Blogs

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad…

Leestijd: 3 min

De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen van containers de havens blokkeren en wereldwijde tekorten veroorzaken. Veel Europese bedrijven ondervinden nog steeds hinder van langere levertermijnen, die bovendien nog worden verergerd door lockdowns, personeelstekorten en een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs....Lees meer

Het belang van optimale inkoopplanning

Leestijd: 4 min

Er is letterlijk een wereld te winnen door goed inkoopmanagement. De hamvraag is daarbij niet: hoe kopen we zo goedkoop mogelijk in, maar: hoe kunnen we de voorraad zo beperkt mogelijk houden? Want een kleine voorraad vraagt, naast een lage financiering, weinig opslag en drukt dus de kosten. Een optimale...Lees meer

Voorraadbeheer in Excel

Leestijd: 4 min

Voor een manager zijn er twee zaken van de hoogste orde als het gaat om het op de juiste manier leiden van een bedrijf. Ten eerste moet er goed zicht zijn op het hele productieproces, ten tweede moeten de kosten goed onder controle blijven. Dit blijkt echter vaak een moeilijke...Lees meer

Hoe je voorraadtekorten kunt tegengaan met beter voorraadbeheer

Leestijd: 4 min

Als gevolg van het coronavirus hebben bedrijven over de hele wereld te kampen met voorraadproblemen. Vertragingen in fabrieken, containerschaarste en een gebrek aan grondstoffen hebben geleid tot vele voorraadtekorten. Veel voorraadbeheerders zoeken dus naar manieren om voorraadtekorten tegen te gaan, aangezien die in hun hele bedrijf problemen kunnen veroorzaken. Voorraadtekorten...Lees meer

De voordelen van goed artikelbeheer

Leestijd: 3 min

Als er twee zaken zijn waarvan iedere manager droomt, dan zijn het wel zicht op het gehele productieproces en kostenbeheersing. Helaas blijkt maar al te vaak dat deze twee onderwerpen grillig en onvoorspelbaar zijn. Of zijn er wel degelijk oplossingen voor te vinden?Het bedrijf dat zowel aan de inkoop- als...Lees meer

Eenvoudig en goed voorraadbeheer

Leestijd: 4 min

Goed voorraadbeheer is belangrijk bij het voeren van een gezonde onderneming. Het is zelfs zo dat het onvoldoende beheren van de voorraad een aanzienlijke rol kan spelen bij een faillissement. Kortom, het is van groot belang aandacht te besteden aan de voorraden. Heel eenvoudig gezegd behelst het voorraadbeheer van een...Lees meer