KAVO: en fortsatt framgångssaga

En reduktion av lagret var definitivt ett mål, men det var möjligheten att optimera inköpsproce ssen och bättre hantera vårt lager som gjorde att vi valde EazyStock.

-Herald Nijenhuis, Purchasing Director, KAVO Parts

KAVO Parts, en Holländsk leverantör av japanska och koreanska reservdelar till bilar, valde EazyStock i Juni 2015 för att förbättra lagerstyrning och förenkla sina inköpsprocesser. KAVO har blivit tilldelade utmärkelsen”Industry Winner of Auto Parts” avNBSA (National Business Success Award Institute) och är nominerade till ”National Business Success Award” 2016.

Några av KAVOs största utmaningar var lagerstyrning och inköp. I takt med att företaget växte blev det allt svårare att hantera det ökade utbudet av reservdelar, fluktuerande efterfrågan och långa leveranstider. KAVO valde EazyStock för den molnbaserade mjukvaran och lättimplementerade lösningen. EazyStocks verktyg för lagerstyrning möjliggör för KAVO att automatiskt köpa rätt mängd artiklarvid rätt tidpunkt samt att bevaka deras aktuella lagernivåer.

EazyStock är integrerat med KAVO’s affärsystem Dynamics NAV och uppdaterar automatiskt köp och säljinformation för varje enskild reservdel. Detta integrerarinköpsprocessen och tar bort duplicerad data. Innan EazySock hade KAVO utmaningar med att se resultat i realtid på grund av långa leveranstider. KAVOs största utmaning att förbättra insynen ideras lagerstyrning,svara snabbare på kundkrav och hålla koll på fulla kontainrar och lager var var omedelbart adresserade och förbättrade med EazyStock

Download the KAVO Full Customer Case