Dehaco sparar tid och lagerinvesteringar

Med EazyStock har vi nu full insikt och mycket bättre kontroll. Orderförslag genereras automatiskt baserat på parametrar som alltid är uppdaterade. Vi har alltid färska rapporter till hands som visar lagervärdet klart och tydligt och låter oss veta om vi riskerar överlager eller inkurans.
– Albert Zuiderduin, Inköpschef på Dehaco.

Dehaco är en distributör till rivnings-, återvinnings- och saniteringsbranscherna, och marknadsledare i rivnings- och asbestsaneringssektorn. Företaget är ett av Hollands snabbast växande företag med ett starkt återförsäljarnätverk över hela Europa. Utöver import och försäljning av rivningsrelaterade produkter har Dehaco även ett stort utbud av produkter för uthyrning.

deheco

Utmaning: Begränsningar i Dynamics NAV

Som ett snabbväxande företag upplevde Dehaco begränsningar i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV gällande lagerhantering.

”Dynamics NAV (tidigare Navision) stödjer inte vår inköpsavdelning bra nog. Vi behövde ett mer exakt prognostiseringsverktyg än de statiska parametrarna som Dynamics NAV erbjuder och det är anledningen till att vi började se oss om efter ett system för lageroptimering,” sa Albert Zuiderduin, Inköpschef på Dehaco.

De flesta affärssystemen har stöd för lagerhantering men för att optimera lagret och predicera efterfrågan är standardlösningarna i regel långt ifrån tillräckliga.

Vi sparar både pengar och tid med EazyStock.
– Albert Zuiderduin, Inköpschef på Dehaco.

Lösning: Full insikt och bättre kontroll

Genom att länka EazyStock till Dynamics NAV får Dehaco information om alla artiklars specifika efterfrågan, någonting som ändras varteftersom produkter förflyttar sig genom dess livscykler. Detta innebär att man kan justera inköp och lagernivåer för att möta förväntad försäljning. EazyStock beräknar automatiskt detta och korrigerar för säsongsvariationer eller kampanjer.

Med EazyStock har vi nu full insikt och mycket bättre kontroll. Orderförslag genereras automatiskt baserat på parametrar som alltid är uppdaterade. Vi har alltid färska rapporter till hands som visar lagervärdet klart och tydligt och låter oss veta om vi riskerar överlager eller inkurans.
– Albert Zuiderduin, Inköpschef på Dehaco.

Resultat: Tidsbesparingar och lägre lagernivåer

Dehaco har nu använt EazyStock i ett år med väldigt goda resultat. Integrationen med Dynamics NAV fungerar klockrent och implementationen gick smidigt.

Zuiderduin fortsätter:

“Vi sparar både pengar och tid med EazyStock. Jämfört med vår tidigare lösning spenderar vi mycket mindre tid på både prognostisering och på hantering av lagret. Men än mer överraskande är besparingarna vi gjort på själva lagret. Vi har fått ner lagernivåerna med 20% vilket vi tjänar mycket pengar på. Så efter ett år kan vi dra slutsatsen att vi har lyckats nå väldigt konkreta resultat, vilket gör en stor skillnad på vår verkamhet.”

EazyStock hjälper till att reducera och optimera lager. Kapital som har varit uppbundet i överlager kan då användas för mer värdeskapande aktiviteter och tillväxt, som snabbväxande Dehaco som kan fortsätta sin internationella expansion med hälsosamma lagernivåer.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet