TOPICS » Efterfrågeprognostisering

Bryt revirtänket i leveranskedjan

4 min läsning

Revirtänk mellan avdelningar är något som finns i många organisationer och problemet är välkänt sedan länge. Anledningen till problemet är ofta att de olika avdelningarna har mål och nyckeltal som krockar trots att det övergripande målet är detsamma. Därför är första steget mot att bryta upp revirtänket i leveranskedjan att...Läs mer