Lagerhanteringssystem (WMS) och deras roll i att bygga upp motståndskraftiga supply chains

Efter några utmanande år för inköpare och lagerplanerare, har digitalisering inom supply chain management hamnat högt upp på företags prioriteringslistor. För att bygga in mer motståndskraftig i sina försörjningskedjor vänder sig företag till verktyg som digitaliserar och automatiserar processer och som möjliggör att bättre förutse och mildra effekter av framtida logistikstörningar. Många företag har investerat i digitala affärssystem, såsom lagerhanteringssystem (WMS-system) för affärsresursplanering (ERP) eller andra system som är viktiga för att uppnå bästa möjliga resultat.

I det här inlägget kommer vi att fokusera på hur just lagerhanteringssystem kan hjälpa företag att skapa mer robusta och motståndskraftiga försörjningskedjor, och som ofta tillsammans med lageroptimeringssystem, som EazyStock, ser till att man lagerhåller rätt produkter – i rätt tid.

Vad är lagerhanteringssystem?

Lagerhanteringssystem, på engelska Warehouse Management System (WMS), är verktyg som stödjer den dagliga lagerdriften och distributionen. De hjälper till att övervaka mottagning och lagring av lagerartiklar, lagerhantering, lagerräkning, orderfördelning, plockning, packning, skanning, frakt och resurshantering.

Eftersom lagerhanteringssystem lagrar all information centralt, får de all information om den efterfrågade artikeln lagerstatus, möjlighet att slutföra beställningar och bekräfta artiklar till ett arbetsflöde för plockning.

Lagerhanteringssystem kan även rekommendera de mest effektiva plockningsvägarna. Eftersom de vet var alla lagervaror är positionerade så kan de förvarna plockare om de väljer en mindre effektiv väg. På så vis minskas risken för handhavande fel och processen för orderplock snabbas upp betydligt.

Ett lagerhanteringssystem kan också hjälpa företag med insikter om vilka produkter som säljs mest (och minst). Vilket i sin tur kan ge nödvändig information till hur man kan se över sin lageryta och göra förbättringar i layout och plockprocesser.

Olika typer av lagerhanteringssystem

Det finns tre olika typer av lagerhanteringssystem:

• Fristående WMS
• Modulbaserat WMS
• Integrerat WMS

Fristående WMS

I ett mer fristående WMS-system, så är funktionaliteten lite mer begränsad till precis som namnet antyder, att fokusera enbart på lagerhantering. Dessa funktionaliteter brukar innebära plockning, orderräkning och spårning av var varje artikel finns fysiskt på lagret.
Även om namnet antyder att det är ett fristående system, kan de vanligtvis integreras mot andra system, såsom lageroptimerings eller bokföringsprogram.

Eftersom fristående WMS har begränsad funktionalitet utanför lagerhantering, kan företag behöva både hämta och lämna information från andra system. Det kan vara en begränsning i effektivitet och göra att man går miste om förmågan att tillgå realtidsdata.

Modulbaserade WMS-system

Moduler för lagerhantering är tilläggstjänster eller applikationer som integreras med befintliga affärssystem eller affärsprogramvaror.

Modulerna kan komma från olika programvaruleverantörer, så företag kan effektivt bygga ett skräddarsytt WMS. Integrationsmöjligheterna ska göra det möjligt för ett företag att få tillgång till all data från det centrala affärssystemet, vilket minskar behovet av att logga in via olika system.

Dessa kan gynna företag med begränsad budget, eftersom kan välja att köpa de nödvändiga modulerna de behöver för att täcka upp för omedelbara affärsprioriteringar. Till exempel, om orderhantering orsakar problem kan företaget köpa specifik tilläggsmodul för just orderhantering.

Integrerade WMS-system

Ett integrerat WMS-system är när ett företag använder ett och samma system för alla sina lagerhanteringsprocesser. Detta tar bort behovet av olika kopplingar och effektiviserar arbetsflöden och förbättra effektiviteten.

Genom att använda ett integrerat WMS kan lagerdrift, lagerhantering, orderhantering, returhantering, redovisning, personal och inköp få tillgång till samma information och realtidsdata.

Integrerade WMS-system kan verka dyrare än fristående eller modulära system, men de är mer kostnadseffektiva i det långa loppet.

Hur kan WMS förbättra försörjningskedjans motståndskraft?

En motståndskraftig försörjningskedja har system och processer på plats som hanterar den dagliga risken för störningar. Vi diskuterar detta mer i detalj i vår eGuide Bygg en motståndskraftig supply chain. Rätt WMS-system och processer kan ge flexibilitet att anpassa planer och mål för att svara på förändringar på marknaden. Denna flexibilitet tillåter också företag att få utrymme att återhämta sig snabbare från en kris, vilket minskar risken för långvariga effekter på verksamheten.

Med hjälp av realtidsdata från WMS-system kan företag använda informationen för att belysa problem och flaskhalsar i sin försörjningskedja. Att identifiera dessa problem tidigare kan leda till snabbare och bättre återhämtning.

Genom synergier från WMS-system, affärssystem och rapport-verktyg kan man även skapa avancerade analyser och i realtid förutse störningar – och eventuellt helt undvika en.

Lagerplanerare kan använda realtidsinsikter för att får ökad förståelse för sina lagerflöden och effektivisera lagerprocesser. De kan också förbättra plocknoggrannhet, lagerflexibilitet, säkerhet, och kundservice.

Du kan läsa mer om hur företag kan kombinera dessa system med annan lagerteknik, såsom automatiserade vägledda fordon, Radio Frequency ID-enheter och internet of things, i vår artikel här.

Att välja ett WMS-system

Rätt programvara och data kan ge ditt team möjlighet att prestera mer effektivt och fatta välgrundade beslut. När du väljer ett WMS för ditt företag, finns några aspekter som är extra viktiga att tänka på.

1. Vilka behov har ditt företag?

För att veta vilka WMS-funktioner du behöver måste du förstå din nuvarande situation och affärsprioriteringar. Tänk på vilka integrationer du behöver och hur skalbar lösningen bör vara för att nå dina tillväxtmål.

2. Vad är er budget?

Din budget kommer att ha stor betydelse för det system du väljer. Att förstå dina affärsbehov hjälper dig att prioritera dina investeringar. Se till att ha tillväxtplaner i åtanke så att ett system även kan täcka in vissa framtida behov.

Att välja rätt system snarare än det billigaste kommer att framtidssäkra din verksamhet. Detta gör att du kan behålla eller förbättra lagereffektiviteten, ta del av värdefull information och uppnå tillväxtplaner. Du slipper också stressen med att behöva byta ut ett system redan om något år.

3. Vilken användarvänlighet har WMS-systemet?

För att säkerställa att du får ut det mesta av ditt WMS måste det vara användarvänligt och att er personal ser nyttan och värdet i att effektivisera sina processer. Det är viktigt att lagerhanteringsverktyg både uppfyller användarnas behov och att de bistår med information som kan ligga till grund för viktiga beslut för ledningsgruppen.

Att anstränga sig nu kommer att innebära att ni är tillräckligt rustad för att hantera framtida utmaningar i leveranskedjan. Det kan också göra er bättre rustad än konkurrenter, vilket innebär att er marknadsandel kan öka genom en stor konkurrensfördel.

Motståndskraftig supply chain