Case Study: SCM Turbomotive

Home / Kundcase / SCM Turbomotive förbättrar lageromsättning och servicegrad med automatiserade inköp

SCM Turbomotive förbättrar lageromsättning och servicegrad med automatiserade inköp

Tidigare gjorde vi ABC-analyser kvartalsvis för att klassificera lagret. Nu justerar EazyStock automatiskt alla lagerparametrar dagligen på ett mycket mer sofistikerat sätt

- Amy Johnson, Supply Chain Manager på SCM Turbomotive

SCM Turbomotive, en ledande återförsäljare av turboaggregat och rengöringssystem för dieselpartiklar, har reducerat deras lager av nya varor med 16% och återtillverkade produkter med 21% under deras första 12 månader med EazyStock.

 

✓ Utmaningen: Effektivisera inköpsprocesser och hantera fluktuerande leverantörsledtider

SCM Turbomotive har som mål att kontinuerligt förbättra kundservicen och förbättra tillgängligheten av deras produkter. Med detta i åtanke genomförde supply chain-teamet en genomlysning av orderprocesserna och insåg snabbt att det fanns potential till bättre effektivitet och precision genom ökad automatisering och optimering av lagret för att frigöra mer uppbundet kapital.

✓ Lösningen: EazyStock för automatisering och optimering av inköp, leverantörsledtider & lager

SCM Turbomotives supply chain-team var säkra på att de skulle kunna förbättra processerna genom att investera i ett system för lager- och inköpsoptimering. Ledningsgruppen var snabbt med på tåget när de såg potentialen, både för att förbättra de interna processerna och för att förbättra servicegraden mot dess kunder. Man bestämde sig för EazyStock och med hjälp av en dedikerad Customer Success Manager konfigurerades systemet för SCM’s verksamhet.

✓ Resultatet: Smartare inköp, förbättrad lageromsättningshastighet och korrekt data för att kunna ta informerade beslut

EazyStock har förändrat sättet SCM Turbo arbetar med lager och inköp i grunden. Inköps-och supply chain-teamet har nu ett molnbaserat verktyg som kan göra avancerade beräkningar av efterfrågan, optimera lagernivåer och automatisera inköp.

På tolv månader har SCM Turbo reducerat sitt lager av nya varor med 16% och förbättrat sin omsättning av lågmarginalprodukter. Lagret av återtillverkade produkter har sjunkit med hela 21% under samma period.