Informatie over auteursrechten / handelsmerk

hero3

© 2022 Syncron Holding AB en/of verbonden ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, zijn de content van de websites van de vennootschap Syncron en de software en diensten van Syncron intellectuele eigendom en worden beschermd door auteursrecht van Syncron. Alle rechten, titels en aandelen die niet expliciet zijn verleend met betrekking tot de content, software en diensten van Syncron, zijn voorbehouden. Verwijzingen naar „Syncron” in deze content omvatten alle verbonden ondernemingen van Syncron Holding AB, d.w.z. Syncron Sweden AB, Syncron Germany GmbH, Syncron UK Limited, Syncron Inc., Syncron Japan Corporation, Syncron Software India Private Limited, Syncron Italy S.r.l., Syncron Poland sp. z o.o., Syncron Services Poland sp. z o.o, Syncron France SAS, Mize Inc., Mize Software Solutions Private Limited.

De naam Syncron, het logo en de handelsmerken van producten en diensten van Syncron (met inbegrip van Eazystock en Mize), die te vinden zijn op de website, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de vennootschap Syncron Holding AB of haar verbonden ondernemingen. Geen enkele derde kan deze zonder expliciete schriftelijke toestemming van Syncron gebruiken. Alle andere handelsmerken, dienstenmerken en handelsnamen waarnaar deze website verwijst, zijn eigendom van de toepasselijke eigenaars en kunnen niet worden gebruik zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars.

Wanneer u gebruik maakt van de website en alle informatie, materialen en andere content en/of diensten die op of via de website worden verstrekt, zijn de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van toepassing. Gelieve aandachtig kennis te nemen van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid vooraleer u deze website gebruikt.

INDIEN NIET ANDERS BEPAALD OF OVEREENGEKOMEN: (I) IS HET TEN STRENGSTE VERBODEN OM HANDELSMERKEN, LOGO’S, INFORMATIE, MATERIALEN OF ANDERE CONTENT VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, TE KOPIËREN OF TE RECONSTRUEREN ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN SYNCRON; (II) ZIJN ALLE HANDELSMERKEN, LOGO’S, INFORMATIE, MATERIALEN EN ANDERE CONTENT DIE ZIJN VOORGESTELD OF TER BESCHIKKING GESTELD VIA DE WEBSITE, TER BESCHIKKING GESTELD VOLGENS HET PRINCIPE “OP EIGEN BATE EN SCHADE” (AS IS), ZONDER ENIGERLEI EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN DE KANT VAN SYNCRON, ALSOOK ZONDER BEPERKING, ZONDER IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBREK AAN DEFECTEN, EN (III) MOGEN GEEN VAN DE ELEMENTEN DIE HIER ZIJN OPGENOMEN, WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS HET VERLENEN VAN ENIGERLEI LICENTIE OF RECHT OP AUTEURSRECHTEN, PATENTEN OF HANDELSMERKEN VAN SYNCRON.

BOVENDIEN DRAAGT SYNCRON GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE, MATERIALEN, CONTENT EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND OP WEBSITES VAN DERDEN, WAARNAAR LINKS TE VINDEN ZIJN OP DEZE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN HET BOVENSTAANDE GEBEURT OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER EN SYNCRON SLUIT EXPLICIET ELKE EN ENIGERLEI AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE HIERVAN UIT.

Meer informatie in de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Syncron.

Legal

© 2022 Syncron Holding AB en/of verbonden ondernemingen…

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons uiterst belangrijk en telt echt bij Syncron…

Privacy Contact Form

Veilig contact met de Toezichthouder voor gegevensbescherming van de vennootschap…

Gebruiksvoorwaarden

Hieronder zijn de voorwaarden voorgesteld van de juridische overeenkomst…

Cookie Notice

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens…

Data Processing Addendum

The below Data Processing Addendum (DPA) constitutes an integral part…

Hoofdabonnementsovereenkomst

Expositie Abonnementsservices en professionele services

List of Sub-Processors