Vikten av lagerteknik och automation inom supply chain

Digitaliseringen inom supply chain management transformerar gårdagens lager till moderna, effektiva anläggningar som förses med mer automation, lagerteknik och olika typer av SaaS-system för att ersätta föråldrade processer och utdaterade affärssystem. Ny teknik och möjlighet till automation öppnar upp för att lösa utmaningar inom sin försörjningskedja och ökar produktivitet på ett kostnadseffektivt sätt.

Rätt teknik kan säkerställa mer kundanpassning, kortare ledtider, kvalitet, säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet.

I den här artikeln utforskar vi fördelarna med automation (automatisering), nya lagertekniker och optimeringsverktyg. Vi kommer också att titta på några aktuella lagertekniker och alternativ för lagerautomation och hur de kan förbättra din lagerhållning.

Lagerhanteringssystem (WMS) och RFID-lösningar

Lagerhanteringssystem (WMS) är ett IT-system som är utformat för att kontrollera, stötta och optimera den dagliga verksamheten på lagret. Funktionaliteten på olika VMS system kan variera beroende på ditt företags behov. Ett lagersystem underlättar den dagliga planering, organisering, bemanning, styrning och kontroll av tillgängliga resurser för att kunna förflytta varor inom ditt lager.

När WMS-system introducerades för cirka tjugo år sedan var det en kraftfull effektivisering och automatisering av tidigare manuella uppgifter och pappersarbete som digitaliserades. Nu handlar en stor del av utvecklingen inom WMS system om att kunna hantera stora datamängder och tillhandahålla avancerad analys och realtids datainsikter.

Ett lagerhanteringssystem baserat på Radio Frequency ID (RFID) kan hjälpa dig att samla in, överföra, kontrollera och uppdatera bulkdata om var dina varor finns. RFID-lösningar är smarta sensorer som gör det möjligt att kostnadseffektivt få realtidskoll på varor, artiklar, truckar, lastbärare och fordon, vilket minskar arbetsintensiteten och risken för felaktiga registreringar.

Ökad visibilitet i lagret kan förbättra lagerprocesser genom att minska mänskliga havandefel och frigöra personal till att istället kontrollera processer och vidareutveckling av lagret.

Att kombinera big data, avancerad analys och realtidsinsikter med ett modernt affärssystem kan hjälpa dig att optimera din försörjningskedja och förbättra dess motståndskraft.

post corona lageroptimering

Automatiserade plocksystem

Manuell orderhantering och att plocka artiklar är en av de mest tidskrävande (och kostsamma) lageraktiviteten. Lagerautomatiserad teknologi, såsom system för automatiserat plock och pack, stödjer lagerpersonal genom att effektivisera processerna.

Att implementera automatiserade plocksystem kan minska mänskliga plockfel och minska gång- och sorteringstiden genom att hitta de mest effektiva vägarna genom ett lager till varje artikel.

Att välja rätt plocksystem för ditt företag beror på hur många artiklar du har, dina ordervolymer och uppsättningen i ditt lager. Det finns flera typer av automatiska plocksystem:

Pick-to-light

När en plockare skannar en streckkod använder pick-to-light-system lysdioder för att visa en artikels plats. Dessa gör det enklare för plockaren att snabbt identifiera artiklar och deras lagerplats.

Röst-styrd plockning

Med röststyrd plockning skickas instruktioner om vad som ska väljas och dess plats via headset till plockarna. Plockarna skickar verbal bekräftelse tillbaka genom headsetet för att slutföra uppgiften.

Mobil skanning

Vid mobil skanning av artiklar så får alla artiklar på ett lager en unik streckkod. Plockare använder sedan mobila skannare som visar plocklistor och vart artiklarna är placerade. Vid skanning av streckkoderna uppdateras artikeln i plocklistan alternativt påvisar felmeddelande. Att direkt få felmeddelande som plockare minskar risken för felaktiga leveranser och snabbar upp plockfrekvensen.

Mobila samverkansrobotar

Det finns en rad användningsområden för robotar inom lagerautomation. Till exempel kan mobila robotar arbeta med lageransvariga för att flytta lagervaror runt lagret när plockaren placerat föremålen i robotens behållare. De kan även använda artificial intelligence och machine learning för att planera den kortaste och effektivaste rutten genom lagret.

Automatiserade guidade fordon (AGV)

Automatiserade guidade fordon (AGV), som smarta gaffeltruckar och pallvagnar, används allt oftare för att flytta artiklar runt lagret. De följer digitala vägar, lastar och lossar föremål utan behov av mänskliga förare.

Beroende på ditt lager och din orderprocess kan en kombination av fordon hjälpa att effektivisera ert lager.

Automatiserade pallbärare (Pallet movers AGV)

Automatiserade pallbärare är palltransportörer, perfekta för upprepade punkt-till-punkt-applikationer eller vid påfyllningsapplikationer. En automatiserade pallbärare kan plocka upp och transportera pallar och optimera ditt logistikflöde.

Automatiserade pallvagnar (dragtåg)

Automatiserade pallvagnar är långdistanstransporter, så kallade ”milk runs” dragtruckar som på autopilot kan transportera ett tåg med pallar. För påfyllning av produktionen är de mycket effektiva eftersom de bär fler pallar samtidigt och de erbjuder säker materialhantering i områden med mycket rörelse som monteringslinjer.

Automatiserade lagertruckar

Automatiserade lagertruckar garanterar snabb och säker horisontell transport av pallar. Bra för upprepade långa transporter och för att hantera palltransport, blockstapling, blandad pallhantering och höglagring.

Automatiserade guidade fordon för lager

Smalgångstruckar

Smalgångstruckar är idealiska för orderplockning i smala gångar och för att maximera lagerutrymmet då de kan nå högt upp för att maximera lageryta. De kan justera sina lyft- och förflyttningshastighet beroende på vikten de bär.

Robotar och drönare

Robotar och drönare har varierade användningsområden på lager. Robotar kan plocka artiklar, packa kartonger och transportera artiklar runt på lager. Autonoma mobila robotarmar kan utföra repetitiva åtgärder, som att sortera och märka, packa eller flytta föremål längs en produktionslinje, utan hälsorisker eller skador på lagerpersonal.

Drönare kan också hjälpa att flytta på artiklar inne på lager, stapla och hämta artiklar på högre hyllplan eller identifiera fria ytor. De kan även utföra inventeringar, uträkningar och hitta artiklar mycket snabbt.

Drönare med fotografi- eller videoteknik kan också skicka visuella varningar eller information till ditt WMS system.

Du kan anpassa robot- och drönarprocesser för att möta dina föränderliga behov av hastighet, effektivitet och noggrannhet.

Plock-robot för lager

Framtiden för automation och lagerteknik

Under lång tid har autmation på lager och robotar varit för dyra och osäkra investeringar, och något bara storbolagen kunnat investera i. Men nu slår det igenom brett.

Teknikens roll inom supply chain management utvecklas snabbt och blir mer och mer prisvärt även för mindre till medelstora företag. Ni kan också läsa vår artikel om de senaste trenderna inom inköp och supply chain här. 

Genom att granska dina mål och fokusområden för förbättringar kan du lyfta fram prioriterade förändringsområden där den mest relevanta lagertekniken kan implementeras först.

Till exempel kan införandet av automation och lagerteknik minska beroendet av manuellt arbete och hjälpa till med den fortsatta bristen på arbetskraft. I Norden driver höga lönekostnader och arbetskraftsbrist på automationstrenden. Automation kan även ses som en möjlighet att kombinera robotar och människor i ett värdeskapande samspel för att bidra till förbättrade arbetsflöden och minska flaskhalsar på lagret.

Oavsett om ni står redo för att modernisera ert lager med robotar, drönare eller automatiska lagertruckar så kan ett första steg i er digitaliseringsresa vara ett optimeringsverktyg för era lagernivåer. Genom att automatisera prognoser och orderkvantiteter får du pålitlig prognosdata och kan enklare upprätthålla optimala lagernivåer i hela din verksamhet. Om ni vill veta mer om EazyStocks SaaS-lösning för optimering av lagernivåer så kan ni boka en demo här.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet