Stafa Group frigör tid för strategiska uppgifter och får bättre lagerkoll 

Genom att använda EazyStock sparar vår inköpsavdelning mycket tid. De standardiserade inköpsaktiviteter är ni automatiserade, vilket ger oss bättre med tid och resurser att använda till andra mer strategiska prioriteringar.
Roy Camp, inköpschef på Stafa Group.

Stafa Group distribuerar ett brett utbud av fästelement till den globala marknaden från sitt huvudlager i Nederländerna och har även lager i Slovenien.

Med över 75 000 kvalitetsprodukter och helhetslösningar för ytbehandling, monteringstjänster, förpackningslösningar och logistikförsörjningsmöjligheter är Stafa Group en ledande aktör. 

Utmaning: Hantering av över 75 000 artiklar

Efter en period av stark tillväxt kunde inte Stafa Group befintliga affärssystem längre effektivt hantera deras 25 000 lagerartiklar (idag har de 75 000 artiklar).

Efter att ha undersökt deras behov och marknaden för olika lösningar insåg Stafa Group även att ett nytt affärssystem inte var lösningen. Istället behövde de en mjukvarulösning som specifikt kunde adressera komplexa inköpsprocesser och det ökande behovet av optimerad lagerhantering. 

Lösning: Lageroptimering med EazyStock

Stafa Group vände sig till EazyStock och vår mjukvara för lageroptimering för att rationalisera och optimera deras inköps- och logistikprocesser.

Eftersom EazyStock är en molnbaserad SaaS-lösning kunde det enkelt anslutas till Stafa Group’s befintliga affärssystem. Detta säkerställde en snabb och smidig uppstart och innebar att de inte behövde några ytterligare investeringar i hårdvara eller utveckling av befintligt affärssystem.

”EazyStocks korta implementeringstid var en stor fördel. Systemet kopplades snabbt till vårt affärssystem och våra anställda kunde snabbt komma igång efter kort utbildning i systemet. Den löpande kontakten med vår Customer Success Managern från EazyStock är också till stor hjälp. Ofta räcker det med ett snabbt samtal för att få svara på våra frågor,” förklarar Roy Camp, Inköpschef på Stafa Group.

Resultat: Frigjort tid och tillgång till rätt lagerdata 

EazyStock har hjälpt till att påskynda Stafa Groups orderhanteringsprocess, vilket ger inköpare mer tid att fokusera på strategiska uppgifter. Teamet har förbättrat sin förmåga att hantera och minska ledtider – vilket har varit avgörande för att fortsätta driva tillväxt som ett globalt handelsföretag.

EazyStocks genererar all den data Stafa Group behöver för att effektivt hantera sitt lager och skapa mer precisa och pålitliga rapporter och efterfrågeprognoser. Roy förklarar;

”Vi kan inte bara fatta rätt inköpsbeslut, utan vi kan även leverera korrekt rapportering till ledningsgruppen. Således, vi kan bekräfta vår lägesrapport med siffror och härleda där kostnader kan sparas och effektiviteten kan förbättras.”

Teamet för Stafa Group har även fått bättre lagerkontroll: Med EazyStock har inköpsavdelningen nu mycket mer kontroll över sitt lager och har kunnat sänka sina lagringskostnader.

Sedan Stafa Group började använda EazyStock för lageroptimering har de drastiskt kunnat minska sina lagernivåer utan att kompromissa med sina servicenivåer.

Vi vet nu vilka produkter som har hög omsättningshastighet och därav behöver ombeställas oftare. EazyStocks data möjliggör också mycket effektivare ruttplanering i vårt lager.
berättar Jip de Jong, Operations Manager på Stafa Group.

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev