Lekanggruppen väljer EazyStock

Stockholm, Sverige – Lekanggruppen väljer EazyStock som deras lageroptimeringssystem.

Lekanggruppen, bestående av Lekang Maskin AS Norge, Filterteknik AB Sverige och Filterteknik A / S Danmark, är Skandinaviens ledande distributör och leverantör av högkvalitativa filter.
Lekanggruppen hänvisades till EazyStock genom det strategiska partnerskap som EazyStock har med Jeeves. Lekanggruppen använder Jeeves affärssystem för deras dagliga lagerhantering, men de var ute efter att förbättra sin lagerverksamhet för att ytterligare optimera sin leverantörskedja och beslutade därmed att integrera EazyStock till deras affärssystem.

Bjørn Christiansen, ERP Manager för Lekanggruppen förklarar: ”Det stod klart från början att inget affärssystem kan göra vad EazyStock gör som ett tredjepartssystem. Han fortsätter, ”att förbättra sin servicenivå är den viktigaste aspekten av vårt EazyStock initiativ. Före EazyStock, hade vi ett stort antal artiklar och ordrar som krävde mycket manuellt arbete för kontroll vilket medförde att vi inte gjorde det så ofta som vi kan göra nu. Vår gamla process ledde till att vi hade en felaktig blandning av artiklar i lagret vilket EazyStock kommer att hjälpa oss att lösa. Vi har redan börjat se positiva effekter efter bara två månader, våra servicenivåer har gått upp och våra lagernivåer har sjunkit. Tillgänglighet av rätt artiklar är högsta prioritet för vår verksamhet. Vi är mycket beroende av att ha rätt varor i lager och att kunderna kan få leveranser när de behöver och efterfrågar dem.”
Peter Drakeley, chef för Customer Success,EazyStock, förklarar: ”EazyStock följer automatiskt de olika stegen inom produktlivscyklen för varje enskild artikel i lagret för att kunna generera korrekta prognoser, beställningspunkter och orderkvantiteter. Systemet säkerställer att Lekanggruppens lagernivåer ligger på optimala nivåer för att säkerställa att man kan möta kundens behov samtidigt som man inte binder upp onödiga kapital- och lagerkostnader. Automatisk generering av optimala inköpsparametrar och importfunktioner i Jeeves kommer också att göra det möjligt för inköpare att fokusera på mer värdeskapande uppgifter i samband med deras verksamhet. Med hjälp av EazyStock strävar Lekanggruppen att automatisera sina optimeringsprocesser för att öka försäljning och lönsamhet. ”

Vi förstår de utmaningar som företag som Lekanggruppen möter”, säger Peter. ”Vår lösning ger Lekanggruppen en möjlighet att arbeta mer effektivt, förbättra lönsamheten, och framförallt se till att de fortsätter att behålla en nöjd kundbas.”

Som vid de flesta nya tekniska installationer, var Lekanggruppen mycket angelägna om att säkerställa en smidig övergång med integrationen och utbildningen av EazyStock. ”Vår EazyStock Customer Success Manager Piotr Lisowski, har tillbringat en hel del tid med oss för att säkerställa att vi förstår hur programmet fungerar och inverkan på arbetet för våra medarbetare har varit minimal. Det var en smidig övergång. I framtiden har vi för avsikt att öka användningen av EazyStock i vår verksamhet ”, säger Bjørn.

Om Lekanggruppen:

Lekanggruppen, bestående av Lekang Maskin AS Norge, Filterteknik AB Sverige och Filterteknik A / S Danmark, är Skandinaviens ledande distributör och leverantör av högkvalitativa filter.
Website: www.lekang.com