Cyber Monday slår rekord och E-handelsboomen är ett faktum

2 min läsning

Enligt Breakit slog Cyber Monday alla rekord och blev den bästa E-handelsdagen i USA med en ökning på nära 17% jämfört med året innan. E-handelsboomen fortsätter att dra fram globalt och b2c-butikerna online har kommit långt i sin utveckling. De aktörer som lyckats har utvecklat en fingertoppskänsla för vad kunderna...Läs mer

Optimerad lagerstyrning för E-handel Del 2

3 min läsning

Det finns alltid något att sätta tänderna i, men vad skall man fokusera på för en optimerad lagerstyrning inom E-handel? I det tidigare inlägget Optimerad lagerstyrning för hållbar tillväxt inom E-handel, kan du läsa varför optimerad lagerstyrning är en nödvändighet för att ni ska kunna fortsätta utveckla er e-handel. För att fräscha upp minnet kommer här tre viktiga faktorer att ha...Läs mer

Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

2 min läsning

Nu kan du få bättre lageroptimering i Jeeves ERP! Jeeves erbjuder en molnbaserad ERP-lösning och har cirka 2000 kunder i 40 länder. Med EazyStock kan Jeeveskunder uppnå en mer effektiv lagerstyrning. I takt med ökad konkurrens och jakten på högre servicenivåer och sänkt kapitalbindning i lager blir frågan om lageroptimering...Läs mer

Varifrån kommer alla efterfrågevariationer?

< 1 min läsning

För att kunna ge bra service till sina kunder utan att binda onödigt kapital i lager eller att konstant behöva ”jaga” hem produkter med dyra snabborder, måste små och medelstora företag synliggöra och hantera efterfrågevariationer. Enligt Gartner uppnås en hög servicenivå mot sina kunder kan genom att hålla höga lager...Läs mer

Efterfrågekontroll: hantera outliers, undvik felaktiga prognosberäkningar

2 min läsning

En hög prognosprecision är A och O för att kunna göra korrekta inköp och för lagerstyrningen som helhet. Det kan emellertid inträffa att exceptionellt stora eller små efterfrågevärden har inkluderats i prognosberäkningen vilket har påverkat prognosprecisionen negativt. Att exceptionellt stora eller små efterfrågevärden för enstaka perioder förekommer kan exempelvis bero...Läs mer

De bästa supply chain, logistik och lagerstyrningsgrupperna på LinkedIn

3 min läsning

Visste du att LinkedIn har över 500 miljoner användare och att 2 nya personer ansluter sig varje sekund? LinkedIn är inte bara ett nätverk av människor som söker nytt jobb utan även ett forum med individer från olika branscher och universitet som är intresserade av att dela erfarenheter och idéer....Läs mer