Kavo Parts optimerar containrar med hjälp av EazyStock

En reduktion av lagret var definitivt ett mål, men det var möjligheten att optimera inköpsprocessen och bättre hantera vårt lager som gjorde att vi valde EazyStock.
– Herald Nijenhuis, Purchasing Director på KAVO Parts.

KAVO Parts är ett Holländskt bolag, som är en av världens största leverantörer av reservdelar till japanska och koreanska bilmodeller. Med över 30 år i branschen har man idag ett produktutbud som täcker in nära 100% av den asiatiska bilflottan. KAVO Parts finns även på den europeiska marknaden för s.k. ”platform-sharing”-modeller. Detta är europeiska bilar som är identiska med vissa asiatiska modeller på grund av att dom produceras av samma tillverkare.

KAVO Parts använd EazyStock sedan 2015 för att förbättra lagerstyrning och förenkla sina inköpsprocesser. KAVO har sedan dess förbättrat servicegrad och minskat lagernivåer, samt bättre kunnat fylla upp containrar från leverantörer i Asien.

Kavo-Parts

Utmaning: Få kontroll över det ökade utbudet av reservdelar och att snabbt kunna reagera på ändrade ordrar

KAVOs största utmaningar låg i lagerstyrning och inköp. Med en större, mer global marknad, blev det svårare att hantera ett breddat utbud, fluktuerande efterfrågan och långa leveranstider. Mer och mer tid gick till lagerstyrning och det blev det allt mer utmanande att hålla leveranstider.

För KAVO var inte lagerreduktion det primära målet med implementationen av EazyStock, snarare var förbättringar av inköp och kontroll över det ökade utbudet av reservdelar prioriterade. Automatiserade uppdateringar, snabba reaktioner på ändrade ordrar samt indikationer på fulla containrar för inköp var andra krav som ställdes på systemet.

Lösning: EazyStock + Microsoft Dynamics NAV

KAVO valde EazyStock för att bättre kunna hantera sina lager och automatiskt kunna återanskaffa rätt kvantitet till lagret vid rätt tidpunkt och hantera deras aktuella lagernivåer. Man ville snabbt kunna agera på orderförändringar och optimera inköpsbeslut. EazyStock både prognostiserar och fyller upp lager automatiskt, vilket tilltalade KAVO.

Kavo har kopplat EazyStock till sitt affärssystem Dynamics NAV och uppdaterar automatiskt köp och säljinformation för varje enskild reservdel. Detta integrerar inköpsprocessen och tar bort duplicerad data.

En reduktion av lagret var definitivt ett av våra mål, men möjligheten att optimera inköpsprocessen och bättre hantera vårt lager var det som gjorde att vi valde EazyStock.
Herald Nijenhuis, Purchasing Director på KAVO Parts.

Resultat:

Implementationen genomfördes av SuceedIT, en av EazyStocks partners, på mindre än 8 dagar. Den snabba integrationen var möjlig genom ett nära samarbete och en pragmatisk inställning, vilket visar implementeringsprojekt behöver inte vara långa och mödosamma. KAVO Parts använder dagligen EazyStock tillsammans med affärssystemet Dynamics NAV för att optimera styrningen av inköp och lager. På grund av långa ledtider tog det ett tag innan de riktigt stora resultaten blev synliga.

Men för de största utmaningarna, såsom bättre lagerstyrning och snabba reaktioner, var förbättringarna omedelbart påtagliga och KAVO fick bättre koll på vilka containrar som var fulla eller kunde fyllas upp ytterligare.

Innan EazySock hade KAVO utmaningar med att se resultat i realtid på grund av långa leveranstider. KAVOs största utmaning att förbättra insynen i deras lagerstyrning, svara snabbare på kundkrav och hålla koll på fulla containrar och lager var var omedelbart adresserade och förbättrade med EazyStock.

EazyStock är ett excellent verktyg för lagerstyrning och inköp, och implementation var väldigt lyckad!
Herald Nijenhuis, Purchasing Director på Kavo Parts.

Missa inget!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Få nyhetsbrevet