Lageroptimering

Möt företagets mål när det gäller kundservice, till lägsta möjliga lagerkostnad! Som en funktion av önskad servicenivå optimerar EazyStock säkerhetslager, beställningspunkter samt bredd och djup i lagersortiment.

inventory optimization banner

Optimerade styrparametrar och ordernivåer

För att optimera lagret behöver olika produkter och sortiment kontrolleras på olika sätt. Det i sin tur kräver en differentierad inköps- och lagerpolicy. EazyStock klassificerar alla produkter med hjälp av multidimensionell ABC-metodik. Alla lagerparametrar definieras baserade på volym, årligt bruksvärde, produktvärde och frekvens. Resultatet blir en lagerpolicy i form av en matrix som används för att definiera servicenivån och vilka typer av produkter som ska lagerhållas och vilka som inte ska det. På så sätt optimeras produktmixen över tid och följer svängningarna i marknaden.

Modulen som prognostiserar efterfrågan, i kombination med lageroptimering, säkerställer att varje produkt, i varje lager har en dynamisk lagerposition och ordernivå. Det garanterar korrekt balans mellan rörelsekapital och servicenivåer.

Eazystock Application dashboard on an iMac

Simuleringar (What-if)

EazyStocks kraftfulla simuleringsmotor gör det möjligt för användaren att förutsäga effekterna av strategiska eller taktiska förändringar. Olika scenarier för lagerpolicies och servicenivåer testas i realtid. “What-if”-simuleringen visar vad som skulle hända med lagerhållningen i termer av framtida investeringskapital och mål för servicegrad.

White Paper - 7 Ways to Fix Inventory Turnover Challenges
Fördelar

 • Minskar lagernivåerna med 10 – 30 procent
 • Höjer nivån på produkttillgängligheten
 • Ökar lageromsättningen
 • Optimerar nivåerna på buffertlagren
 • Eliminerar överlager och reducerar kostnader för inkurans
 • Minskar risken för varubrist och kostnader för restnoteringar
 • Medarbetarna kan planera proaktivt istället för att behöva reagera på oförutsedda problem

Funktioner

 • Lagerpolicies och lagerstrategier avspeglar automatiskt affärsmål, förändrade marknadsvillkor och kundernas köpmönster
 • Automatisk hantering av vad som ska lagerhållas
 • Beräknar optimala styrparametrar, baserade på policies, ledtider, kostnader och önskade servicenivåer
 • Robust funktionalitet för simulering
 • Ser avvikande mönster, reagerar automatisk på dem och självkorrigerar dessa

Frågor?Man with Computer

Bästa sättet att se om EazyStock kan vara något för ditt företag är att registrera dig för en personlig, kostnadsfri demonstration. Om du har frågor om produkten, om implementering eller något annat så bara hör av dig! Våra välutbildade representanter är alltid tillgängliga, redo att svara.
CONTACT US