Firechief reducerade lagervärdet med 12 %

Att börja med EazyStock innebar att vi kunde prognostisera framåt istället för att bara titta bakåt. Det gör att inköpen blir mycket mer exakta och anpassad till den efterfrågan som faktiskt realiseras.
Megan Pollard, Supply Chain Coordinator på Firechief.

Firechief (tidigare Sentura Group) har försett Storbritannien med brandsäkerhetsutrustning i mer än 60 år. Deras kunder återfinns bland allt från offentliga verksamheter, fabriker och kontor, till privata kunder.

Firechief är ett familjedrivet företag med huvudkontor i Rutland, i Storbritannien. Därifrån de tillverkar och distruberar brandsäkerhetsprodukter och är Storbritanniens främsta grossist för brandsäkerhet.

Med en passion för att göra skillnad inom segmentet brandsäkerhet driver de en växande portfölj av produkter från deras globala distributionscenter i Birmingham, Storbritannien.

Utmaning: Bristande data resulterade i onödiga lagerbrister och för höga lagernivåer

Firechief har ett stort och ständigt växande produktutbud, vilket gör det utmanande att hantera ett par tusentals artiklar. Det är av högsta vikt att korrekt och uppdaterad data finns för att kunna säkerställa att rätt produkter finns när de efterfrågas.

För Firechief del visste de vilken information de behövde men var begränsade i sitt lagerhanteringssystem och affärssystem till i vilken utsträckning de kunde använda den. På grund av detta var deras efterfrågeprognoser bara baserade på historisk efterfrågedata, vilket resulterade i onödiga lagerbrister och för höga lagernivåer.

Med över 32 års erfarenhet insåg Sean Hutchinson, Head of Supply Chain på Firechief, att det var dags för förändring. Sean såg över vilka möjligheter det fanns att hitta ett kompletterande stöd till affärssystem, Orderwise.

Lösning: Enkel integration, avancerade prognos algoritmer och uppdaterad lagerdata

För att komplettera sin nuvarande uppsättning såg Firechief över alternativ och kom i kontakt med EazyStock. Teamet på EazyStock tog sig tid till att lära känna Firechiefs verksamhet och utmaningar för att visa vad EazyStock erbjuder för att kunde hjälpa till att lösa deras utmaningar:

 • Enkel integration och uppsättning till Orderwise affärssystem.
 • Avancerade prognosalgoritmer som tar hänsyn till säsongsvariationer, trender och kampanjer, samt prognoser för flera lagerorter.
 • ABC-XYZ-analys för att prioritera Firechiefs viktigaste artiklar.
 • Automatiserade förslag för varupåfyllning och dagliga orderförslag, och uppdaterade säkerhetslagernivåer.

Sedan hade EazyStock en till stor fördel – vårt Customer Success team. På EazyStock tilldelas alla kunder en dedikerad Customer Success Manager som arbetar med kunden från dag ett för att komma igång smidigt och förblir deras go-to kontakt under hela tiden som kund.

Både Sean och Megan Pollard, Supply Chain Coordinator på Firechief, har jobbat väldigt nära teamet på EazyStock och varit delaktiga i få bättre kontroll över deras lager. Megan utvecklar hur det var att komma igång med EazyStock;

”Jag är övertygad om att när du har ett system behöver du se till att systemet fungerar för dig. Teamet på EazyStock gjorde det lätt för oss, vi kom i gång smidigt och fick systemet att arbeta för oss och gå ifrån våra tidigare manuella processer”

Enligt Megan var en av det viktigaste aspekterna att få hjälp med att säkerställa att rätt data användes; ”Vi ville att informationen skulle vara så korrekt som möjligt för att minska ner tiden vi la per beställning. Med ett par tusen SKU:er finns det mycket data att kontrollera och se till att det blir rätt. Med EazyStocks uppe kände vi oss självsäkra på att det var korrekt uppsatt och konfigurerat, och kunde minska tiden vi tidigare la ner på att kontrollera information”

Resultat: 12 % minskning av lagervärde och en halvering av lagerbrister

Ett av Firechiefs viktigaste mål var att förbättra prognosnoggrannheten för att minska lagerbrister, ett mål som de har överträffat. Megan utvecklar:

”Att börja med EazyStock innebar att vi kunde prognostisera framåt istället för att bara titta bakåt. Det gör att inköpen blir mycket mer exakta och anpassad till den efterfrågan som faktiskt realiseras”.

Efter att implementerat EazyStock såg Firechief följande resultat:

 • 77 % minskning av artiklar som riskerar att ta slut. Genom EazyStocks risk-of-run-out rapport har de gått från att visa 48 SKU:er som bristar till 11.
 • Lagerbrister har nästan halverats, från 8 % till 4,5 %.
 • 33 % minskning av lagerdagar, från 221 till 148 dagar i snitt.
 • 12 % minskning av lagervärde, ned till cirka 2,2 miljoner pund.

EazyStock har också gett Sean och Megan på Firechief stora administrativa tidvinster. Ett exempel de lyfter är att de tidigare hade de ett längre veckovis möte för att gå igenom lageruppdateringar och granska produkter som bristade eller som riskerade att ta slut i lager. Megan förklarar att de initialt efter att de kommit igång med EazyStock höll kvar mötet men höll det kortare i 30 minuter, till att de nu helt har avvecklat mötet.  

”Tack vare EazyStocks risk-of-run-out rapporter skickar vi nu istället ut ett e-postmeddelande med en sammanställning där det står ”gå gärna samman för ett möte om det behövs”, vilket det nu i princip inte behövs längre,” berättar Megan Pollard, Supply Chain Coordinator på Firechief.

Firechief använder även EazyStock för att stödja ytterligare förändringar av sina lagerhanteringspolicyer, som att ta in mindre beställningar oftare för att behålla lagernivåerna låga och öka lageromsättningen. Oavsett storlek på fraktcontainrar gör EazyStocks Order-fill-up funktion det enklare att fylla upp dom med artiklar som faktiskt kommer att sälja, och ser till att utrymmet inte fylls upp med artiklar som riskerar att bli inkuranta.

EazyStocks funktion för rekommenderade beställningar och möjligheten att i systemet uppdatera leverantörsinformation, såsom ledtider, har minskat Megans tid på beställningar markant. Tidigare la Megan ett par timmar om dagen på att lägga och granska beställningar till att ni spendera några timmar i veckan på samma uppgift. Hos vissa leverantörer vet Megan nu att hon kan acceptera orderna direkt. Megan berättar;

”Det här är bra eftersom det betyder att det som systemet föreslår överensstämmer med det vi väljer att beställa. Det har varit värt besväret att lägga ner lite extra tid på att se till att våra lagerpolicyer och buffertlagernivåerna är rätt.”

Eftersom EazyStock ger mer exakta ombeställningsförslag, har Firechief i princip satt stopp för föråldrat lager. När de kollar igenom deras nyckeltal för lagerdagar, så ser de följande resultat:

 • Lager som håller i 0–3 månader har ökat från 83% till 91%
 • Lager som håller i 12–24 månader har minskat från 7% till 1%
 • Lager som de håller längre än 24 månader har sjunkit till endast 2%.

Megan lyfter även fram rapporteringen i EazyStock som ovärderlig. Att ta sig tid att förstå rapporterna har lett till ytterligare tidsbesparingar och större synlighet för supply chain-teamet och den bredare verksamheten.

”Rapporter är verkligen användbara, inte bara rapporten risk-of-run-out. Vi använder även rapporten som flaggar överlager. Eftersom rapporterna är lätta att förstå är det mycket lättare att använda dessa för rapportering. Vi kommer sannolikt att hämta en hel del information från dessa rapporter och dashboards som finns för att visa teamet hur vi gör ur ett försörjningskedjeperspektiv.”

Sean håller med; ”Innan känns det som att vi ofta kände – det där verkar inte rätt, eller är det här verkligen rätt? Nu känner vi större självförtroende i att det kommer att vara rätt, för vi har slutat att lägga in dålig data och fått större förtroende för att den data vi får ut är korrekt eftersom vi lägger in kvalitetsdata.

Detta är bara början för Firechief och EazyStocks samarbete.

Det är en kontinuerlig resa, och vi vill inte stanna här. Det finns fler fördelar för oss att utnyttja i system och mer funktionalitet vi skulle kunna använda. När verksamheten växer kommer vi att justera våra lagerpolicyer för att säkerställa att de fortfarande är rätt inställda för verksamheten. Det är därför är det bra att vi har möjligheten till löpande kontakt med vår EazyStock Customer Success Manager som kan hjälpa oss att identifiera möjligheter tidigt och få  hjälp att sätta bollar i rullning.
Sean Hutchinson, Head of Supply Chain på Firechief.

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev