Alltför ofta anpassas lagernivån enbart för att möta finansiella mål utan en god förståelse och hantering av sambanden mellan variablerna som driver storleken på lagret.

Detta whitepaper, 7 sätt att öka lageromsättningen, innehåller tillvägagångssätt som gör det möjligt att öka er lageromsättning samtidigt som ni bibehåller eller ökar servicenivån.

Innehåll:

  1. ABC-klassificering
  2. Revidera inköpscykler och orderkvantiteter
  3. Förbättrad prognostisering och ökad prognosnoggranhet
  4. Eliminera överlager och inkurant lager
  5. Förstå kundens behov och deras förväntning på servicenivå
  6. Minska variabiliteten i din efterfrågan
  7. Samordna ditt företags nyckeltal
Share