Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op

Supply chain optimalisatie

Wat houdt supply chain optimalisatie in?

Supply chain optimalisatie houdt simpelweg in dat je met behulp van technologie de voorraden op het juiste moment naar de juiste plaats brengt – en dat tegen de laagste kostprijs en het hoogste rendement voor je bedrijf.

Bij supply chain optimalisatie wordt ernaar gestreefd om de bedrijfskosten tot een minimum te beperken, de processen in de hele leveringsketen zo efficiënt mogelijk te maken, de risico’s te beperken en in elk stadium de beschikbaarheid van de voorraden te garanderen.

Door je bevoorradingsketen te optimaliseren wordt die ook weerbaarder en verlopen de processen zoals ze moeten verlopen. Zo kan je bedrijf beter inspelen op elke mogelijke onderbreking in vraag of aanbod.

Best practices voor supply chain optimalisatie

Hieronder volgen zes aandachtspunten waar je rekening mee moet houden als je je leveringsketen wilt optimaliseren.

1. Plaats buffers in de leveringsketen

Je bereikt dit door in elk stadium van je bevoorradingsketen de capaciteit te verhogen. Als je veiligheids- of buffervoorraden aanlegt, kun je beter inspelen op onverwachte stijgingen in de vraag.

Met tijdbuffers krijg je voorraden vroeger binnen, zodat eventuele vertragingen in de leveringen opgevangen kunnen worden.

Capaciteitsbuffers zijn handig wanneer er een vertraging optreedt in de leveringsketen. Mogelijk moeten daarvoor extra personeelsleden worden ingeschakeld of processen worden geautomatiseerd om weer op gang te komen.

2. Evalueer je leveranciersnetwerken

Door je leveranciersnetwerk te evalueren, kun je nagaan hoe cruciaal elke leverancier voor je bedrijf is en welke gevolgen een verstoring in hun bevoorrading kan hebben.

Door eventuele gebreken aan het licht te brengen kun je die problemen verhelpen. Ook kun je alternatieve vormen van levering overwegen, zoals je netwerk diversifiëren of je leveranciers dichter bij huis te zoeken en zo de leveringstijden te verkorten.

Je kunt ook bepaalde aspecten van de leveringsketen in eigen activiteiten integreren, zoals Lidl bijvoorbeeld, dat zijn eigen transportbedrijf oprichtte om de vertragingen in de levering en de vrachtprijzen te verminderen.

Het is ontzettend belangrijk om goede relaties te ontwikkelen met je leveranciers. Door regelmatig met elkaar te communiceren en duidelijke doelen te stellen, worden deze relaties in stand gehouden.

3. Versterk de technologie om de nauwkeurigheid van de voorspellingen te verbeteren

Nauwkeurige vraagvoorspellingen dragen bij aan een het voorkomen van verstoringen in de leveringsketen en verminderen tegelijkertijd de kans op kettingreacties in de gehele keten.

Door de huidige instabiliteit van de markt en de schommelingen in de vraag is de voorspelling van de vraag echter nog moeilijker dan gewoonlijk. Dit artikel legt uit hoe je schommelingen in de vraag voorspelt en aanpakt, onder meer door gebruik te maken van de juiste historische gegevens en om te gaan met voorraadtekorten.

met voorraadtekorten

4. Automatiseer je processen om een flexibele en wendbare leveringsketen op te bouwen

Automatisch voorraadbeheerprocessen zijn van cruciaal belang voor de optimalisatie van de leveringsketen. De teams die de voorraad beheren moeten precies weten wat, wanneer, en hoeveel ze moeten bestellen.

Bovendien kan automatisering helpen om de capaciteit van je bevoorradingsketen te vergroten. Je junt bijvoorbeeld het volgende automatiseren: klantbeheer, vraagbeheer, orderverwerking, productiebeheer, inkoop, productontwikkeling, verkoop en retourzendingen.

Voorraadoptimalisatie

5. Personeel

McKinsey & Company ontdekten dat sinds de pandemie de vraag naar arbeidskrachten groter is dan het aanbod. Bedrijven hebben steeds meer moeite om personeel te werven en te behouden, waardoor het moeilijk wordt om aan de vraag van de klanten te voldoen.

Je moet achterhalen waar personeelstekorten gevolgen kunnen voor je activiteiten en nagaan hoe je het geschikte personeel werft en behoudt. Bestudeer je concurrenten en vergelijk de lonen en arbeidsvoorwaarden. Zo kun je eventuele punten voor verbetering vaststellen.

Plaats in elke schakel van je bevoorradingsketen de juiste mensen met de juiste vaardigheden. Bied regelmatig trainingen aan die passen bij hun rol binnen het bedrijf. Dit moet je continu aanbieden – niet alleen als ze net in dienst zijn gekomen.

