FlexiTogs minskade lagerbrister med 98%

EazyStock har gjort det möjligt för oss att producera mer exakta prognoser och ta kontroll över vårt lager. Till en början fortsatte jag att köra våra kalkylblad för att känna efter och kontrollera att det överensstämde med förväntade resultat, men jag slutade göra det väldigt snabbt.
Ryan Briston, Supply Chain Manager på FlexiTog.

FlexiTog, som grundades 1979, har vuxit till att idag vara ett framstående varumärke inom arbetskläder och skyddsutrustning. Företaget fokuserar särskilt på arbetskläder designade för kalla temperaturer och har huvudsakligen kunder inom livsmedelsindustrin.

Trots framgångsrik tillväxt stod FlexiTog inför betydande utmaningar i sina inköps- och lagerprocesser till följd av förändringar inom branschen och den globala Covid-19-pandemin.

Detta kundcase utforskar FlexiTogs resa mot förbättrade rutiner för efterfrågeprognoser, planering och lagerhantering, och hur de inte bara anpassade sig till utmaningarna utan också skapade en starkare tillväxt i en hårt konkurrensutsatt bransch.

Utmaning: 15% bristande artiklar och kostsamma kundserviceåtgärder

FlexiTog påverkades kraftigt av den globala pandemin, och under den mest utmanande perioden upplevde de lagerbrister på cirka 15% av sina produkter.

Samtidigt som FlexiTog övergick till det nya affärssystemet Odoo, förblev deras processer för efterfrågeprognoser och lagerplanering oförändrade. Dessa processer innebar manuell hantering i kalkylblad av deras 800 lagerartiklar och leverantörer utspridda i Europa och Sydostasien.

För att upprätthålla god kundservice under denna period införde FlexiTog två kostsamma åtgärder vid lagerbrist situationer:

  • Ge kunden en högre specifikation med en likvärdig produkt till samma pris.
  • Vid godkännande från kunden att invänta en restorder, tillät de brådskande beställningar och absorberade deras kostnader för expressfrakt.

Även om dessa åtgärder visade på utmärkt kundservice, var de varken kostnadseffektiva eller hållbara. Det satte dessutom hård press och belastning på kundtjänst och lagerteamet att hantera och fullfölja dessa beställningar.

Ryan Briston, Supply Chain Manager, på FlexiTog insåg nödvändigheten av att hitta ett nytt system för att revolutionera deras efterfrågeplanering och prognostiseringsmetoder för att uppnå ökad precision, minska lagerbrister och sänka lagerkostnaderna.

Lösning: Släppa manuella inköpsprocesser med integration till Odoo

Efter noggranna överväganden valde Ryan EazyStock som lösningen för FlexiTog. Med en smidig integration med Odoo och EazyStocks molnbaserade mjukvara, undvek de behovet av att installera ytterligare lösningar eller utveckla ett eget system, vilket förenklade processen betydligt. Efter att ha hört positiva erfarenheter från en annan EazyStock-kund, Eastbrook Bathrooms, kände sig Ryan ännu mer övertygad om att EazyStock var rätt val för FlexiTog.

Att få höra och bekräfta fördelarna från en existerande kund gav oss ökad tillit till att EazyStock var den rätta lösningen för oss. Dessutom, att veta att EazyStock bygger på Syncrons kraftfulla plattform, som används av globala företag som Epiroc, Atlas Copco och Ford, gav oss ytterligare förtroende.

FlexiTog implementerade EazyStock mot slutet av 2021, och Ryan fann uppstartsfasen smidig och enkel.

Resultat: 98% minskning av lagerbrister med EazyStock

Implementeringen av EazyStock innebar en betydande förändring för FlexiTogs lagerhantering och möjligheten att hantera leverantörers ledtider. Efter implementeringen av EazyStock har inte bara deras lagerbrister minskat från över 100 bristande SKU:er till så få som ett genomsnitt på tre bristande SKU:er, med en serviceniåv på 99,98%. Deras leverantörshantering tar dessutom bara 25% av tiden den brukade.

Resultaten har varit imponerande:

  • 98% minskning av lagerbrister
  • 99.98% genomsnittlig lagertillgänglighet (servicenivå)
  • 75% minskning av administrativ tid på att hantera leverantörer
”Att kunna lägga till leverantörsledtider tar bort mycket administration och frigör tid för mig. Säg att en leverantör tar i genomsnitt 200 dagar att leverera; Jag kan lägga till en buffert på, säg, 20 dagar. Jag lägger in det i EazyStock, och det fungerar till det datumet för alla beställningar. Jag behöver inte oroa mig för att glömma, dubbelkolla eller lägga till brådskande akutbeställningar,
berättar Ryan Briston, Supply Chain Manager.

EazyStocks rapport ”Risk of Run-out” har visat sig vara ovärderlig för Ryan för att reagera i tid och förhindra kostsamma lagerbrister. Med nästan eliminerade lagerbrister är FlexiTogs strategi att ersätta bristande produkter och skicka expressbeställningar nu mer undantag än regel.

”Tillgång till informationen i ”Risk of Run-out”-rapporten var något vi inte hade tidigare, och det är enkelt och lätt att använda. Bara att kunna gå in och se att det finns en risk att produkten kan ta slut om två eller tre månader betyder att jag kan prata med leverantören och göra en plan för att beställa någon annanstans eller tidigarelägga en sambeställning för att fylla upp luckan. Tidigare fick vi alltid den informationen när det redan var för sent, vilket både tog tid för att hantera och blev oftast kostsamt,” berättar Ryan Briston, Supply Chain Manager.

Ryan Briston på FlexiTog avslutar:

”EazyStock har gjort det möjligt för oss att producera mer exakta prognoser och ta kontroll över vårt lager. Till en början fortsatte jag att köra våra kalkylblad för att känna efter och kontrollera att det överensstämde med förväntade resultat, men jag slutade göra det väldigt snabbt.”

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev