Peppard banade väg för en snabbare orderprocess

Vi har minskat tiden som läggs på att beställa och förbättrat efterfrågeplaneringen, vi är mycket effektivare och mer exakta när det gäller vår efterfrågeprognos. Och teamet känner stor tilltro och trygghet för noggrannheten i systemet.
Nic Butler, VD på Peppards.

Peppard Building Supplies Ltd (Peppard) har varit en ledande distributör av byggmaterial i Storbritannien i över 50 år.

Företaget grundades på 1960-talet av en lokal byggmästare med målet att leverera kvalitetsmaterial för byggnads- och landskapsarkitektur. Idag fortsätter företaget att växa och lägger stor vikt vid att möta kundernas behov samt tillhandahålla teknisk rådgivning för att säkerställa maximal byggkvalitet.

I detta kundcase har vi intervjuat Peppards VD, Nic Butler, för att få höra hur deras inköpsprocess och lagerhantering förändrades med EazyStock.

Utmaning: Manuell lagerkontroll, bristande prognoser och låg servicegrad

Med över 4500 artiklar fördelade på sitt huvudlager och restlager stötte Peppard på flera utmaningar inom sin lagerhantering. Från inkonsekventa leveranskedjor till bristande synlighet över lagret och komplexiteten i att hantera stora mängder data. Peppard stod inför en betydande operativ utmaning när det gällde att effektivt hantera sitt lager fördelat över två platser. Nic Butler, VD på Peppard, minns tydligt rutinen innan de hade EazyStock:

”Vårt säljteam frågade ständigt om vi hade varor i lager eller gick själva fysiskt ut på lagret för att kontrollera. Det var återkommande, dag efter dag, vecka efter vecka. Det var i princip vår process.”
Nic Butler, VD på Peppards.

Denna manuella, tidskrävande process ledde till ineffektiviteter och skapade en dominoeffekt, som gjorde det svårt att hålla hög servicegrad.

Samtidigt som Peppard övervägde ett annat digitaliseringsprojekt ökade deras medvetenhet om den bristande inköpsprocessen och hur den påverkade lagerhantering och försäljning. Nic förklarar: ”Vår utvärdering visade att vi behövde lyfta på flera stenar i våra nuvarande processer; det är nog en underdrift att säga att allt var lite kaotiskt tidigare.”

Med insikten om ett behov för förändring såg Nic och medägaren Ru Butler över möjligheten att använda en lageroptimeringslösning från EazyStock.

Lösning: EazyStock för automatiserade processer och ökad servicegrad

Med målet att förbättra lagertillgänglighet och höja servicegraden gentemot sina kunder påbörjade Peppard en resa mot lagerutveckling med EazyStock som skulle ge dom optimerade lagernivåer för sin e-handel.

Peppard har varit kund hos EazyStock sedan september 2021. När de kom igång med EazyStock genomförde de först, tillsammans med våra Customer Success Managers, en noggrann utvärdering av befintliga processer. Dessa processer anpassades sedan med EazyStocks funktioner för automationer, såsom rapporten ”risk-of-run-out,” automatisk orderpåfyllning och notiser för hantering av undantag.

Under implementeringen säkerställdes att Peppard alltid fick rätt nivå av stöd längs vägen med kontinuerligt stöd. Lagerprocesser och KPI:er som ledtider, EOQ (optimal orderkvantitet), ombeställningsparametrar, säsong och trender granskades och ställdes in för varje enskild artikel.

Nic beskrev implementeringen:

”Jag tror inte att vi någonsin har haft en sådan bra process för att komma igång med ett nytt system.”
Nic Butler, VD på Peppards.

Resultat: Snabbare orderprocess och höjd servicegrad med EazyStock

Integrationen mellan EazyStock och Peppards affärssystem Merlin ledde till en revolutionerande förändring för Peppard. De har effektiviserat den tidigare tidskrävande beställningsprocessen och kan nu slutföra den på en bråkdel av tiden. Nic förklarar; ”Vi märkte att vi minskade tiden som spenderades på att beställa och förbättrade efterfrågeplaneringen; vår prognos är nu mycket mer exakt.”

Förbättringar i prognosens noggrannhet markerade en betydande övergång från manuella, intuitiva tillvägagångssätt till en mer automatiserad och datadriven process. Nic utvecklar; ”I stället för att gå ut på lagret med papper och penna så trycker vi nu bara på en knapp, och framförallt har vi alla samma tillgång till informationen”

Inverkan på tillgängligheten av varor har varit betydande, bekräftat av både bättre feedback från våra kunder och en radikal minskning av förlorade försäljningar.

EazyStocks funktion order fill-up har omvandlat en tidigare manuell och tidskrävande uppgift till en snabb och automatiserad process. Systemets förbättrade synlighet gav insikter till deras restlager och förhindrade onödiga beställningar från leverantörer för varor som redan fanns i lager. Detta möjliggjorde även strategiska bulkbeställningar för varor som till exempel tegel, beställningar som istället kan läggas utefter behov.

Nic förklarar den stora förändringen efter EazyStock-implementeringen: ”Vi har minskat tiden som läggs på att beställa och förbättrat efterfrågeplaneringen, vi är mycket effektivare och mer exakta när det gäller vår efterfrågeprognos. Och teamet känner stor tilltro och trygghet för noggrannheten i systemet.”

Peppards framgång med datadriven lagerhantering har genererat ökad lönsamhet och illustrerar hur teknik kan effektivisera processer, höja service och driva lönsamhet. Genom detta strategiska samarbete har Peppard inte bara övervunnit utmaningar utan även uppnått operativ optimering och ökad kundnöjdhet.

Nic Butlers råd till företag som står inför utmaningar inom lagerhantering är tydligt och han betonar även vikten av att skapa processer för att få bra datakvalitet och information; ”Om du stöter på problem, börja med att lyfta på stenar. Det är det första steget du behöver ta. Sen måste du förstå att ett system endast kan vara så bra som den data som matas in.”

För att navigera genom dessa utmaningar föreslår Nic att det är här lageroptimeringsexperter, som EazyStock, kan vara avgörande för att övervinna manuella inköpsprocesser och lagerproblem.