Christel på Region Kalmar län har fått ett optimerat lager

Christel Axelsson, Materialplanerare, på Region Kalmar län, har med hjälp av EazyStock fått ett optimerat lager som omsätts 17 gånger per år. Dessutom har tiden som läggs på manuella arbetsuppgifter minskat. Därför är hon EazyStocks Automation Hero i april!

Namn: Christel Axelsson
Titel: Materialplanerare
Verksamhet: Region Kalmar län

Grattis till utmärkelsen! Vill du berätta lite om dig själv, vad du jobbar med och vad du har automatiserat Christel?
Tack! Jag arbetar som Materialplanerare Region Kalmar län, vi förser tre sjukhus i länet med sjukvårdsoch förbrukningsvaror från vårt centrallager. 

Vilkaröda flaggorfick dig att inse att ni behövde investera i automatisering (med eller utan EazyStock)? 
Det var ett beslut som togs av logistikledningen för att förbättra våra processer i samband med att vi skulle uppdatera vårt nuvarande affärssystem. Valet blev därför att implementera ett bättre verktyg för lager– och inköpsoptimering samtidigt som vi skulle införa Bitlog som lagersystem (WMS). 

Hur har ditt arbete förändrats sedan ni implementerade EazyStock? 
Innan vi implementerade EazyStock räknade vi manuellt på nettobehovet för våra artiklar, vilket var väldigt tidskrävande. Med hjälp av EazyStock har vi har fått mer effektiva lagernivåer som bättre motsvarar vår efterfrågan och dessutom vår påfyllnadgrad blivit betydligt bättre 

Hur har automatisering med EazyStock hjälpt Region Kalmar län? 
EazyStock har hjälpt oss att minimera både överlager och antalet delleveranser in till lagret. Tack vare detta har vi fått ett optimerat lager som vi omsätter 17 gånger per år. 

Vilka andra typer av verktyg för automatisering använder ni idag? 
Vi har många integrationer som ska lira ihop från ekonomi ut till kund. De system vi använder i dagsläget är Visma Business som affärssystem och för ekonomi, Raindance för e-handel, EazyStock för optimering av inköp till lagret och Bitlog för lagerhantering (WMS). 

Vad tror du om framtiden för automatisering?
Jag tror att det behövs för att få bättre koll olika typer av kostnader, kunna följa upp nyckeltal på ett bättre sätt och för att smidigare kunna jobba med förbättringsarbete. 

Tack Christel och grattis igen! 

Motståndskraftig supply chain

Manual hydraulic lift in the foreground of an image of warehouse with shelving units behind slightly blurry
Blogg

Så förhindrar du lagerbrist med lageroptimering

Vanliga orsaker till brist på lagerartiklar Som inköpare och lagerplanerare står man ständigt inför utmaningar och risker i att förutse...

Blogg

Wouter på TerraSana har ställt om från manuella till automatiska lagerprocesser

Wouter van der Zwaan, Finance and IT Manager på TerraSana Natuurvoerding BV, letade efter ett verktyg för att kunna optimera...

Red steel safe with mechanical combination lock on shelf, the secret to improving stock availability without increasing inventory
Blogg

Hemligheten till hög servicegrad med minsta möjliga lagernivåer

För de flesta distribuerande företag är hög servicenivå (eller servicegrad) en avgörande faktor för att kunna tillgodose bra kundservice, bygga...