6. Integreer duurzaamheid in de leveringsketen

We worden nog steeds geconfronteerd met een wereldwijde klimaatcrisis. De consument wil dan ook meer transparantie in de bevoorradingsketens. Bedrijven worden daardoor onder grotere druk gezet om hun ecologische voetafdruk te beperken en duurzaamheid te integreren in hun processen.

Omdat bevoorradingsketens zo complex zijn, kan het moeilijk zijn om te weten waar je moet beginnen. Toch zijn er talloze mogelijkheden om samen met je leveranciersnetwerk naar oplossingen te zoeken.

Als je je leveringsketen CO2-vrij wilt maken zul je de keten helemaal in moeten kaart brengen, zodat je de oorzaken van de emissies, de productstromen en de onderlinge afhankelijkheden kunt doorgronden. Hierdoor weet je op welke inspanningen je moet richten en wie je moet inschakelen om de oplossingen te vinden.

Door bij de productie te kiezen voor een kringloopeconomie kun je ook verspilling en vervuiling tegengaan. Mogelijk moet je daarbij producten opnieuw ontwerpen om ze langer mee te laten gaan, of om ze herbruikbaar, herstelbaar, of recyclebaar te maken. Zo gebruiken frisdrankfabrikanten tegenwoordig gerecycleerd plastic voor de productie van nieuwe ‘single-use’ plastic flessen.

Electric Trucks

Je kunt ook je ecologische voetafdruk verkleinen door je transportmethodes te onderzoeken. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om over te schakelen op elektrische voertuigen of voertuigen met een lagere uitstoot, of kun je je afvalbeheer effectiever maken? Dit kan tot lagere transportkosten leiden.

Niet alles hoeft in één keer gewzijgd te worden. Door een duidelijke duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen die doelstellingen, KPIs en prioriteiten bevat, zullen meer bedrijven en prospects geneigd zijn om met jou samen te werken. Het laat je klanten ook zien dat je actief bezig bent om je ecologische voetafdruk te verkleinen.

De voordelen van supply chain optimalisatie

Het optimaliseren van je leveringsketen kan je bedrijf allerlei voordelen opleveren.

  • Efficiëntie. In een competitieve markt moeten je activiteiten rendabel zijn. Alleen zo behoud je je winstmarges en blijf je competitief.
  • Een betere klantenservice en hogere klant tevredenheid, aangezien voorraadtekorten gereduceerd of geëlimineerd worden. Als de producten continu beschikbaar zijn en je klanten een prettige ervaring biedt, zullen ze blijven terugkomen. Het zal je ook helpen om je marktaandeel te behouden, of zelfs marktaandeel weghalen van je concurrenten die niet aan de vraag kunnen beantwoorden.
  • Proactiviteit Als je proactief bent en je niet continu brandjes hoeft te blussen, ben je in het voordeel. Door gebruik te maken van betrouwbare gegevens wordt de nauwkeurigheid van de voorspellingen verbeterd en begrijp je beter wat er speelt, ongeacht of het gaat om het opvangen van langere levertijden of schommelingen in de vraag.
  • Je kunt beter inspelen op verstoringen. Dankzij betere systemen en processen ben je flexibeler, wat betekent dat je direct kunt reageren op eventuele veranderingen. Met een geoptimaliseerde bevoorradingsketen kun je je planningen bijstellen en beter inspelen op verstoringen. Dit wordt nader toegelicht in onze whitepaper Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op?.

Optimalisatietools

Een cruciaal onderdeel van supply chain optimalisatie is het in stand houden van voldoende voorraad. Het is hierbij uiterst belangrijk om de voorraad in het oog te houden en regelmatig rapporten op te stellen waarin je nagaat of de voorraadniveaus in orde zijn.

Idealiter houd je voorraadniveaus in real-time bij en volg je de artikelen door de gehele leveringsketen, van je leveranciers tot aan je klanten.

Voorraadbeheer kan op verschillende manieren, maar niet alle systemen bieden evenveel inzicht. Spreadsheets bevatten bijvoorbeeld een heleboel informatie, maar vergen ook veel handmatige invoer, waardoor ze een hoog risico met zich meebrengen. Ze raken snel verouderd, en het is erg moeilijk om ze automatisch bij te werken.

Voorraadbeheer of, nog beter, tools voor voorraadoptimalisatie bieden betrouwbaardere en completere informatie. Met deze tools kun je zeer nauwkeurig de vraag voorspellen, voorraadartikelen rangschikken, buffervoorraden en nabestelhoeveelheden berekenen, én ook een heleboel rapporten opmaken. Op die manier vermijd je voorraadtekorten of overschotten die mogelijk verouderd kunnen raken.

Met een tool voor voorraadoptimalisatie zoals EazyStock optimaliseer je je leveringsketen, maak je je processen efficiënter en krijg je cruciale informatie te zien. Wil je meer weten? Nem dan contact op met één van onze medewerkers om een demo te plannen.

Hoe bouw je een robuuste bevoorradingsketen op