Felix och Michael på Systempilot hjälper företag digitalisera sina processer

Systempilot är en av EazyStocks framgångsrika partners. Felix Kogler & Michael Schnepf, grundare av Systempilot, hjälper företag att spara tid och utveckla sin verksamhet genom att använda effektiva digitala lösningar. Därför är de EazyStocks Automation Heros för augusti! 

Namn: Felix Kogler & Michael Schnepf
Titel: Head of Sales & Head of Consulting
Verksamhet: Systempilot

Grattis till utmärkelsen! Kan ni berätta lite om er själva och vad Systempilot gör?
Vi vill börja med att tacka för utmärkelsen, vi uppskattar det verkligen! Systempilot är ett österrikiskt konsultföretag som främst hjälper grossist- och produktionsföretag i D-A-CH (Tyskland, Österrike, Schweiz) att framgångsrikt digitalisera sina processer för att minska kostnaderna och förbättra produktivitetenVfokuserar på optimering av logistiska processer, och speciellt inköps– och lageroptimering.

Som den här månadens Automation Heros, vet ni hur automatisering kan gynna ett företag. Vilka uppgifter har ni hjälpt era kunder att automatisera? 
Som vi nämnde tidigare automatiserar vi främst logistikprocesser för våra kunder. Förutom automatiseringen av inköp via automatiska inköpsorderrekommendationer från EazyStock bygger vi anpassade integrationer mellan olika system så att dessa kan prata automatiskt med varandra utan mänsklig interaktion. Detta gör vi för att kunna integrera, exempelvis, EazyStock med kundernas affärssystem och eventuella andra tredje parter. 

Hur förändras uppgifter när ni implementerar automatiseringslösningar? Vilka fördelar ser era kunder? 
De flesta av våra implementeringar leder till en kraftig minskning av manuella uppgifter för kunderna. Ofta ser vi att kunderna kan minska tiden de lägger på administration med mer än 50%. Förutom detta ökar datakvaliteten i alla involverade system rejält om den synkroniseras genom automatiserade flöden. 

Enligt er, hur medvetna är er marknad om fördelarna med automatisering? Hur långt har de företag ni pratar med vanligtvis kommit i sina automatiseringsprocesser?
Enligt vår erfarenhet talar många företag om digitalisering och automatisering, men syftar inte riktigt på samma sak som oss. För oss är den enkla användningen av e-post istället för att skicka ett brev inte riktigt digitalisering. Många företag är inte medvetna om vad som är möjligt att göra för att spara tid och pengar för återkommande manuella uppgifter i företaget.  

Nu vet vi hur ni hjälper andra att uppnå sina automatiseringsmål, vilka andra typer av automatiseringsverktyg använder ni? 
Vi är verkligen stora fan av Zoho One-suite som gör det möjligt att samarbeta med det dagliga arbetet i hela företaget, från CRM, projektledning till chattar och kunskapshantering. Zoho One-suite ger oss stöd för att automatisera mer och mer och integrera allt vi gör.

Vad tror ni om framtiden för automatisering?
Vi tror att framtiden för automatisering kommer att handla om smart integrerade system som automatiskt kommunicerar med varandra. De kommer även, med hjälp av artificiell intelligens, att med tiden lära sig bli ännu smartare, snappa upp vilken typ av data andra system i nätverket har och behöver för att tillsammans leverera pricksäkra resultat till användaren 

Vill ni tillägga någonting?
Vi ser verkligen fram emot hur hela automatiseringsområdet kommer att utvecklas under de närmaste åren. Det är ett väldigt spännande område att arbeta inom och vi kan inte vänta vad som händer i framtiden.  

Tack Felix & Michael och grattis igen!


Blogg

Wouter på TerraSana har ställt om från manuella till automatiska lagerprocesser

Wouter van der Zwaan, Finance and IT Manager på TerraSana Natuurvoerding BV, letade efter ett verktyg för att kunna optimera...

Blogg

Simon på Blinkfyrar har effektiviserat beställningsprocessen

Simon Welander, Teamleader Operations Planning på Blinkfyrar, har med hjälp av EazyStock effektiviserat beställningsprocessen på företaget. Med hjälp av detta...