Mayer Fabrics centraliserar och effektiviserar sin inköpsprocess

Vi adderade EazyStock till vår inköpsprocess mitt under Covid-19 pandemin, vilket hjälpte oss att återta kontrollen över vårt lager och bli mer medvetna i våra inköpsbeslut. Med EazyStock kunde vi följa de ständigt förändrade ledtiderna från leverantörer, både internationella och regionala, vilket gjorde det möjligt för oss att proaktivt beställa det vi behövde och inte oroa oss för lagerbrist
– Maggie Mayer, Purchasing Team Lead på Mayer Fabrics.

Mayer Fabrics är en familjeägd textildistributör vars kunder främst återfinns inom besöksnäringen, myndigheter, sjukvård och utbildningssektorn. Mayer Fabrics har en lång historia och erfarenhet inom textilindustri och grundades för över 100 år sedan. Deras produkter kombinerar design, kvalitet och hållbarhet.

Mayer Fabrics är verksamma i USA, Kanada, Mexiko och har även viss försäljning till andra regioner. Deras huvudkontor ligger i Indianapolis, vilket även är deras huvudsakliga globala distributionslager.

Mayer-Fabrics

Utmaning: Tidskrävande och avancerad manuell process för uträkning av beställningspunkter

Mayer Fabrics använder Acumatica som affärssystem och har i och med det tagit del av deras funktion för lagerhantering. Acumaticas standardlösning saknade dock en mer omfattande funktionalitet för att täcka de behov som Mayer Fabrics hade när det kom till lageroptimering och prognostisering.

Teamet som skötte lagerplanering och inköp på Mayer Fabrics gjorde dagligen en rapport i deras affärssystem för att se vad som hade levererats ut föregående dag. Med hjälp av denna information granskades sedan varje artikel i lager för att avgöra vilka som behövdes återanskaffas. Denna process var både svår och tidskrävande, och ledde ofta till att ett allt för stort lager beställdes in, vilket skapade risk för inkuranta artiklar.

Dessutom behandlade deras affärssystem varje SKU på samma sätt för att räkna ut ombeställningspunkter och anpassade inte utefter parametrar som förändringar i efterfrågan eller säsongsvariationer. Mayer Fabrics stod därmed med felaktiga prognoser tillförfogande och byggde upp kostsamma överlager. Mayer Fabrics behövde både ett enklare och mer noggrant tillvägagångssätt för att fastställa exakt hur mycket av varje SKU som behövde beställas.

En annan utmaning var att fastställa leveransdatum, eftersom deras leverantörers ledtider inte var tydligt eller kännbar information för hela företaget. Mayer Fabrics kände också kraftigt av effekterna av Covid-19 pandemin med stora variationer i ledtider.

Lösning: All information på en och samma plats och automatisering av dagliga uträkningar

Mayer Fabrics hade fått upp ögonen för EazyStock på branschmässan Acumatica Summit och påbörjade utvärdera verktyget för lageroptimering.

Maggie Mayer, Inköpschef på Mayer Fabrics, var involverad i att välja rätt mjukvara för företaget;

Vi krävde ett verktyg som kunde konsolidera all information som olika team medlemmar kände till på en och samma plats, och som var tillgängligt för alla. Vi ville ersätta den dagliga manuella analysen av våra lagernivåer och kunna se förändringar i realtid. Vi insåg snabbt att EazyStock hade all funktionalitet för att möta vårt behov.

När beslutet var taget var nästa steg att implementera EazyStock. Crestwood Associates, som är en EazyStock partner, var ansvariga för att implementera mjukvaran. Med EazyStocks färdiga integration till Acumatica var det enkelt och snabbt att koppla samman med affärssystemet, och därefter påbörja utbildning och onboarding.

Vi fanns med kunden redan i deras utvärderingsprocess, och det var smidigt att få all information om hur EazyStock skulle funka för kunden vilket gjorde det möjligt för Mayer Fabrics att kunna fatta sitt beslut. EazyStocks samarbete var transparant och smidig för både oss och kunden, vilket möjliggjorde att vi kunde utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt.
– Colleen Schils, Customer Account Manager Team Lead på Crestwood Associates

Resultat: Automatiskt dagliga beställningsförslag som sparar tid och sänkt lagernivåer med 12%

I dag är Mayer Fabrics manuella process ersatt av en enkel rutin där EazyStock löpande gör alla uträkningar och rekommenderar automatiskt dagliga beställningsförslag. Teamet loggar in, granskar och godkänner de beställningsförslag som genererats av EazyStock baserat på efterfrågan, försäljning, ledtider och eventuella ytterligare faktorer som säsongsvariationer eller leverantörs minsta orderkvantitet (MOQ).

Mayer Fabrics sparar nu både tid och har gjort stora besparingar på att de sänkt sina lagernivåer. Sedan EazyStock implementerades uppger Mayer Fabrics att de har minskat sina lagernivåer med 12 %.

Vi adderade EazyStock till vår inköpsprocess mitt under Covid-19 pandemin, vilket hjälpte oss att återta kontrollen över vårt lager och bli mer medvetna i våra inköpsbeslut. Med EazyStock kunde vi följa de ständigt förändrade ledtiderna från leverantörer, både internationella och regionala, vilket gjorde det möjligt för oss att proaktivt beställa det vi behövde och inte oroa oss för lagerbrist.
– Maggie Mayer, Purchasing Team Lead på Mayer Fabrics.

Med EazyStock som automatiskt beräknar optimala orderkvantiteter och ordertider, ser Maggie och hennes team på Mayer Fabrics ökad träffsäkerhet mot efterfrågat lager. På lång sikt förväntar sig Mayer Fabrics att EazyStock även kommer vara till stor hjälp med hur de effektivare kan utnyttja sitt befintliga lager för ökad försäljning. Att veta vilka artiklar som är mest värdefulla i produktportföljen hjälper också användarna att fokusera sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Vi brukade tidigare behandla alla våra produkter väldigt likartat. Nu med EazyStock har vi en bättre förståelse för vilka som är våra mest värdefulla produkter, och vi kan prioritera därefter. En annan fördel är att det mjukvaran är väldigt användarvänligt, vilket har gjort att vi snabbt kommit igång och kunnat anpassa oss för att förbättra vår inköpsprocess.
– Maggie Mayer, Purchasing Team Lead på Mayer Fabrics.

För företag som kämpar med tidskrävande manuell administration kan en lageroptimeringslösning som EazyStock vara skillnaden mellan kostsamma överlager och exakta lagernivåer som ger tillräckligt med lager för att täcka beställningar kontinuerligt.

Dessutom ledde samarbetet kring denna möjlighet till att stärka samarbetet mellan Crestwood Associates och EazyStock, där EazyStock under året även utsågs till en guldpartner.

Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev