Supply chain optimalisatie

Leestijd: 5 min

Supply chain optimalisatie

    Share

Wat houdt supply chain optimalisatie in?

Supply chain optimalisatie houdt simpelweg in dat je met behulp van technologie de voorraden op het juiste moment naar de juiste plaats brengt – en dat tegen de laagste kostprijs en het hoogste rendement voor je bedrijf.

Bij supply chain optimalisatie wordt ernaar gestreefd om de bedrijfskosten tot een minimum te beperken, de processen in de hele leveringsketen zo efficiënt mogelijk te maken, de risico’s te beperken en in elk stadium de beschikbaarheid van de voorraden te garanderen.

Door je bevoorradingsketen te optimaliseren wordt die ook weerbaarder en worden de processen helemaal op punt gezet. Zo kan je bedrijf beter inspelen op elke mogelijke onderbreking in vraag of aanbod.

Best practices voor supply chain optimalisatie

Hieronder volgen zes aandachtspunten die je in acht moet nemen als je je leveringsketen wilt optimaliseren.

1. Plaats buffers in de leveringsketen

Je bereikt dit door in elk stadium van je bevoorradingsketen de capaciteit te verhogen. Als je veiligheids- of buffervoorraden aanlegt, kun je beter inspelen op onverwachte stijgingen in de vraag.

Met tijdbuffers krijg je voorraden vroeger binnen, zodat eventuele vertragingen de leveringen opgevangen kunnen worden.

Capaciteitsbuffers bieden soelaas waneer er een vertraging optreedt in de leveringsketen. Mogelijk moeten daarvoor extra personeelsleden worden ingeschakeld of processen worden geautomatiseerd om weer op gang te komen.

2. Evalueer je leveranciersnetwerken

Door je leveranciersnetwerk te evalueren, kun je nagaan hoe cruciaal elke leverancier voor je bedrijf is en welke gevolgen een verstoring in hun bevoorrading kan hebben.

Door eventuele gebreken aan het licht te brengen kun je die problemen verhelpen. Ook kun je alternatieve vormen van levering overwegen, zoals je netwerk diversifiëren of je leveranciers dicht bij huis te zoeken en zo de leveringstijden te verkorten.

Je zou ook bepaalde aspecten van de leveringsketen in je eigen zaak kunnen integreren, zoals Lidl bijvoorbeeld, dat zijn eigen transportbedrijf oprichtte om de vertragingen in de levering en de vrachtprijzen te verminderen.

Het is ontzettend belangrijk om goede relaties te ontwikkelen met je leveranciers. Door regelmatig met elkaar te communiceren en duidelijke doelen te stellen, worden deze relaties in stand gehouden.

3. Versterk de technologie om de nauwkeurigheid van de voorspellingen te verbeteren

Nauwkeurige vraagvoorspellingen dragen bij tot een preventief beheer van verstoringen in de leveringsketen en verminderen tegelijk de kans op kettingreacties over de hele keten.

Door de huidige instabiliteit van de markt en de schommelingen in de vraag is de voorspelling van de vraag echter nog moeilijker dan gewoonlijk. Dit artikel legt uit hoe je een wisselende vraag voorspelt en aanpakt, onder meer door gebruik te maken van de juiste historische gegevens en om te gaan met voorraadtekorten.

4. Automatiseer je processen om een flexibele en wendbare leveringsketen op te bouwen

Automatisch voorraadbeheerprocessen zijn van cruciaal belang voor de optimalisatie van de leveringsketen. De teams die de voorraad beheren moeten precies weten wat, wanneer, en hoeveel ze moeten bestellen.

Bovendien kan automatisering helpen om de capaciteit van je bevoorradingsketen te vergroten. Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen automatiseren: klantenbeheer, vraagbeheer, orderverwerking, productiebeheer, inkoop, productontwikkeling, commercialisering en retourzendingen.

EazyStock Product Voorraadoptimalisatie

5. Personeel

McKinsey & Company ontdekten dat sinds de pandemie de vraag naar arbeidskrachten groter is dan het aanbod. Bedrijven hebben steeds meer moeite om personeel aan te werven en te behouden, waardoor het moeilijk wordt om aan de vraag van de klanten te beantwoorden.

Je moet nagaan waar personeelstekorten gevolgen zullen hebben voor je activiteiten en nagaan hoe je het geschikte personeel aanwerft en behoudt. Bestudeer je concurrenten en vergelijk de lonen en arbeidsvoorwaarden. Zo kun je eventuele punten voor verbetering vaststellen.

Plaats in elke schakel van je bevoorradingsketen de juiste mensen met de juiste vaardigheden. Geef hen opleidingen die specifiek gericht zijn op hun rol in het bedrijf. Bied regelmatig bijscholingen aan en houd het niet alleen bij de eerste opleiding.

6. Integreer duurzaamheid in de leveringsketen

We blijven kampen met een wereldwijde klimaatcrisis. De consument wil dan ook meer transparantie in de bevoorradingsketens. Bedrijven worden daardoor onder grotere druk gezet om hun ecologische voetafdruk te beperken en duurzaamheid te integreren in hun processen.

Omdat bevoorradingsketens zo complex zijn, kan het moeilijk zijn om te weten waar je moet beginnen. Toch zijn er talloze mogelijkheden om samen met je leveranciersnetwerk naar oplossingen te zoeken.

Als je je leveringsketen koolstofvrij wilt maken moet je die helemaal in kaart brengen, zodat je de oorzaken van de emissies, de productstromen en de onderlinge afhankelijkheden kunt doorgronden. Hierdoor krijg je een idee van waar je je inspanningen op moet richten en wie je moet inschakelen om oplossingen te zoeken.

Door bij de productie te kiezen voor een kringloopeconomie kun je ook verspilling en vervuiling tegengaan. Mogelijk moet je daarbij producten herontwerpen om langer mee te gaan, of om ze herbruikbaar, herstelbaar, of recycleerbaar te maken. Zo gebruiken frisdrankfabrikanten tegenwoordig gerecycleerd plastic voor de vervaardiging van nieuwe plastic flessen voor eenmalig gebruik.

Electric Trucks

Je kunt ook je ecologische voetafdruk verkleinen door je transportmethodes en hun brandstofgebruik onder de loep te nemen. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om over te schakelen op elektrische voertuigen of voertuigen met een lagere uitstoot, of kun je je afvalbeheer doeltreffender maken? Dit kan tot lagere transportkosten leiden.

Niet alles hoeft in één keer gedaan te worden. Door een duidelijke duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen die doelstellingen, KPI’s en prioriteiten bevat, zullen meer bedrijven en klanten geneigd zijn om met jou samen te werken. Het zal je klanten ook laten zien dat je actief bezig bent om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

De voordelen van supply chain optimalisatie

Het optimaliseren van je leveringsketen kan je bedrijf allerlei voordelen opleveren.

  • Efficiëntie. In een competitieve markt moeten je activiteiten rendabel zijn. Alleen zo behoud je je winstmarges en blijf je competitief.
  • Een betere klantenservice en -tevredenheid, aangezien voorraadtekorten gereduceerd of geëlimineerd worden. Als de producten steeds beschikbaar zijn en je de klanten een goede ervaring biedt, zullen ze blijven terugkomen. Het zal je ook helpen om je marktaandeel te behouden, of het zelfs af te snoepen van je concurrenten die niet aan de vraag kunnen beantwoorden.
  • Proactiviteit Als je proactief bent en niet steeds kleine brandjes hoeft te blussen, ben je in het voordeel. Door gebruik te maken van gegevens wordt de nauwkeurigheid van de voorspellingen verbeterd en begrijp je beter wat er op til is, ongeacht of het gaat om het opvangen van langere levertijden of schommelingen in de vraag.
  • Je kunt beter inspelen op verstoringen. Dankzij betere systemen en processen ben je flexibeler, wat betekent dat je meteen kunt reageren op eventuele veranderingen. Met een geoptimaliseerde bevoorradingsketen kun je je planningen bijstellen en beter inspelen op verstoringen. Deze punten worden nader toegelicht in onze whitepaper Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op?.

Optimalisatietools

Een cruciaal onderdeel van supply chain optimalisatie is het in stand houden van voldoende voorraad. Het is hierbij uiterst belangrijk om de voorraad in het oog te houden en regelmatig rapporten op te stellen waarin je nagaat of de voorraadniveaus in orde zijn.

Idealiter houd je voorraadniveaus in real-time bij en volg je de artikelen doorheen de hele leveringsketen, van je leveranciers tot je klanten.

Voorraadbeheer kan op verschillende manieren, maar niet alle systemen bieden evenveel inzicht. Spreadsheets bevatten bijvoorbeeld een heleboel informatie, maar vergen ook veel handmatige invoer, waardoor ze een hoog risico met zich meebrengen. Ze raken snel verouderd, en het is erg moeilijk om ze automatisch bij te werken.

Voorraadbeheer of, nog beter, tools voor voorraadoptimalisatie bieden betrouwbaardere en completere gegevens. Met deze tools kun je zeer nauwkeurig de vraag voorspellen, voorraadartikelen rangschikken, buffervoorraden en nabestelhoeveelheden berekenen, én ook een heleboel rapporten opmaken. Op die manier vermijd je voorraadtekorten of overschotten die mogelijk verouderd kunnen raken.

Met een tool voor voorraadoptimalisatie als EazyStock optimaliseer je je leveringsketen, maak je je processen efficiënter en krijg je cruciale informatie te zien. Als je graag meer wilt te weten komen, wend je dan tot één van onze medewerkers om een demo te boeken.

Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op

Share

Tracey Baker, Marketing Manager

time

Leestijd: 5 min

Schrijf je in voor de EazyStock Nieuwsbrief

De laatste inzichten     1 maal per maand     Altijd opzegbaar