Oldach förbättrar kontroll och får korrekt påfyllningen till butiker 

Eftersom vi har följt EazyStocks rekommenderade beställningar får vi inte längre klagomål från våra butiker. Nu är påfyllningen korrekt på varje plats.
Pedro Brito, Materialchef på Oldach.

Oldach Associates, LLC är en av de främsta distributörerna av VVS-delar och utrustning i Puerto Rico. 

Med huvudkontor i San Juan, huvudstaden i Puerto Rico, specialiserar de sig på distribution av luftkonditionering för både bostäder och kommersiella ändamål, kylning, industriell kyla, ventilation, vattenbehandling, reservdelar, installationsmaterial samt luft- och vattenfiltrering. 

Oldach representerar flera välkända varumärken, inklusive Midea, MDV, Fujitsu, Panasonic, Armstrong, Comfort Breeze, Allied, Ducane, Danfoss Russell, Loren Cook, Evapco, Tuttle & Bailey, Pottorf, Anemostat, Tek-Air, FHP, Reznor och Multistack. 

TL_oldach

Utmaning: Hantera olika efterfrågemönster på 4000 artiklar i 10 butiker

Oldach stod inför utmaningen att effektivt hantera sitt omfattande sortiment över olika lager och butiker. Med 10 olika butiksplatser och nästan 4 000 artiklar behövde Oldach en mer sofistikerad lagerhantering. Att enbart förlita sig på sitt affärssystem, Microsoft Dynamics GP, resulterade i lagerbrist för vissa produkter och överlager för andra. 

Initialt var efterfrågan på samma produkt varierande i varje butik. En produkt kunde vara högt efterfrågad på en plats och samtidigt vara föråldrad på en annan. Tyvärr kunde de inte hantera dessa variationer effektivt i sitt affärssystem. 

Dessutom saknade Oldach insikter om förändringar i efterfrågan. Detta ledde ofta till att de stod utan lager när efterfrågan plötsligt ökade. 

Oldach behövde också stöd för att identifiera överskott och föråldrade lager i bättre tid. Överlager innebar en onödig bindning av kapital och ledde till betydande skattekostnader (lager i Puerto Rico beskattas baserat på lagervärdet). 

Utan lagerautomatisering tvingades Oldachs lagerhanteringsteam manuellt granska efterfrågan på varje artikel och beräkna ombeställningskvantiteter och återbeställningspunkter. Denna process var både tidskrävande och ökade risken för fel. 

Lösning: Mjukvara för efterfrågeprognoser och lageroptimering 

Pedro Brito, materialchef på Oldach, tog kontakt med EazyStock under 2019, och har varit kund sedan dess. EazyStock har en färdig koppling till Microsoft, vilket möjliggjorde snabb att Oldach snabbt kunde börja inkludera lageroptimering i sina dagliga lagerhanteringsprocesser. 

EazyStock analyserar kontinuerligt efterfrågan för att upptäcka och rapportera eventuella förändringar, såsom toppar eller dalar i försäljningen. Mjukvaran genererar också automatiskt orderrekommendationer baserat på efterfrågan, leverantörsledtider, orderkvantiteter och annan lagerdata. 

Under 2020 stod Oldach inför en fortsatt ökning i försäljningen under Covid-19-pandemin. EazyStocks automatiska efterfrågeanalys och rekommenderade beställningar möjliggjorde att de kunde minska överlager och sänka lagringskostnaderna. 

Resultat: Bättre lagerkontroll och korrekt påfyllningen till butiker

Oldach har nu en fördjupad förståelse för sina produkter i lager. EazyStock identifierade att 10-15 % av deras artiklar var föråldrade, och 40 % hade en ”döende” efterfrågetyp på vissa av deras lagerplatser. 

Utrustade med denna information har Oldach lättare för att sätta en plan för att avveckla föråldrade lagervaror och omfördela ”döende” artiklar dit de behövs, vilket frigör kapital och minskar lagringskostnaderna. Genom att omfördela lagret sparar Oldach också på framtida investeringar i lager. 

”Vi har för avsikt att eliminera vårt föråldrade lager och omfördela artiklar dit de behövs. Vi planerar att minska vårt lagervärde med 10-20 %. EazyStock har inte bara hjälpt oss att uppnå detta mål utan har också hjälpt oss att bibehålla lägre lagerinvesteringar framöver utan att offra kundservice,” säger Pedro Brito, Materialchef på Oldach. 

Med EazyStock upplever Oldach färre lagerbrister, mindre kapital slösat på överskott och föråldrade lager samt minskad manuell analys. Dessutom vägleder översikten över deras lagerstatus dem när de utformar sin framtida lagerhanteringsstrategi. 

Min/max ordernivåer för varje lagervara justeras automatiskt för varje lagerplats med EazyStock. Vi får insikter om vilka artiklar som behövs och var. Eftersom vi har följt EazyStocks rekommenderade beställningar får vi inte längre klagomål från våra butiker. Nu är påfyllningen korrekt på varje plats.
Avslutar Pedro Brito, Materialchef på Oldach.
Missa inget!

Vill du få mer innehåll som det här direkt till din inkorg?

Få nyhetsbrev