Guide över mjukvaror till försörjningskedjan

Vikten av systemstöd och digitalisering i försörjningskedjan

Pandemin har börjat lätta men det råder komponentbrist i många branscher över hela världen, störningar i leveranskedjor, ökade bränslepriser, minskad transportkapacitet, och råvarupriser som rusar i höjden.

Det är här digitaliseringsprojekt spelar en viktig roll. De verksamheter som har haft en modern digital inköpsprocess på plats innan de stora logistikstörningarna som vi erfarit de senaste tre åren, har haft en helt annan möjlighet och beredskap för att hantera kraftigt ökad eller sänkt efterfrågan.

Det finns en mängd olika produkter och tjänster som syftar till att automatisera enkla processer, förbättra effektiviteten och arbeta mer kostnadseffektivt inom inköp och logistik.

Allt från digitalisering av lagerkontroll, inköpsprocessen, leverantörshantering och lagerhanteringsfunktioner, såsom plockning, packning och frakt.

Digitalisering i försörjningskedjan

Fördelar med mjukvaror inom supply chain management

Digitalisering och automatisering av försörjningskedjan ger många olika fördelar för inköpare och lagerplanerare, och även för verksamheten i stort.

Att hitta optimalt balanserade lagernivåer är inte lätt. Ett överlager binder upp kapital och kan resultera i föråldrat lager som blir svårt att sälja. Medans för låga lagernivåer ökar risken för lagerbrist, vilket resulterar i utebliven försäljning och försämrade resultat.

Genom bättre information till hands och träffsäkrare efterfrågeprognoser kan inköpare ställa in optimala beställningspunkter som säkerställer att rätt lager köps in för att möta efterfrågan, samtidigt som kostnader hålls nere.
Motståndskraftig supply chain

Spårning i realtid

Realtidsspårning möjliggör bättre kontroll och överblick på era artiklar. System kan övervaka och spåra plockning och packning, frakter och leveranser. Genom att alltid ha korrekt information tillhands kan kundservice förbättras genom att snabbt och enkelt tillhandahålla realtidsinformation till kunder.

Förbättrad effektivitet

Automatiserade processer gör det även snabbare och enklare att tillhandahålla rapporter som kan lyfta fram förändringar och upptäcka ändringar i konsumtionsmönster. Att minska manuella processer sparar tid, minskar risken för handhavande fel och förbättrar noggrannheten. Frigjord tid kan användas för strategisk planering och minska risken för inköpare spenderar stor del av sin tid på lösa problem och “släcka bränder”.

Bättre kund- och leverantörshantering

Eftersom distributörer och grossister vanligtvis är mellanhänder, kan en mjukvara hjälpa er att hantera leverantörer (ofta tillverkare) och slutkunder. Positiva leverantörs- och kundrelationer är avgörande för till tillväxt.

Olika typer av programvaror för försörjningskedjan

Eftersom olika typer av programvarulösningar finns inom supply chain management så förklarar vi nedan några av det vanligaste för distribuerande och grossistverksamheter.

Mjukvaror för hantering av leverantörsrelationer (SRM)

En mjukvara för SRM gör det möjligt för inköpschefer att hantera sina leverantörsrelationer och sköta upphandlingsprocessen på ett samlat ställe. Det hjälper inköpare att få en bättre överblick över sina leverantörers förmåga att leverera på ledtider, vilket säkerställer hög produkttillgänglighet.

SRM program tillhandahåller också all information som behövs för att ge inköpschefer underlag för att förhandla om mängdrabatter och förlag på sätt att minska fraktkostnader.

Den kan också analysera leverantörsprestanda och scenarioplanering utifrån olika kriterier, såsom ledtider eller enhetskostnader, för att se vilken leverantör som är mest lämpad att uppfylla kraven.

Customer relationship management (CRM)

CRM-system tillhandahåller en plattform för att hantera kunder längs leveranskedjan, inklusive slutkunder och leverantörer. De lagrar kund- och orderdata, ofta från deras första kontakt med företaget till försäljning, och slutligen även kundvård och merförsäljning. Att samla kundkommunikation och orderinformation på ett tillgängligt ställe för verksamheten underlättar hantering av leveranskedjan, och ger möjlighet att samla historisk försäljningsdata.

Warehouse management system (WMS) software

En av de absolut viktigaste programvarorna för effektiv lagerdrift.

WMS-system automatiserar lagerprocesser och övervakar lagernivåer – ofta i realtid. Detta underlättar lagerkontroll och möjligheten att kunna spåra varor från det att de går in i verksamheten tills att de lämnar. WMS-system håller inte bara reda på lagernivåer utan även platser i lagret för att optimera utrymmet. En del framställer även plocklistor, returhantering och erbjuder stöd för ruttoptimering.

Flyttning av kartonger på lager

Affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning)

Ett affärssystem är vanligtvis ryggraden i ett företag eftersom det länkar samman de flesta system. Ett affärssystem samlar data från olika program för att automatisera och hantera affärsprocesser.

Vanligtvis samlar ett affärssystem ihop företagets aktiviteter inom ekonomi, försörjningskedjan, drift, handel, rapportering, tillverkning och personalhantering på ett och samma ställe. Ett affärssystem blir således också ett viktigt verktyg för beslutsunderlag och verksamhetsstyrning.

Mjukvaror för inköps- och lageroptimering

Lageroptimering balanserar lagertillgänglighet med lägsta möjliga lagerinvestering. Det låter företag säkerställa att de har rätt artiklar i lager samtidigt som de minskar lagerkostnaderna och minimerar risken för överskottslager. Detta görs genom att prognostisera efterfrågan och hantera utbudsvariabler samtidigt som lagerregler och lagerparametrar dynamiskt justeras.

Lageroptimering är att effektivt och kostnadseffektivt ha rätt produkter på rätt plats vid rätt tidpunkt. Lageroptimering mjukvaror identifierar efterfrågetyper för varje lagervara och tar hänsyn till säsongsvariationer, trender, kampanjer och nya produkter när efterfrågan prognostiseras. Den kan också ge information om risken för slut på lager, ledtider, säkerhetslagerkvantiteter och beställningspunkter.

Vi har skrivit en introduktion till lageroptimering som ni kan fördjupare er vidare i.

Bästa metoderna för att välja mjukvarusystem

Att välja de mest lämpliga programvarorna för hantering och planering av försörjningskedjan kan vara en förvirrande och tidskrävande process så här är några tips som kan hjälpa på vägen.

Överväg vilka behov just din verksamhet har

Se till att du genomför en fullständig analys över vilka behov som passar just er verksamhet. Denna bör utgå både från era behov idag men också era framtida behov. Behöver du en mjukvara som kan skräddarsys för att passa dina befintliga processer eller en fullständig effektivitetsöversyn? Är det ditt system eller era affärsprocesser som behöver förändras? Behöver du en ERP-uppdatering eller ersätta ert nuvarande med ett helt nytt?

Överväg ett system med integrationsmöjligheter

De bästa affärssystemen kommer att tillåta ytterligare integrationsmöjligheter och tillägg som förbättrar eller förlänger funktionaliteten i ert affärssystem. Detta säkerställer att ni har alla nödvändiga systemfunktioner och förmåga att utvecklas när verksamheten växer eller får förändrade behov.

Hur mjukvaran EazyStock kan hjälpa er

EazyStock är en mjukvara för inköps- och lageroptimering som integreras med ert befintliga affärssystem. Boka en demo för att ta reda på hur ni kan spara värdefull tid och resurser, och säkerställa att ni lagerhåller rätt produkter- i rätt tid.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet