NL_WP_De-ultieme-handleiding-voor-voorraadoptimalisatie-software_BlogCTA

Verschillen tussen just-in-time en just-in-case voorraadbeheer

JIT vs JIC voorraadbeheer

Jarenlang hebben bedrijven een just-in-time (JIT) ketenmodel gehanteerd, waarbij ze alleen voorraadartikelen bestelden als dat nodig was. Om de kosten te drukken, hielden ze minimale voorraden aan.

De pandemie en Brexit hebben wereldwijd tot verschillende problemen met de toeleveringsketen geleid, zoals grotere schommelingen in de vraag en problemen met de beschikbaarheid van voorraden. Hierdoor zijn bedrijven overgeschakeld op just-in-case (JIC) voorraadbeheer, waarbij ze hun voorraden verhogen om het risico op tekorten te vermijden.

Hieronder leggen we de voor- en nadelen uit van zowel de JIT als JIC voorraadbeheersmodellen en helpen we je beslissen welk model geschikt is voor jouw bedrijf.

Wat is just-in-time voorraadbeheer?

Met JIT voorraadbeheer bestellen bedrijven producten en voorraden naar gelang de vraag. Om verspilling tot een minimum te beperken, zorgen ze ervoor dat de voorraadniveaus overeenstemmen met de daadwerkelijke consumptie. Door alleen de noodzakelijke voorraad te bestellen, beperken ze de voorraadkosten en kunnen ze kapitaal investeren in andere bedrijfsactiviteiten. Dit werkt als er geen problemen zijn in de toeleveringsketen en vergt nauwkeurige vraagvoorspelling.
Truck Just in Time voorraadbeheer

De voordelen van just-in-time voorraadbeheer

De voordelen van JIT voorraadbeheersstrategieën zijn o.a.:

 • Het voorkomen van te grote bestellingen en onnodige voorraden, zodat je geld kunt investeren in andere onderdelen van je bedrijf.
 • Het beperken van verspilling, aangezien alleen de nodige voorraad wordt besteld.
 • Lagere opslag- en exploitatiekosten.

De nadelen van just-in-time voorraadbeheer

De nadelen van just-in-time voorraadbeheer zijn o.a.:

 • Je ondervindt wellicht moeilijkheden om aan onverwachte pieken in de vraag te voldoen. Het werkt het best wanneer de vraag stabiel is en weinig of geen schommelingen vertoont.
 • JIT vergt betrouwbare leveranciers, wat veel gemakkelijker is voor bedrijven die zelf delen van de toeleveringsketen in handen hebben. Ook moet je sterke relaties hebben met je leveranciers. Als er een probleem is, zullen ze meer geneigd zijn om je te helpen.
 • Als je er niet in slaagt om aan de vraag te voldoen, loop je meer risico dat ontevreden klanten naar de concurrent overstappen.

NL_WP_De-ultieme-handleiding-voor-voorraadoptimalisatie-software_BlogCTA

Wat is just-in-case voorraadbeheer?

Het JIC voorraadbeheer is voorzichtiger. Bedrijven houden ‘buffer-‘ of ‘veiligheidsvoorraden’ aan om snel te kunnen reageren op onverwachte pieken in de vraag. Bedrijven bekijken de verwachte vraag en voegen ‘just-in-case’ extra voorraad toe. JIC werkt uitstekend wanneer de vraag wisselvallig is, of om verstoringen in de toeleveringsketen te helpen opvangen.

De voordelen van just-in-case voorraadbeheer

De voordelen van een just-in-case voorraadbeheerstrategie zijn o.a.:

 • De mogelijkheid om de extra voorraad aan te wenden bij onverwachte pieken in de vraag of om verstoringen in de toeleveringsketen te verlichten, zoals langere levertijden of leveranciers met voorraadtekorten.
 • De juiste voorraad beschikbaar hebben kan op de lange duur voordeliger zijn. Het kan je helpen om meer verkoop te genereren en een stapje voor te zijn op de concurrentie als hun voorraad op is. Deze extra verkoop kan de toename van de exploitatiekosten en het in buffervoorraad geïnvesteerde kapitaal goedmaken.
 • Door snel op marktevoluties te reageren met extra buffervoorraden kom je in een sterke positie waarin je groei bevordert.

just-in-case voorraadbeheer

De nadelen van just-in-case voorraadbeheer

De nadelen van just-in-case voorraadbeheer zijn o.a.:

 • Buffervoorraden aanhouden heeft invloed op je exploitatiekosten. Meer voorraad neemt meer magazijnruimte in beslag en verhoogt dus de opslagkosten. Hierdoor zet je kapitaal vast dat je elders zou kunnen gebruiken.
 • Voorraden met een lage omloopsnelheid kunnen verouderd raken. Dit betekent dat je het ofwel moet vernietigen of verkopen met een flinke korting.

Welke voorraadbeheerstrategie is het meest geschikt voor jou – JIC versus JIT

Bij voorraadproblemen door een instabiele toeleveringsketen is het verleidelijk om simpelweg de voorraden te verhogen en de buffervoorraad aan te vullen. Een drastische overstap van JIT naar JIC voorraadbeheer lijkt echter een te simplistische oplossing.

In werkelijkheid is noch het JIT, noch het JIC model perfect. In plaats van just-in-time voorraadbeheer tegenover just-in-case te stellen, moet je de voordelen van beide combineren. Combineer bijvoorbeeld de buffervoorraad van just-in-case met het kapitaalbeheer van just-in-time.

Daarvoor heb je een grondige kennis van vraagvoorspellingstechnieken nodig om inzicht te krijgen in je toekomstige voorraadbehoeften. Je kunt dan de voorraadniveaus optimaliseren om zo laag mogelijk te blijven, terwijl je buffervoorraden gebruikt om aan de onverwachte vraag te voldoen. Lees ook onze tweede post over Het implementeren van just-in-case voorraadbeheer voor meer informatie.

Uiteraard zal de mix van deze strategieën afhangen van je sector, bijvoorbeeld hoe wisselvallig je markt is en hoeveel hinder je toeleveringsketens ondervinden. De combinatie van just-in-time en just-in-case voorraadbeheer kan het voorraadbeheer efficiënter maken en tegelijk de nodige flexibiliteit bieden om in te spelen op verstoringen.

Welke aanpak je ook verkiest, het gebruik van software voor voorraadbeheer kan je hierbij helpen. Wil je meer weten over hoe EazyStock je JIT of JIC strategieën kan ondersteunen? Maak dan snel een afspraak voor een gesprek met één van onze consultants.

De ABC- en XYZ-analyse voor voorraadplanners

Blog

Vraagvoorspelling – omgaan met schommelingen in de vraag

Twee jaar werden de mondiale toeleveringsketens ernstig verstoord door de COVID-pandemie. De fluctuerende vraag en hevige schommelingen in het beschikbare aanbod...

Boxes on a low loader in the middle of an aisle in a warehouse with shelves either side stacked with boxes
Blog

Just-in-case voorraadbeheer implementeren

In het begin van de jaren ’80 ontstond just-in-time ketenbeheer. Bedrijven konden zo hun voorraden beperken en alleen artikelen in...

A variety of colourful shipping containers stacked in a shipping yard five high and at different heights with blue sky and white clouds
Blog

De schaarste aan zeecontainers en hoe je je voorraad beter kunt beheren

Huidige toestand De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor de internationale toeleveringsketens. Vooral de scheepvaart is getroffen, omdat de verschuivingen...