar (Software-as-a-Service) inom supply chain management kommer att ge många fördelar genom hela försörjningskedjan.

I en nyligen genomförd undersökning av Accenture uppgav besultsfattare inom supply chain management att de skulle investera mer i molntjänster under de kommande två åren.

Nedan har vi belyst några av fördelarna som molnbaserade tjänster har för er verksamhet och hur de kan göra er försörjningskedja mer konkurrenskraftig.

1. Ökad kostnadseffektiviteten

Att flytta till molnet eliminerar dyra programvaruinstallationer och kostnaden för drift och underhåll av egna servar och IT-system minskar drastiskt. Istället för att köpa in dyra IT-system och utrustning minskar du kostnaderna genom att använda din tjänsteleverantörs resurser samtidigt som du betalar en löpande prenumerationsavgift. Samtidigt som kostnaderna håller sig på en konsekvent och förutsägbar nivå genom den prenumerationsavgift du betalar till din leverantör.

SaaS-baserade lösningar är ofta också snabbare att implementera, har en lägre uppstartskostnad, låga investeringsrisker för köparna och kan visa snabbare ROI.

2. Snabbhet och flexibilitet

Molnbaserade lösningar tillhandahålls som en on-demand-tjänst, vilket innebär att du alltid har tillgång till din data. Enklare och mer transparent åtkomst till data möjliggör större flexibilitet och ökad reaktionsförmågan inom er försörjningskedja, och det minskar tid för planering och hantering av försörjningskedjan. Anpassningsbara molntjänster gör det möjligt att koppla ihop olika system, resurser och ständigt få uppdaterad information så att du kan fatta välgrundade beslut med rätt information.

3. Ökad effektivitet

Tjänster som tillhandahålls i molnet möjliggör större samarbete eftersom det gör att ni kan kommunicera och dela data lättare mellan system, avdelningar och samarbetspartners.

Resultatet är en lösning som integrerar människor, processer och teknik, vilket i sin tur ökar ditt företags effektivitet.

4. Snabb skalbarhet

Många företag använder i dag flera olika system för att klara av en ökad efterfrågan. Molnet möjliggör sammanslagning och koordinering av data. Molntjänster inom supply chain fungerar flexibelt, med en användningsbaserad modell som ger ett nätverk, lagring och kapacitet som kan uppdateras eller anpassas snabbare.

Molntjänster kan också göra dig beredd på nya förutsättningar, som exempelvis ändringar i storlek och volymer, inom lagerhantering. Detta är egenskaper som är värdefulla för alla verksamheter, men inte minst för företag som behöver molntjänster för lageroptimering och lagerstyrning. Med molnet kommer skalbarhet.

Möjligheten att ansluta och lägga till nya partners och leverantörer, skala upp (eller ned) eller anpassa sig till förändrade kundkrav eller nya marknadsförhållanden, ökar också med molntjänster.

Resultatet är att molnet inom supply chains möjliggör för tillväxt och skalbarhet.

5. Ökad motståndskraft i försörjningskedjan

Eftersom molntjänster hjälper till att minska tid och förbättra transparensen så hjälper det också företag att bättre förutse marknadsförändringar och risker inom försörjningskedjan. Därför möjliggör och hjälper molnet också företag att bygga upp mer motståndskraftiga försörjningskedjor. Det innebär att ditt företag kan minimera påfrestningar, återhämta sig snabbare och eventuellt fortsätta sin tillväxt – även under krisande tider.

Molnet knyter ihop ett komplext nät av tjänster och data från leverantörer och tillverkare till logistikleverantörer, fabriker och lager, distributörer och så småningom kunder.

Framtiden för molntjänster inom supply chain management

Organisationer drar i allt högre grad fördel av molnlösningar i sina supply chain management-processer. När företagen digitaliserar och automatiserar sina supply chain processer erbjuder molntjänster anpassningsförmåga till att snabbt kunna skala upp. Eftersom många företag har personal på distans eller använder hybridkontor, så möjliggör molntjänster och SaaS-lösningar att tillgänglighet och information finns går att nå oavsett om man är uppkopplad på kontoret, hemma eller på lagret.

Digitaliseringen och globaliseringen innebär att ditt företag måste vara mer uppkopplat för att skapa tillväxt. När er supply chain växer och utvecklas, bör dina metoder och verktyg även göra detsamma. Om du vill utforska fördelarna med att använda en molnbaserad SaaS-lösning, som EazyStock, för att optimera era inköps- och lagerprocesser kan du boka en gratis demo här.

En molntjänst för lageroptimering hjälper dig att förbättra lagertillgängligheten, öka effektiviteten och optimera era lagernivåer. Detta maximerar effektiviteten i era försörjningskedjor, accelererar tillväxten och förbättrar kundupplevelsen.
Motståndskraftig supply chain

Flow of digital information. Global connection concept. Technology futuristic background. Industry 4.0 digital supply chain
Blogg

Industri 4.0 – Digitalisering av supply chains

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, avser en ny fas i den industriella revolutionen. Inom supply chain management...

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet