Certego säkrade bra servicenivåer och uppdaterade beställningspunkter 

Det har varit väldigt viktigt för oss att vi upprätthåller samma goda servicegrad ute på avdelningarna när vi växer. Det har vi klarat av med hjälp av Eazystock.
Magnus Högnas, Inköps- och logistikchef, Certego Norge.

Certego är en ledande nordisk leverantör av kompletta säkerhetslösningar. De finns på fler än 70 orter i Norden, har över 1 200 anställda och en omsättning på mer än 2,1 miljarder SEK. Certego erbjuder rådgivning, installation och service inom bland annat lås, passersystem, porttelefon, kamerabevakning, larm och brandsäkerhet.  

Oavsett om kunden är en mindre fastighet, större bostadsrättsförening, affärsbyggnad, kommunal verksamhet eller en flygplats, så hittar Certego en passande säkerhetslösning. För större kunder kan till exempel en totallösning bestå av allt från lås, larm, passersystem och porttelefoner till kameraövervakning, brandskydd, bokningssystem och inbrottssäker förvaring. 

Utmaning: Hantera växande inköpsvolymer med manuella processer 

Certego växte i snabb takt, där både inköpsvolymerna blev större och service-erbjudande breddades, vilket gjorde verksamheten mer komplex. De tidigare manuella processerna blev mer och mer ohållbara. En viktig pusselbit för att upprätthålla samma goda servicegrader gentemot sina kunder var att digitalisera och modernisera sina lager- och inköpsprocesser.  

Innan digitaliseringen skedde hos Certego arbetade man med handskrivna inköpslistor. Teamet som arbetade med inköp var tvungna att förlita sig på stora kalkylark för att kunna gå in och uppdatera beställningspunkter i ERP-systemet. De manuella processerna byggde också in stora personberoenden där kunskap bara fanns hos specifika nyckelpersoner på företaget.  

2018 påbörjade vi arbetet med att centralisera inköp och logistik. När volymen ökade avsevärt, var det inte längre försvarbart att fortsätta arbeta på samma sätt som innan. Vi behövde ett system som kunde räkna beställningspunkterna åt oss, och säkra en bra servicenivå.
berättar Magnus Högnas, Inköps- och logistikchef, Certego Norge.

Lösning: Exsitec fick EazyStock att samspela med Certegos andra system 

Certego och deras systerbolag kom i kontakt med Per Klingberg på Exsitec som säljer Eazystock. Exsitec är Nordens snabbast växande It-bolag och en partner till EazyStock sedan flera år tillbaka.   

Efter att ha utvärderat flera olika system, föll Certegos val på EazyStock. Då Certego har en komplex verksamhet som innehåller både produktions-, service-, försäljnings- och projektorder, var det utmanande under implementeringen att få så många olika och stora transaktioner att samspela i EazyStock. Där har verkligen Exsitec en styrka i att kunna samla sina kompetenser och expertis på flera områden och inom olika systemstöd för att skapa en helhetslösning till kunden.  

Exsitec kunde därigenom hjälpa Certego med implementeringen, och skapa en mer sömnlös lösning mellan deras system.  

Resultat: Automatiserade inköpsprocesser upprätthåller hög servicegrad

Certego driver ett centrallager i Gjøvik, samt 18 avdelningar och 150 servicebilar. EazyStock spelar en vital roll i att se till att rätt artiklar levereras till centrallagret och finns tillgängliga till avdelningarna och servicebilarna, i rätt tid och i rätt mängd. Detta har gjort att Certego har kunnat bibehålla en hög servicegrad trots snabb tillväxttakt.  

Det har varit väldigt viktigt för oss att vi upprätthåller samma goda servicegrad ute på avdelningarna. Det har vi klarat av med hjälp av Eazystock”, Magnus Högnas, Inköps- och logistikchef, CERTEGO Norge. 

Förutom den tid som Certego sparar på att de minskat de tidigare manuella arbetsuppgifterna, så säkerställer även EazyStock att lagernivåerna är baserade på prognoser och statistik som uppdateras i real-tid, för att möjliggöra bättre datadrivna inköpsbeslut, något som hade varit omöjligt med manuella listor.   

Certego arbetade tidigare i en on-premise version av Microsoft Dynamics, men från och med slutet av 2022 flyttade de över till molnet, och har det kopplat till EazyStock.  

Vi har nu automatiserat inköpssidan till stor del och blivit mycket effektiva trots stora inköpsvolymer. 
avslutar Magnus Högnas, Inköps- och logistikchef, Certego Norge.

Ni kan läsa mer om Exsitec och deras kundberättelser här.  

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet