Case study: GSAB

Home / Kundcase / Glasklar lageroptimering på GSAB med EazyStock

Glasklar lageroptimering på GSAB med EazyStock

EazyStock gör det möjligt för oss att hålla en hög servicenivå till våra kunder till minsta möjliga kostnad

- Jan Kraft, VD på GSAB

✓ Utmaning

GSAB, en av nordens ledande grossister för glasmästeriprodukter till glas och byggindustrin, hade ett problem. Tidigare hanterades lagerplaneringen till största delen manuellt med en Excelbaseradlösning, ingen lageroptimering kunde utföras. Detta tillvägagångssätt var tidskrävande och resulterade i suboptimering av lagernivåer, svårigheter att prognostisera efterfrågan samt låga servicenivåer för vissa produkter.

GSAB identifierade att problemen primärt härstammade från den tidskrävande Excel-baserade lösningen som inte var tillräckligt precis. De beslutade sig för att ta fram ett nytt arbetssätt och införa ett bättre IT-stöd. Lösningen behövde kunna stödja ett väl definierat efterfrågedrivet tillvägagångssätt för GSABs lagerplanering och behövde vara kompatibelt med deras Jeeves ERP-system. Med detta nya sätt så ville man kunna beräkna lagernivåer på artikelnivå, något man inte kunnat göra tidigare.

✓ Resultatet

Att börja arbeta enligt de nya processerna och i det nya molnbaserade systemet var enkelt. Värdet av EazyStock märktes omedelbart.

Enligt Jan:

Jag anser att funktionaliteten i EazyStock är utmärkt då det är ett väldigt komplett men ändå lättanvänt verktyg. EazyStock gör det möjligt för oss att hålla en hög servicenivå till våra kunder till minsta möjliga kostnad då systemet säkerställer att samma produkt inte har mer lager än vad som efterfrågas. Som användare av EazyStock får du en helt ny översyn av hela lagret vilket medför att du kan agera proaktivt när efterfrågan förändras för individuella artiklar.”

EazyStock prognostiserar varje enskild artikel och applicerar automatiskt bästa möjliga beräkningsmetod allt eftersom artikelns efterfrågan varierar. Dessutom beräknas optimala säkerhetslager, orderkvantiteter och beställningspunkter för varje enskild artikel helt automatiskt. Idag har GSAB en glasklar överblick av sitt lager med full kontroll över servicenivån och kapitalbindningen.

GSAB fortsätter att skörda de initiala fördelarna som införandet av EazyStock har genererat. Förväntningarna är att kapital bundet i lager minskar ytterligare samtidigt som de ytterligare förbättrar eller bibehållar en hög servicenivå.