Hantera enkelt flera lagerställen

Uppnå optimerade lagernivåer på alla lagerställen och ta lagerstyrningen steget längre.

Boka en demo

Home / Mjukvara / Planering av lagerställen

Lagerstyrning för flera lagerställen

Det finns mycket som kan gå fel när man hanterar lager fördelat på flera lagerställen. EazyStock hjälper dig att ha rätt lagernivåer på rätt ställe, varje gång. De smarta funktionerna för att hantera flera lagerställen förhindrar lagerbrister, optimerar användningen av lagerutrymmet och håller de övergripande lagernivåerna så låga som möjligt.

Se hela lagret i en samlad vy

Få en samlad överblick av lagernivåerna och behoven av återanskaffning på alla lagerställen.
EazyStock kan importera lagerdata från flera affärssystem och levererar en centraliserad, samlad översikt av dina lagernivåer och lagerpåfyllnadsbehov.

 

Detta tar din insyn till en helt ny nivå och hjälper dig fatta bättre beslut inom lagerstyrning och inköp.

Hur du hanterar lager på flera lagerställen
Omfördelning av lager mellan lagerställen

Omfördelning av lager mellan lagerställen

Få ut det mesta av ditt lager genom att fördela om det vid behov så att du kan möta den lokala efterfrågan. När EazyStock rekommenderar inköp identifierar det automatiskt lagerställen med överlager av artiklar – på grund av låg efterfrågan – och föreslår att de flyttas för att kunna slutföra kundordrar på andra ställen.

Det gör att du kan använda upp det överlager som redan finns i verksamheten innan du beställer nytt. Det leder inte bara till lägre lagernivåer på respektive plats, du kan dessutom optimera användningen av värdefullt lagerutrymme.

Prognoser med flera lagerställen

Att skapa prognoser för flera lagerställen kan leda till onödiga beställningar och för många varor i lager. Med EazyStocks flexibla nav- och ekersystem för prognoser slipper du detta.

Kombinera efterfrågan från alla ekrarna och skapa en central prognos, eller producera separata prognoser för varje eker (som tar hänsyn till lokala justeringar) och aggregera dem.

Prognoser med flera lagerställen
Virtuella lager

Virtuella lager

På grund av låg eller sporadisk efterfrågan kan vissa artiklars lagerhållning på vissa lagerställen ibland inte motiveras. Men om artikeln är ”affärskritisk”, eller om efterfrågan över hela regionen är betydligt högre så kan den vara värd att lagerhålla.

EazyStocks virtuella lagerfunktionalitet låter dig sammanställa efterfrågan på flera lagerställen med inventory pooling-tekniker. Lagerställena kombineras sedan till ett virtuellt lager som möjliggör att efterfrågan uppfylls i hela regionen samtidigt som lagernivåerna hålls så låga som möjligt.

Resultatet av EazyStock

20K+

HANTERADE
LAGERPLATSER

30%+

LAGERMINSKNING

3

MÅNADER
TILL ROI

50%

FÄRRE
GRÅA HÅR

Så säger våra kunder

Det finns mer att upptäcka

Vad är lageroptimering? Här lär du dig lageroptimeringens grunder.

Lär dig mer

Självutvärdering – Hur välmående är lagret?

Ladda ned guiden

5 strategier för att minska kapitalbindning i lager

Läs bloggen

Boka en demo